Lokalne vijesti

TRAVNIK: Održana 29. vanredna sjednica Vlade SBK

U Travniku je danas održana 29. vanredna sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona.

 

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o usvajanju izmjene i dopune Programa potrošnje za 2017. godinu iz Budžeta SBK za Izradu i izmjenu prostorno-planske dokumentacije na području SBK, u iznosu od 100.000,00 KM, sredstva će se utrošiti na slijedeći način:
– 40.000,00 KM za privremenu situaciju izrade Prostorne osnove ID PP SBK/KSB i Studije ranjivosti prostora
– 60.000,00 KM po zahtjevima općina za izradu razvojne planske dokumentacije

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela Odluku o izvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu, za nabavku putničkih automobila za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, odlukom se izdvaja iznos od 60.063,12 KM za nabavku dva putnička automobila marke DACIA, sredstva iz ove odluke doznačit će se preduzeću „OVNAK“ d.o.o. Vitez.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo, odlukom se izdvaja iznos od 586.000,00 KM za sufinansiranje visokog školstva i stipendiranje studenata.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o raspodjeli sredstava Budžeta SBK namijenjenih za informisanje u 2017. godini, odlukom se izdvaja iznos od 15.000,00 KM.

Donesena je i Odluka o raspodjeli sredstava Budžeta SBK za 2017. godinu za kulturu, odlukom se izdvaja iznos od 23.000,00 KM, u svrhu podrške realizaciji projekata i programa iz oblasti kulturnih djelatnosti.

Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o korištenju sredstava Budžeta SBK za 2017.godinu, za rekonstrukciju i izgradnju zgrade Vlade BK u kojoj je smješten MUP (zgrada TRZ-a), odlukom se izdvaja iznos od 265.118,66 KM, sredstva će se doznačit u skladu sa ugovorom sa izvođačem radova GPUD „SIGMA-SK“ d.o.o. Zenica.

Na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu, Vlada SBK je donijela Odluku o izvajanju sredstava sa stavke „Tekuća rezerva Vlade SBK“ namijenjenih za izradu Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara SBK, odlukom se izdvaja iznos od 11.115,00 KM, sredstva će se doznačiti Institutu za upravljanje rizicima i naučno istraživački rad „INZA“ d.o.o. Sarajevo.

Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava općini Kiseljak na ime pomoći za štetu na plastenicima u O.R. „Rasadnik“ vl. Marinko Miličević, odlukom se izdvaja iznos od 15.000,00 KM, sredstva će se uplatiti na račun općine Kiseljak, a na prijedlog iste uprave.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o određivanju osnovice za plaću za decembar 2017. godine, osnovica za obraćun plaće za sve zaposlenike u kantonalnim organima državne službe te osnovnom i srednjem obrazovanju iznosi 250,00 KM.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o utrošku sredstava za izmjenu dijela stolarije u O.Š. „Dolac“ Dolac n/L, odlukom se izdvaja iznos od 6.953,24 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „ProMatic“ d.o.o. Travnik.
– Odluka o dodjeli ugovora za saniranje područne škole Barevo, odlukom se ugovor dodjeljuje najpovoljnijem ponuđaču „Trišnik“ d.o.o. Jajce sa visinom ponude od 11.763,47 KM.
– Odluka o davanju saglasnosti školama za raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta za nastavno i nenastavno osoblje.
– Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo planiranih Budžetom SBK za 2017. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 145.728,00 KM za sufinansiranje visokog školstva i stipendiranje studenata.
– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Transfer za socijalno osiguranje učenika“, odlukom se izdvaja iznos od 9.980,80 KM, sredstva će raspoređuju kako slijedi:
Doprinos za zdravstveno osiguranje ZZZO SBK………………8.901,16 KM
Doprinos za zdravstveno osiguranje FZZO Sarajevo………….……1.079,64 KM
– Odluka o utrošku sredstava namijenjenih postavljanju ograde u školskom dvorištu S.Š. „Busovača“ Busovača, odlukom se izdvaja iznos od 3.711,24 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Sigma-SK“ d.o.o. Zenica.
– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke kapitali transferi za sufinansiranje projekta značajnih za kanton, odlukom se izdvaja iznos od 19.269,31 KM za realizaciju projekta „Saniranje krova centralne škole u Brestovskom“ O.Š. Kiseljak1 Bilalovac, sredstva će se doznačiti općini Kiseljak.
– Odluka o utrošku sredstava namijenjenih za nabavku uredskog namještaja u MSŠ „Travnik“ Travnik, odlukom se izdvaja iznos 3.359,46 KM, sredstva će se doznačiti „Pro-Mar“ d.o.o. Dolac n/Lašvi.
– Odluka o dodjeli ugovora za zamjenu krova srednje škole MSŠ „Busovača“ Busovača, ugovor će se dodijeliti najpovoljnijem ponuđaču „Braća Karić“ d.o.o. Zenica sa visinom ponude od 11.316,33 KM.
– Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču za nastavak izgradnje školske sportske sale u O.Š. „Berta Kučera“ – područna škola „Vinac“ Jajce, ugovor će se dodijeliti najpovoljnijem ponuđaču „GTR“ d.o.o. Mostar sa visinom ponude od 127.896,91 KM.
– Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za finansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za 2017. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 492.502,62 KM za X i XI mjesec školske 2017/2018 godine.
– Odluka o raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK namijenjenih za sport za 2017. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 15.650,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povrtka i stambenih poslova, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Transfer za saniranje ekoloških incidenata“, odlukom se izdvaja iznos od 20.000,00 KM, sredstva će se dodijeliti kako slijedi: Općina Novi Travnik – 10.000,00 KM i Općina Kreševo – 10.000,00 KM.
– Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavku za projekat – nadogradnja postojeće kanalizacijske mreže Zlavast – Bešići – MZ Gračanica, općina Bugojno, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem „Tabakplast“ d.o.o. Tomislavgrad sa visinom ponude od 6.998,24 KM.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend