Lokalne vijesti

U četvrtak 69. sjednica Vlade KSB

Za četvrtak, 21.1. 2021. godine, u 9 sati, sazvana je 69. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna.

DNEVNI RED

1.Zapisnik sa 68. sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna – tajnik Vlade
2.Nacrt zakona o socijalno-neprofitnom stanovanju Kantona Središnja Bosna – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
3.Program rada Vlade Kantona Središnja Bosna za 2021. godinu – Stručna služba
4.Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutaršnjoj organizaciji Ministarstva zdravstva i socijalne politike – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
5.Programi raspodjele sredstava za 2021. godinu iz nadležnosti Sabora Kantona – predstavnik Sabora
a) Program raspodjele sredstava parlamentarnim političkim strankama za 2021.g.
b) Program utroška sredstava neprofitnim organizacijama za 2021.g.
c) Program utroška sredstava drugim razinama vlasti i fondovima za 2021.g.
d) Program utroška sredstava pojedincima za 2021. g.
6.Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za tehničku podršku „e Sabor“ – predstavnik Sabora
7.Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova snimanja sjednica Sabora – predstavnik Sabora
8.Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje ugovora o izvansudskim nagodbama – Ministarstvo financija
9.Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računarske opreme – Ured za javne nabavke
10.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta za školsku 2020/21.godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti školama za zaključivanje ugovora o djelu za školsku 2020/21.godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
12.Suglasnost za zaključivanje ugovora za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
13.Suglasnost na Odluku o visini blagajničkog maksimuma za 2021. godinu – Ministarstvo financija
14.Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za usluge održavanje „e Vlade“ – Stručna služba Vlade
15.Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe Kantonalne uprave za branitelje – Kantonalna uprava za branitelje
16. Izvještaj o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara za IV. kvartal 2020. godine – Ministarstvo unutarnjih poslova

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend