Vijesti iz BiH

Tri javna poštanska operatera u BiH osnivaju fond za pokriće gubitaka

Predstavnici tri javna poštanska operatera u BiH pokrenuće inicijativu za osnivanje fonda sa namjerom da iz njega pokrivaju gubitke koje imaju u segmentima poslovanja koji ne mogu biti profitabilni.

 

Riječ je o gubitku koji javni poštanski operateri imaju prilikom transporta pismonosnih pošiljaka težine do 1.000 grama i paketa do deset kilograma.

Prvi pomaci ka realizaciji ove inicijative ostvareni su na sastanku predstavnika poštanskih operatera u Sarajevu, koji je organizovala Agencija za poštanski saobraćaj BiH.

– Direktori tri javna poštanska operatera predložili su pokretanje inicijative za formiranje fonda iz kojeg bi novac bio izdvajan za pokriće gubitaka prilikom pružanja univerzalne poštanske usluge, koje po Zakonu o poštanskim uslugama, mogu da pružaju samo javni poštanski operateri – kazali su u „Poštama Srpske“.

Objašnjavaju da bi u fond bio prikupljan novac od drugih poštanskih operatera, odnosno firmi koje su registrovane za obavljanje kurirskih ili drugih poštanskih usluga, a nemaju obavezu pružanja univerzalne poštanske usluge.

– Mi imamo obavezu da poštanskom uslugom pokrijemo svako naseljeno mjesto u Srpskoj, bez obzira na to da li imamo za to ekonomski interes ili ne. Tako na primjer, idemo u udaljena sela da isporučimo i jedno pismo, bez obzira na to koliko nas to košta. Operateri koji se registruju za kurirske usluge i ostale poštanske usluge nemaju tu obavezu i rade samo poslove za koje imaju ekonomsku opravdanost. Upravo oni bi bili dužni, prema inicijativi, da izdvajaju određeni dio novca od svog prihoda u fond da bi pokrili naše troškove – objasnili su u „Poštama Srpske“.

Predstavnici javnih poštanskih operatera razgovarali su i o inspekcijskom nadzoru u oblasti poštanskog saobraćaja i uključenosti PDV-a na osnovnu cijenu kod usluga brze pošte.

– Poštanske usluge su oslobođenje od plaćanja PDV-a, dok svi ostali operateri koji obavljaju kurirske usluge, odnosno privatnici imaju PDV-a na svoju uslugu. Zbog toga se prilikom javljanja na tender ponuda kurirskih kuća valorizuje sa umanjenim iznosom PDV-a, što smatramo apsurdnim, jer krajnji korisnik mora platiti uslugu kurirskih kuća sa uračunatim PDV-om – kazali su u „Poštama Srpske“.

Sa predstavnicima „BH Pošte“ i „Hrvatske pošte Mostar“ nismo uspjeli stupiti u kontakt.

Novi sastanak

Novi sastanak predstavnika javnih poštanskih operatera trebalo bi da bude održan danas u Banjaluci u organizaciji Agencije za poštanski saobraćaj.

– Na taj sastanak biće pozvani i predstavnici Uprave za indirektno oporezivanje BiH i Inspektorata RS – kazali su u „Poštama Srpske“.

(Glas Srpske)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend