Lokalne vijesti

TRAVNIK: Zakazana 96. sjednica Vlade KSB

Sazvana je 96. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna. Sjednica je zakazana za četvrtak, 16.9.2021.godine, u 9 sati.

Dnevni red:

 1. Zapisnik s 95. sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna – tajnik Vlade
  2. Pravilnik o postupku direktnog sporazuma Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (suglasnost) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
  3. Pravilnik o postupku direktnog sporazuma Stručne službe Vlade Kantona Središnja Bosna (suglasnost) – tajnik Vlade
  4. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za rekonstrukciju krova na zgradi PS Bugojno – Ministarstvo unutarnjih poslova
  5. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje 15. Međunarodnog sajma organske proizvodnje i eko turizma „Dani maline 2021.godine“ – Ministarstvo gospodarstva
  6. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za pomoć ugroženim učenicima – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
  7. Prijedlog Odluka o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za potporu liječenju – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
  a) Naim Muhić
  b) Ankica Plavčić
  8. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavku prijenosnog računala – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
  9. Prijedlog Odluke o naknadi štete pričinjene od zaštićene divljači – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
  10. Suglasnost za preraspodjelu sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2021. godinu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
  11. Suglasnost na prijem namještenika u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
  12. Suglasnost za raspisivanje javnog oglasa za prijem namještenika u Ministarstvu unutarnjih poslova – Ministarstvo unutarnjih poslova
  13. Suglasnost za raspisivanje javnog natječaja za prijem državnih službenika u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
  14. Suglasnost na izmjene Plana javnih nabavki Kantonalnog arhiva za 2021.godinu – Kantonalni arhiv
  15. Suglasnost na Izmjene planova javnih nabavki škola za 2021.godinu (4x) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
  16. Suglasnost za pokretanje postupka javnih nabavki za potrebe škola (6x) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
  17. Suglasnost za nabavku računara i klima uređaja – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
  18. Suglasnost za nabavku računara za potrebe Stručne službe Vlade – tajnik Vlade
  19. Suglasnost za potpisivanje Sporazuma između Agencije za privatizaciju i „DAŽ“ d.o.o. Bijela u sporu koji se vodi pred nadležnim sudovima u Crnoj Gori (Pr.br.607/19-09) – Agencija za privatizaciju
  20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za financiranje Agencije za privatizaciju (za mjesec kolovoz) – Agencija za privatizaciju

  PREMIJER KANTONA
  Tahir Lendo, dipl.ing.
Previous ArticleNext Article

Send this to a friend