Što prije omogućiti uspostavu kanala na hrvatskom jeziku

Zamjenik predsjedavajućeg Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Božo Ljubić (HDZ 1990) pozvao je Vijeće ministara BiH da čim prije implementira svoj plan za donošenje izmjena Zakona o Javnom RTV servisu BiH, u okviru kojega će se steći preduvjeti za uspostavu kanala na hrvatskom jeziku.

On je istakao kako je zadovoljan odgovorom Vijeća ministara BiH na njegovo zastupničko pitanje u kojoj fazi se nalazi uspostava kanala na hrvatskom jeziku u okviru Javnog RTV servisa BiH. – Navedeno je kako je sačinjen tehnički elaborat, te kako će se u okviru procesa digitalizacije u okviru Javnog RTV servisa BiH u Sarajevu, Mostaru i B. Luci instalirati autonomni i neovisni centri za emitiranje programa, čime se stječe mogućnost za uspostavu i kanala na hrvatskom jeziku. Vijeće ministara BiH planiralo je da sukladno tome donese izmjene zakonske regulative kojim će se to pitanje riješiti, čime će sve pretpostavke biti ispunjene. Ja ih stoga pozivam da čim prije u parlamentarnu proceduru upute izmjene i dopune zakonske regulative kako bi se pravne pretpostavke za uspostavu kanala na hrvatskom jeziku ispunile, naglasio je Ljubić. Zastupnik Mate Franjičević (HDZBiH) pokrenuo je inicijativu Parlamentu FBiH kojom je zatražio da se ispoštuje odluka Ustavnoga suda FBiH i „ukinu neustavno Ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH i Ministarstvo kulture i sporta FBiH”. Zatražio je da mu se dostavi i izvješće koliko je budžetskih sredstava utrošeno za rad ta dva ministarstva od momenta donošenja presude Ustavnog suda FBiH kojom su „proglašeni neustavnim”. – Predlažem da se sredstva koja su do sada trošena i izdvajana iz proračuna za rad dva neustavna federalna ministarstva prebace na razinu države BiH i to za financiranje i djelovanje kulturnih institucija od posebnog interesa za BiH, kao što je primjerice Zemaljski muzej BiH, naveo je Franjičević.