Lokalne vijesti

Travnik: Uključite se u projekt “Stariji brat, starija sestra”

“Stariji brat, starija sestra” je projekt socijalnog uključivanja djece iz marginaliziranih grupa i djece u riziku od socijalno nepoželjnih ponašanja, koji implementira Centar za edukaciju mladih (CEM) Travnik, u suradnji sa Centrom za socijalni rad Travnik i uz velikodušnu podršku organizacije IOGT-NTO iz Švedske.

Ako želiš jednom djetetu biti prijatelj i na taj način mu pružiti lijepe, radosne i posebne trenutke u životu, pružiti podršku, izgraditi odnos povjerenja i pomoći da se zdravo razvija unatoč teškoj obiteljskoj situaciji, omogućiti da kroz druženje sa tobom na lijep i koristan način provede dio svog slobodnog vremena omogućiti da kroz druženje sa drugom djecom i volonterima širi svoju socijalnu mrežu, te si spreman na 20 sati volonterskog rada mjesečno, onda si spreman da i ti budeš volonter projekta “Stariji brat, starija sestra“, poručili su organizatori.

Volonterski angažman u projektu „Stariji brat, starija sestra“ obuhvaća edukaciju koja će volontere pripremiti za ulogu „starije sestre ili starijeg brata“, tjedno druženje sa djetetom tijekom jedne školske godine, savjetodavne sastanke sa stručnjakom u grupi volontera, s ciljem pružanja podrške u radu sa djecom podršku stručnog suradnika iz Centra za socijalni rad, druženje sa drugom djecom i volonterima kroz radionice, izlete, posjete kulturnim i sportskim događanjima.

Projekt se implementira u suradnji sa JU Centrom za socijalni rad Travnik, na području općine Travnik.

Oni koji su zainteresirani, motivacijsko pismo i ispunjenu prijavu trebaju poslati na e-mail adresu sbss.travnik@cem.ba, najkasnije do 8. kolovoza.

 

 

(Izvor:www.mreza-mira.net)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend