Lokalne vijesti

TRAVNIK: Za sutra zakazana sjednica Vlade KSB

Za sutra, četvrtak, 13.8.2020. godine, u 9 sati, sazvana je 50. sjednicu Vlade Kantona Središnja Bosna.

                                           
DNEVNI RED

1. Zapisnik s 49. sjednice Vlade – tajnik Vlade
2. Izvještaj o poslovanju ŠPD/ŠGD „Šume Središnje Bosne/Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf za 2019. godinu – direktor Društva
a) Izvještaj neovisnog revizora za 2019. godinu
b) Izvještaj Nadzornog odbora za period 8.6.2019 – 31.12.2019.godine
3. Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje poljoprivredi za 2020. godinu (interventna sredstva) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
4. Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje šumarstvu za državne šume za 2020. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
5.Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava s pozicije „Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač“ – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
6.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima, poticaji gospodarstvu – Ministarstvo privrede
7.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima, za potporu razvoja poduzetničkih zona – Ministarstvo privrede
8.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“, Ekonomsko-socijalnom vijeću za područje KSB – Ministarstvo privrede
9.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima“ za podršku razvoju poduzetništva i pokretanju novih Start -up kompanija – Ministarstvo privrede
10.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima“, za učešće na sajmovima i izložbama – Ministarstvo privrede
11.Prijedlog Odluke o Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele utvrđenih Proračunom KSB za 2020. godinu za oblast kulture – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
12.Prijedlog Odluke o Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele za sport za 2020.godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
13.Prijedlog Odluke o raspodjeli i izdvajanju interventnih sredstava za poticaj povratku prognanih, obnovi i razvitku – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
14.Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutarnjih poslova
15.Prijedlog odluke o izdvajanju novčanih sredstava iz tekućih rezervi u korist Ministarstva unutarnjih poslova – Ministarstvo unutarnjih poslova
16.Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša KSB za izradu fasade na zgradi ambulante općine Dobretići – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
17.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvođenje obvezne preventivne sistematske deratizacije na području KSB za 2020. godinu, proljetna faza – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
18.Prijedlog Odluke u vezi raspodjele zaštitne opreme zdravstvenim ustanovama – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
19. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava s pozicije Tekući transferi pojedincima za pravnu pomoć branioteljima – Kantonalna uprava za branitelje
20. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava s pozicije Tekući transferi neprofitnim organizacijama za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti – Kantonalna uprava za branitelje
21. Prijedlog zaključaka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za nabavku usluga prijevoza učenika – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
a) za općinu Novi Travnik
aa) Rješenje o imenovanju komisije
b) za općinu Fojnica
bb) Rješenje o imenovanju komisije
c) za općinu Vitez
cc) Rješenje o imenovanju komisije
d) za općine Kiseljak i Kreševo
dd) Rješenje o imenovanju komisije
e) za općinu Busovača
ee) Rješenje o imenovanju komisije
22. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti osnovnim školama za Ugovore o djelu za popunu radnih mjesta za školsku 2019./2020.godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
23. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti o izdvajanju sredstava za nabavku namještaja u pisarnici u zgradi Vlade – Služba za zajedničke poslove
24. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava, za nabavu dogradnje računarskog programa za obračun prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite – Kantonalna uprava za branitelje
25.Prijedlog zaključaka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka za nabavku – Obuka struktura zaštite i spašavanja – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
26.Suglasnost za pokretanje postupka za javnu nabavku računara s monitorom (3 komada) na osnovu Okvirnog sporazuma – Ministarstvo unutarnjih poslova
27.Suglasnost za pokretanje postupka za javnu nabavku ručnih radio stanica (6 komada) za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutarnjih poslova
28.Suglasnost za pokretanje postupka za javnu nabavku uređaja za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
29.Suglasnost za pokretanje postupka za izmještanje peći na pelet u zgradi Jedinice za specijalističku podršku na Slimenima – Ministarstvo unutrnjih poslova
30.Suglasnost za pokretanje postupka za izgradnju sportske dvorane u OŠ „13 Rujan“ Jajce – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
31.Suglasnost za pokretanje postupka za nabavku fiksne pregrade sa šalterom u Općinskom sudu u Bugojnu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
32. Suglasnost za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
33.Suglasnost za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
34.Suglasnost za sklapanje ugovora o djelu za obavljanje poslova stručnog suradnika za zaštitu voda – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
35.Suglasnost za sklapanje ugovora o djelu radi povećanja obima posla uzrokovanih pandemijom COVID-19 na period od 6. mjeseci – Ministarstvo privrede
36.Suglasnost za povećanje plaće državnom službeniku u Ministarstvu privrede – Ministarstvo privrede
37.Suglasnost za popunu radnih mjesta u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
38.Suglasnost za isplatu naknade Sadetu Sefer za mjesec travanj, svibanj, lipanj i srpanj 2020.godine – Kantonalna uprava za branitelje
39.Suglasnost za isplatu naknade za obavljanje revizije – Kantonalna uprava za branitelje
40.Prijedlog Rješenja o utvrđivanju visine naknade članovima radne grupe – Kantonalna uprava za branitelje
41.Suglasnost na inicijativu za izradu Registra uposlenih u javnoj službi KSB – Tim za sprJečavanje korupcije
42.Izvještaj o provedenoj obveznoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji na području KSB za 2020.godinu, proljetna faza – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
43.Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu kolovozu 2020. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutarnjih poslova (4x)
b) Ministarstvo financija (2x)
c) Ministarstvo privrede
44. Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu kolovozu 2020. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (2x)
b) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
c) Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta (2x)
d) Ministarstvo privrede
e) Ministarstvo unutarnjih poslova
45.Konsolidirani periodični izvještaji za Vladu i proračunske korisnike KSB – Ministarstvo financija
a)Konsolidirani periodični izvještaji općina KSB
46.Razrješenja i imenovanja
a)Ostavka na poziciji člana Upravnog odbora Agencije za privatizaciju KSB – Agencija za privatizaciju
47.Informacija o stanju punjenja Proračuna KSB za mjesec srpanj za 2020. godinu – Ministarstvo financija

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.v.r.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend