Lokalne vijesti

Travnik: Počela dodjela pomoći nezaposlenim porodiljama

Sukladno Odluci o izvršenju Proračuna Općine Travnik za 2016. godinu, načelnik općine, Admir Hadžiemrić, donio je Pravilnik o dodjeli jednokratne novačane pomoći nezaposlenim porodiljama s područja te općine.
Ovim dokumentom utvrđeni su uvjeti, kriteriji, iznos sredstava i način dodjele novčane pomoći. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvaruju nezaposlene porodilje za svako dijete rođeno pri jednom porodu, u iznosu od 200,00 KM, bez obzira na broj prethodno rođene djece. Ovo pravo ostvaruje se na temelju podnesenog zahtjeva, koji se popunjava prilikom podnošenja prijave za upis djeteta u matičnu knjigu rođenih.
Ovo je prvi put da su Proračunom Općine predviđena sredstva za ovu namjenu. Nadamo se da će u budućnosti biti uvjeta i sredstava da se ova odluka proširi i na sve porodilje bez obzira na njihov radno-pravni status.

(opcinatravnik.com.ba)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend