Lokalne vijesti

TRAVNIK: Sutra 65. sjednica Vlade KSB

Sutra će u Travniku biti održana 65. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna.

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 64. sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna- tajnik Vlade
2. Prijedlog programa javnih investicija Kantona Središnja Bosna za razdoblje 2021.-2023. godina – Ministarstvo financija
3. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje pojedinačnih ugovora o izvan sudskim nagodbama – Ministarstvo financija
4. Prijedlog Odluka o izvršenju neplaniranih prihoda u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2020. godinu – Ministarstvo financija
a) izvršenje vlastitih prihoda SŠ „Vitez“
b) izvršenje doniranih sredstava OŠ „Kaćuni“
c) izvršenje doniranih sredstava Trećoj osnovnoj školi „Oborci“
d) izvršenje vlastitih prihoda MSŠ „Bugojno“
5. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2020. godinu – Ministarstvo financija
6. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za sufinanciranje troškova 14. Međunarodnog sajma organske proizvodnje i eko turizma „Dani maline 2020“ Novi Travnik – Ministarstvo gospodarstva
7. Prijedlog Odluke o izdvajanju dijela sredstava za poticaje u poljoprivredi – podrška pčelarstvu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
8. Prijedlog Odluke o izdvajanju dijela sredstava za poticaje u poljoprivredi – izvršenju proljetne sjetve podrška – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta (4x) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti školama za zaključivanje Ugovora o djelu za upražnjena radna mjesta – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku odstranjivača vlage – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
12. Suglasnost za izvođenje radova na adaptaciji prostorija u PS Kiseljak i PS Bugojno – Ministarstvo unutarnjih poslova
13. Suglasnost za nabavku usluga održavanja terenskih motornih vozila „Dacia“ u jamstvenom roku – Ministarstvo unutarnjih poslova
14. Suglasnost o načinu plaćanja troškova prijevoza za posebne kategorije učenika u školskoj 2020./21. godini – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
15. Suglasnost za pokretanje postupaka javnih nabavki za potrebe škola (2x) -Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
16. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe OGŠ „Jakov Gotovac“ Novi Travnik -Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
17. Suglasnost za nabavku računara – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja , zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
18. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izmjenu Plana javnih nabavki Ureda za javne nabavke i za pokretanje postupka za nabavku komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži – Ured za javne nabavke
19. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za obavljanje sistemske kontrole predmeta centralnih nabavki – Ured za javne nabavke
20. Prijedlog Odluke o korekciji cijena premija obveznog osiguranja od autoodgovornosti – Ured za javne nabavke
21. Suglasnost na Plan aktivnosti za provođenje Zakona o javno-privatnom partnerstvu Kantona Središnja Bosna za 2021. godinu – Ministarstvo gospodarstva
22. Suglasnost za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika „glavni kantonalni inspektor“ Ministarstvo gospodarstva
23. Suglasnost na izmjenu Plana javnih nabavki OŠ “Kaćuni“ za 2020. godinu -Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
24. Suglasnost za sklapanje ugovora o djelu za obavljanje poslova pružanja tehničke podrške za Registar novčanih kazni – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
25. Suglasnost za isplatu naknade za rad po osnovu ugovora o djelu sa Sadetom Sefer za mjesec prosinac 2020. godine – Kantonalna uprava za branitelje
26. Informacija o stanju kretanja prihoda i rashoda u Proračunu Kantona Središnja Bosna za razdoblje 1.1 do 30.11.2020. godine – Ministarstvo financija
27. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Proračuna KSB za financiranje Agencije za privatizaciju (za mjesec studeni 2020. godine) – Agencija za privatizaciju
28. Informacija o odgovorima Agencije za privatizaciju na dopise Kantonalnog pravobraniteljstva Vitez – Agencija za privatizaciju
29. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za drugostupanjsko upravno rješavanje – Ministarstvo pravosuđa i uprave

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend