U četvrtak sazvana 112. sjednica Vlade KSB

U četvrtak sazvana 112. sjednica Vlade KSB 27.01.2022.godine, sa početkom u 9 sati uz predloženi

DNEVNI RED:

1.Zapisnik sa 111. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade
2. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, broj: AP 1733/20 od 16.12.2021. godine – Ministarstvo financija
3. Prijedlog odluka o raskidanju ugovora o koncesijama iz oblasti vodoprivrede (12x) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
a) Prijedlog odluke o raskidanju Ugovora o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Bakovići 1“
b) Prijedlog odluke o raskidanju Ugovora o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Luke“
c) Prijedlog odluke o raskidanju Ugovora o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Željeznica 1“
d) Prijedlog odluke o raskidanju Ugovora o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Željeznica 3“
e) Prijedlog odluke o raskidanju Ugovora o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Toplice“
f) Prijedlog odluke o raskidanju Ugovora o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Vileška“
g) Prijedlog odluke o raskidanju Ugovora o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Majdan 2“
h) Prijedlog odluke o raskidanju Ugovora o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Fojnica“
i) Prijedlog odluke o raskidanju Ugovora o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Žica“
j) Prijedlog odluke o raskidanju Ugovora o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Jaglinac“
k) Prijedlog odluke o raskidanju Ugovora o dodjeli koncesije za korištenje termomineralne vode sa izvorišta „Banja“ i bunara „Banja“ za zdravstvene i rekreativne svrhe sa „Aquareumal“, d.o.o. Fojnica
l) Prijedlog odluke o raskidanju Ugovora o dodjeli koncesije za korištenje mineralne vode sa bunara „Krčevine za potrebe flaširanja i prodaje na tržištu sa „Meso-Impex“ d.o.o Kiseljak
4. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku roba i usluga za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova (6x) – Ministarstvo unutrašnjih poslova
a) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku namještaja
b) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku stolarije za PS Busovača
c) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izradu nadstrešnice u PS Bugojno
d) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za popravku mokrih čvorova u PS Fojnica
e) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za popravku mokrih čvorova u PS Vitez
f) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izradu pregrade u Odjelu informatike u MUP
5. Prijedlog odluka o davanju suglasnosti za poništavanje postupka za nabavku LPR kamera i uspostave LPR nadzora na lokaciji Luke – Ministarstvo unutrašnjih poslova
6. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku roba i usluga za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku (3x) – Ministarstvo pravosuđa i uprave
a) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku garniture za opremanje čekaonice
b) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku stolica
c) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku licenci za računare
7. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku sistema pokretnih polica – Kantonalni arhiv
8. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za potrebe branilačke populacije (3x) – Kantonalna uprava za branioce
a) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za jednokratne novčane pomoći braniocima i članovima njihovih porodica
b) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za pomoć u smrtnim slučajevima
c) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za novčane egzistencijalnu naknadu
9. Saglasnost za zaključivanje ugovora o privremenih i povremenim poslovima sa Sadetom Sefer – Kantonalna uprava za branioce
10. Saglasnost za zaključivanje ugovora o privremenih i povremenim poslovima sa Dženitom Ramić – Kantonalna uprava za branioce
11. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za izradu projektne dokumentacije za adaptaciju prostora za osobe sa posebnim potrebama u zgradi Općinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
12. Saglasnost na Plan javnih nabavki Službe za zajedničke poslove za 2022. godinu – Služba za zajedničke poslove
13. Informacija o izuzeću primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama – Služba za zajedničke poslove
14. Informacija o zahtjevi kliničkih centara za plaćanje usluga testiranja na SARS -Cov 2 – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
15. Izvještaj o radu inspektora za matične knjige za 2021. godinu – Ministarstvo unutrašnjih poslova
16. Izvještaj o izdanim koncesijama iz nadležnosti Ministarstva privrede za 2021. godinu – Ministarstvo privrede

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.