Travnik : Šestogodišnjica rada suda

Općinski sud u Travniku je počeo s radom 1. ožujka 2004. godine, kao pravni sljedbenik bivših Općinskih sudova Travnik, Novi Travnik i Vitez, a tijekom reforme pravosuđa i općina Busovača je teritorijalno pripala u nadležnost Općinskog suda Travnik.

 

Tijekom 2005. godine u nadležnost Općinskog suda Travnik prelazi i Odjeljenje registra privrednih društava, a koncem 2007. godine sud prelazi na elektronsko upravljanje sudskim predmetima ili CMS. U isto vrijeme ukinuti su Općinski sudovi za prekršaje u Busovači, Vitezu, Novom Travniku i Travniku, te je formirano prekršajno odjeljenje Općinskog suda Travnik. Zemljišno-knjižni odjel suda je proveo aktivnosti na preuzimanju zemljišnih knjiga u elektronsku formu, a Odjeljenje registra privrednih društava je završilo s unosom registarskih predmeta u elektronsku knjigu i istovremeno sva neusklađena privredna društva su brisana po službenoj dužnosti. Početni broj sudaca je bio 13 i predsjednik suda, dok danas taj broj čini pored predsjednika suda, 18 redovnih sudaca, 4 dodatna i 4 stručna suradnika. Pored radnih aktivnosti koje podrazumijevaju rješavanje sudskih predmeta i ostalih zahtjeva kojima se građani obraćaju sudu, uposlenici i sudska uprava je poduzimala i druge aktivnosti kojima je radno okruženje dobilo nove dimenzije i na taj način pridonijelo daljnjem razvoju pravosuđa. Cijela zgrada suda je rekonstruirana, kako izvana tako i iznutra, zatim je izvršena obnova tehničke opremljenosti suda uz napomenu da je 1.3.2004. godine sud startao s par mehaničkih i električnih strojeva, a danas, šest godina kasnije, skoro svaki ured u sudu ima po dva računala, zatim korisnicima usluga suda na raspolaganju su dva portal monitora u zgradi suda. Suci i stručni suradnici obavljaju edukaciju u okviru programa JU Centar za edukaciju sudaca i tužitelja, a ostalo osoblje suda se za proteklih šest godina osposobljavalo dovršavanjem srednjeg, višeg i visokog obrazovanja, polaganja stručnih i pravosudnih ispita i ostalih vrsta stručnog osposobljavanja. Općinski sud Travnik je svojim radom, koji je prepoznalo i Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće, zasluženo bio dio pilot projekata VSTV-a , a zadnji među njima je projekt dodjele šifri za sudionike u sudskom postupku kako bi mogli pristupiti predmetima putem interneta. Zatim je sud bio odredište za posjetu mnogih sudova iz Bosne i Hercegovine kako bi svojim primjerom pokazao uspješnu implementaciju CMS-a odnosno sustava elektronskog upravljanja predmetima. Sukladno Strateškom planu Općinskog suda Travnik za razdoblje od 2009.-2011. godine ubuduće sud će nastaviti s podržavanjem sljedećih ciljeva: otvorenost, suradnja, inovacija i edukacija, podržavanje efikasnosti , transparentnosti i što lakšeg i jednostavnijeg pristupa svim korisnicima usluga suda.

 

(ENI news)