Lokalne vijesti

Travničani nezadovoljni javnim prijevozom u večernjim satima

Udruženje Centar za edukaciju mladih iz Travnika provelo je istraživanje o zadovoljstvu građana javnim uslugama na području općine Travnik u okviru realizacije projekta „Monitoring lokalnih usluga: organizacije civilnog društva (OCD), građani i lokalne vlasti zajedno do boljih usluga“.

 

Osnovna svrha i cilj svih provedenih aktivnosti je unaprjeđenje odgovornosti i učinkovitosti lokalnih vlasti u BiH u pružanju javnih usluga i zadovoljenju stvarnih potreba građana kroz aktivniju ulogu civilnog društva. Rezultati istraživanja za općinu Travnik, zasnivaju se na provedenom anketiranju kojim su obuhvaćena 742 građanina/ke (u isto toliko kućanstava) s područja 34 MZ općine Travnik. Najlošiju prosječnu ocjenu za sve kategorije unutar 16 javnih usluga građani općine Travnik dali su za javni prijevoz u večernjim satima (1,92). Druga loše ocijenjena kategorija unutar ove usluge je cijena javnog prijevoza (2,08), dok su sa svim drugim kategorijama javnog prijevoza građani djelomično zadovoljni. Javna usluga s kojom građani skoro u cijelosti nisu zadovoljni je „Održavanje lokalnih ulica i putova, horizontalne i vertikalne signalizacije“, gdje su dali ukupnu prosječnu ocjenu 2,55. Jedina kategorija unutar ove javne usluge s kojom su građani djelomično zadovoljni je zimsko održavanje ulica i putova (3,00). Također, građani nisu zadovoljni cijenom kolektivnog grijanja, te su dali prosječnu ocjenu 1,93. Kada je u pitanju komunalna higijena građani su nezadovoljni održavanjem vodotoka (rijeka i potoka) u mjesnim zajednicama (2,0), kulturom stanovnika u odlaganju otpada(2,32), te cijenom prikupljanja i odlaganja otpada (2,67). Rezultati istraživanja trebaju poslužiti za kreiranje politika koje bi doprinijele rješavanju navedenih problema građana i poboljšanju kvalitete života.

(VL)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend