Lokalne vijesti

TRAVNIK: Naplata fiksnog troška za grijanje nezakonita!

Sud BiH je presudio o naplati tzv. fiksnog troška za građane Travnika koji nisu bili priključeni na sistem daljinskog grijanja, a ipak su dobivali račune i tužbe jer im cijevi prolaze kroz stanove, a u nekim slučajevima nije bilo čak ni njih.

 

Prije nekoliko dana objavljena je presuda Apelacionog upravnog vijeća Suda BiH, kojom je odbijen zahtjev za preispitivanje UNIS Energetike, podnesen protiv odluke Suda BiH od 8. septembra 2017. godine, kojom je odbijena tužba podnesena protiv rješenja Konkurencijskog vijeća BiH.

Novčane kazne

Ovim rješenjem je Sporazum o ustupanju sistema daljinskog grijanja, sklopljen između Općine Travnik i UNIS Energetike, proglašen nevažećim te su izrečene i novčane kazne. Time je pred redovnim sudovima u BiH okončan postupak.

– Definitivno je stavljena tačka na zabranjeni sporazum sklopljen između Općine i UNIS Energetike i naplatu fiksnog troška, koji se fakturira od početka 2016. godine. Zanimljivo je i da je Kantonalno tužilaštvo Travnik odbacilo krivičnu prijavu za stvaranje i omogućavanje stvaranja monopolskog položaja utvrđenog i opisanog u rješenju Konkurencijskog vijeća BiH. Kantonalno tužilaštvo Travnik nije ni pokušalo otvoriti istragu, a, nakon kompletiranja dokumentacije, prijava će biti proslijeđena Federalnom tužilaštvu – kazao nam je travnički advokat Adis Ribić, koji je zastupao i Udruženje ”Klub potrošača srednje Bosne”.

Nanesena šteta

Prema informacijama iz ”Kluba potrošača srednje Bosne”, u periodu od 2009. do 2015. godine tuženo je oko 1.100 fizičkih i pravnih lica. Neki od njih su nakon jedne ili dvije tužbe izvršili priključak na sistem daljinskog grijanja, a većina je tužena svake godine. U ovom udruženju kažu da ima 7.000 tužbi. Zanimljivo je da su niže sudske instance donosile presude u korist UNIS Energetike.

Ko je odgovoran

Nakon rješenja Konkurencijskog vijeća i prve presude Suda BiH prestalo je fakturiranje tzv. fiksnog troška. Međutim, ostaju pitanja kako nadoknaditi štetu koja je u periodu 2009.-2015. načinjena građanima Travnika i ko je odgovoran.

(avaz.ba)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend