Lokalne vijesti

TRAVNIK: Za sanaciju kritičnih tačaka traže pomoć Kantona i Federacije

U toku izrada karte s najkritičnijim područjima. Općina to ne može sama sanirati pa smo podnijeli zahtjev prema višim nivoima vlasti, kaže Hadžiemrić.

Poplave u februaru iza sebe su na području općine Travnik ostavile oko 735.000 KM štete, stoji u preliminarnom izvještaju o štetama koji je načelnik općine Travnik Admir Hadžiemrić prezentirao vijećnicima Općinskog vijeća na posljednjoj sjednici. 

 Karta u izradi

Kako je naglasio Hadžiemrić, Općina je već poduzela korake na hitnoj sanaciji pojedinih dijelova toka rijeke Lašve, a u izradi je karta kritičnih tačaka koje će biti potrebno sanirati u što skorijem roku, za šta općina nema dovoljna sredstva pa je pomoć potražila od viših nivoa vlasti.

– U ovom momentu ne znamo koliko je kritičnih tačaka, to će biti poznato nakon konačnih rezultata, ali u ovom trenutku procjena je da ukupne štete iznose oko 735.00 KM. Općina Travnik ne može to sama sanirati, ali već smo podnijeli zahtjev prema višim nivoima vlasti, Federaciji BiH i Srednjobosanskom kantonu, koji nam je već odobrio 30.000 KM, a vidjet ćemo u narednom periodu koliko još -rekao je Hadžiemrić.

Obilnije padavine

Vijećnici su naglasili kako još ima dosta kritičnih dijelova na tokovima rijeka Lašve i Bile, koje bi već nakon narednih obilnijih padavina mogli stvoriti nove problema mještanima.

735.000 

KM iznose štete na području općine Travnik

30.000

KM pomoći Travniku odobrio Kanton

(avaz.ba)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend