Lokalne vijesti

TREIN – Javni poziv za sudjelovanje u programu potpore razvoju biznisa

Lokalno partnerstvo za razvoj poduzetništva Travnik, u suradnji s BeeZone biznis inkubatorom Centra za edukaciju mladih, poziva sve zainteresirane mlade osobe koje žele pokrenuti vlastiti biznis da se prijave za sudjelovanje u programu podrške razvoju biznisa.

Program se provodi u okviru EU4Business programa – za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju, financira ga Europska unija u vrijednosti od 15 milijuna eura, a realiziraju GIZ, UNDP i MOR.

Pravo na sudjelovanje u programu potpore razvoja poslovnih ideja imaju punoljetne osobe do 35 godina starosti koje:

  • žele pokrenuti vlastiti biznis na teritoriji općine Travnik uz financijsku i savjetodavnu podršku BeeZone biznis inkubatora,
  • imaju biznis koji je registriran u tijeku 2020. godine na teritoriji općine Travnik, a čiji je rani stadij razvoja ugrožen pandemijom COVID-19.

Poželjno je da kandidati imaju:

  • Visoku razinu motivacije za pokretanje samostalnog biznisa
  • Obrazovanje za iste ili slične poslove ako se isti zahtijevaju u procesu registracije biznisa
  • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
  • Sposobnost analitičkog razmišljanja i definiranja jasne poslovne ideje

Kandidati čija aplikacija zadovolji kriterije Komisije za procjenu poslovnih ideja dobit će priliku za pokretanje biznisa uz savjetodavnu i financijsku podršku BeeZone Inkubatora.

Aplikacija mora biti podnesena na jednom od službenih jezika BiH putem emaila: beezone@cem.ba ili poštom preporučeno na adresu:

BeeZone biznisinkubator

Centar za edukaciju mladih

Bosanska 131, 72270 Travnik

S naznakom: „Prijedlog poslovne ideje“

Rok za podnošenje prijava je 15.1.2021. u 16:00.

Dokumente za podnošenje prijave, kao i više informacija o Javnom pozivu možete pronaći na web stranici beezone.ba/javni-poziv.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend