U Bosni i Hercegovini i dalje manje žena na rukovodećim i pozicijama odlučivanja

Međunarodni Dan žena, koji se, u cijelom svijetu, obilježava svake godine 8. ožujka, prilika je da se ukaže na položaj žena u društvu. U Bosni i Hercegovini je više visokoobrazovanih žena, ali ih je, u odnosu na muškarce, i dalje manje na rukovodećim i pozicijama odlučivanja.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, objavljenih u publikaciji Žene i muškarci u BiH, u Bosni i Hercegovini je u 2020. godini, od 13.291 diplomiranih studenata bilo 60% žena, od 3.143 magistara znanosti i specijalista 64% žena, a od 153 doktora nauka 41% žena.  Visokoobrazovane žene u Bosni i Hercegovini dominiraju u djelatnostima obrazovanja, zdravstva i društvenih znanosti. U strukturi zaposlenih u obrazovnim ustanovama tijekom 2020. godine, u Bosni i Hercegovini je radilo oko 99% odgajateljica u predškolskim ustanovama.

Međutim, idući prema višim nivoima obrazovanja spolna struktura nastavnog osoblja se mijenjala. Žene su bile zastupljenije u osnovnom i srednjem obrazovanju, dok su više od polovice nastavnika i suradnika u visokoškolskim ustanovama činili muškarci. Od ukupnog broja zdravstvenih radnika u javnom zdravstvu u BiH u 2020. godini gotovo tri četvrtine su bile žene. Doktorica je bilo 63% u odnosu na 37% doktora. U oblasti sudstva i tužilaštva, od ukupnog broja sudaca i tužitelja, u 2020. godini bilo je 64% sutkinja (36% sudaca) i 52% tužiteljica (48% tužitelja).

Gdje su žene u gospodarstvu?

Na osnovu spolne strukture upravnih odbora deset najviše rangiranih kompanija na burzi u BiH, u 2020. godini, upravljačku strukturu odabranih kompanija činilo je 17% žena i 83% muškaraca. Samo je jedna kompanija za predsjednicu imala ženu, dok su u ostalih devet kompanija predsjednici bili muškarci, navodi se u priopćenju Agencije za statistiku BiH.