U Bugojnu završena izgradnja pet kuća povratnicima po sistemu “ključ u ruke”

Implementacijom Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u okviru Regionalnog stambenog programa (RSG), koji podržava Vlada FBiH, pet povratničkih obitelji u Bugojnu dobilo je ključeve završenih stambenih jedinica po sistemu „ključ u ruke“. Tipski projekt za sve kuće uradila je “Vizija” d.o.o. iz Sarajeva, a poslije provedenog postupka javnih nabavki izgradnja je povjerena firmi “Univerzal” d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje.

Radi se o objektima u bugojanskim naseljima Čipuljić, Zlavast, Zanesovići, Bristovi i Odžak. Nedavno je potpisan i službeni zapisnik o tehničkom pregledu radova i primopredaji ključeva. Potpisivanju zapisnika nazočili su predstavnik Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Saša Pajić, predstavnik Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica Elfrid Lendo, predstavnik izvođača radova „Univerzal“ d.o.o. Gornji Vakuf/Uskoplje EdibHadžiabdić, predstavnik nadzora Vizija d.o.o. Sarajevo Hamza Halilović i predstavnici Općine Bugojno Nedim Balihodžić, Sanja Ivić i AbduselamKico.

Izgradnja i rekonstrukcija kuća je završena u predviđenom roku.

Riječ je o raseljenim obiteljima koje čitav poslijeratni period očekuju i traže da im se obnove njihovi objekti radi stvaranja uvjeta za povratak u njihove prijeratno mjesto prebivališta.  Za pet obitelji s područja općine Bugojno osigurana su sredstva za izgradnju i rekonstrukciju stambenih objekata.

Dobra suradnja lokalne zajednice i Ministarstva je rezultat mnogih realiziranih projekata i projekata u fazi realizacije.

U okviru Regionalnog stambenog programa u Bosni i Hercegovini planirana je izgradnja/obnova ukupno 3.202 stambene jedinice za izbjeglice i raseljene osobe, od čega 2.260 obiteljskih kuća i 52 višestambene zgrade s 942 stana namijenjena za stambeno zbrinjavanje po modelu neprofitnog socijalnog stanovanja.

Ukupna vrijednost Regionalnog stambenog programa je oko 1,2 milijarde KM, od čega se više od 200 milijuna odnosi na projekte u BiH. Sve to bilo bi neizvodivo bez podrške međunarodne zajednice, prije svih, Europske unije, kao najvećeg donatora sa sudjelovanjem od oko 450 milijuna KM, te Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, Norveške, Italije, Švicarske, Danske, Turske i drugih zemalja donatora. Snažnu podršku programu daju Visoki komesarijat Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR), Organizacija za sigurnost i saradnju u Europi (OSCE) i Razvojna banka Vijeća Europe (CEB).

Bosna i Hercegovina je za Vodeću instituciju Državnog projekta stambenog zbrinjavanja imenovala Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, a implementaciju potprojekata povjerila je Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, Republičkom sekretarijatu za raseljena lica i migracije RS, te Odjelu za izbjeglice, raseljene osobe i stambena pitanja Vlade Brčko Distrikta BiH.