Lokalne vijesti

U četvrtak 91. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna

91. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna zakazana je za četvrtak, 22.7.2021.godine, u 9 sati.


DNEVNI RED 

1. Zapisnik s 90. sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna – tajnik Vlade
2. Prijedlog zakona o socijalno-neprofitnom stanovanju Kantona Središnja Bosna – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
3. Akcijski plan Kantona Središnja Bosna za provođenje Strategije suprostavljanja trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini 2020.-2023. godinu – Tim za sprječavanje trgovine ljudima
4. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za visoko školstvo za 2021. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
5. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe MUP-a (nabavka platforme za upad sklopiva rampa i kaciga) – Ministarstvo unutarnjih poslova
6. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe MUP-a (nabavka usisavača i telefona) – Ministarstvo unutarnjih poslova
7. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
8. Prijedlog Odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava za uređenje mezarja i grobalja – Kantonalna uprava za branitelje
9. Prijedlog Odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava za izgradnju i uređenje spomen obilježja – Kantonalna uprava za branitelje
10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka za nabavku usluga rehabilitacije – Kantonalna uprava za branitelje
11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka za nabavku sredstava za higijenske potrebe paraplegičara – Kantonalna uprava za branitelje
12. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova Kantonalne uprave za branitelje – Kantonalna uprava za branitelje
13. Prijedlog Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača za nabavku roba i usluga za potrebe proračunskih korisnika – Ured za javne nabavke
a) Za nabavu lož ulja
b) Za održavanje i popravku vozila
c) za nabavku materijala za higijenske potrebe i njegu
d) za usluge tiskanja
14. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće zalihe Proračuna Kantona za sufinanciranje Agencije za privatizaciju (za mjesec lipanj 2021. godine) – Agencija za privatizaciju
15. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za nabavku usluga geodetskog premjera rudarskih radova – Ministarstvo gospodarstva
16. Suglasnost za nabavku računara za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutarnjih poslova
17. Suglasnost za nabavku stalnih sredstava za potrebe Kantonalnog pravobraniteljstva Vitez – Ministarstvo pravosuđa i uprave
18. Suglasnost na izmjenu Plana javnih nabavki za 2021. godinu Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
19. Izvješće o realizaciji zaključka Vlade Kantona broj : 01-04.1-4056/2021-13 – Ministarstvo gospodarstva
20. Razrješenja i imenovanja
a) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova te o nadležnostima Tima Vlade Kantona Središnja Bosna za sprječavanje trgovine ljudima – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta

PREMIJER KANTONA,
Tahir Lendo, dipl.ing

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend