U 180 inspekcijskih nadzora otkriveno 95 neprijavljenih radnika

U nastavku aktivnosti kontrole zakonitosti poslovanja poreznih obveznika Porezna uprava Federacije BiH je jučer provela još jednu uspješnu akciju u okviru koje je izvršila kontrolu 180 poslovnih subjekata na području cijele Federacije BiH.
U toku inspekcijskih nadzora inspektori Porezne uprave FBiH su otkrili 95 neprijavljenih radnika i 16 objekata u kojima se obavljala djelatnost bez odobrenja nadležnog organa.

Zbog zapošljavanja neprijavljenih radnika, rada bez odobrenja nadležnih organa i neevidentiranja prometa, zapečaćeno je 39 objekta, izdato je 109 prekršajnih naloga sa visinom izrečenih novčanih kazni u ukupnom iznosu od 268.500,00 KM.

Porezna uprava FBiH će nastaviti i dalje aktivnosti na kontroli i sprečavanju sive ekonomije i poziva porezne obveznike da izvršavaju svoje obaveze, a građane da uz punu diskreciju prijave nepoštivanje poreznih zakona, zapošljavanje neprijavljenih radnika, neizdavanje fiskalnih računa i druge koruptivne radnje.
Prijave se mogu dostaviti putem e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba, putem SMS poruke na broj mobitela 061 724 610 i putem besplatnog poziva 080 020 333.
(Porezna uprava FBiH)