Tko će kontrolirati da li su poslodavci u FBiH podigli minimalne plaće na 543 KM?

Nakon što je Vlada Federacije BiH donijela Odluku da se minimalna plaća u Federaciji za period 1. siječnja do 31. prosinca  ove godine utvrđuje u iznosu od 543 KM, postavlja se pitanje tko će na terenu kontrolirati provođenje odluke.

Radnici koji su do jučer imali minimalnu plaću od 406 KM, u veljači bi trebalo da dobiju uvećane plaće.

– Nadzor nad primjenom ove uredbe obavljaju federalni, odnosno kantonalni inspektori rada, dok je nadzor obračuna i uplate javnih prihoda Porezne uprave Federacije BiH – govori Adnan Muminović, vanjski ekonomski savjetnik u Uredu premijera FBiH.

Ekipa portala Faktor.ba je upitala koliko je zaista na terenu iznosila minimalna plaća, da li 406 KM ili kako su poslodavci tvrdili od 500 do 620 KM.

– Pošto je Federacija BiH jedinstvena po tome da se na njenoj teritoriji isplaćuju neoporezive naknade poput toplog obroka, prijevoza…, potrebno je još praviti razliku između mjesečne plaće i mjesečnih primanja, koja su u velikoj većini slučajeva viša od same plaće.

Dakle, iako je najniža plaća donedavno iznosila 406 KM, najniža primanja su zbog ovih naknada bila veća i u većini slučajeva su iznosila oko 580 KM (budući da su prosječne neoporezive naknade u Federaciji BiH 174 KM mjesečno).

S povećanjem najniže plaće na 543 KM, mjesečna primanja za veliku većinu radnika sada ne iznose manje od 700 KM – pojašnjava Muminović i dodaje:

– Radnici koji su do sada zarađivali najnižu plaću će povećanje dobiti u veljači s isplatom siječanjske plaće.

Objasnio je kako će se ubuduće usklađivati minimalna plaća.

Fiskalni zakoni, urgencije Vlade FBiH

– Najniža plaća će se ubuduće usklađivati svake godine u zavisnosti od rasta cijena i rasta ekonomije Federacije BiH, što ima za cilj da depolitizira ovo važno pitanje i stavi ga u okvir koji je objektivan i ekonomski održiv – rekao je Muminović.

Podsjećamo, prijedlozi izmjena Zakona o doprinosima i porezu na dohodak već nekoliko godina stoje u Parlamentu FBiH. Zastupnici su poručili kako ove zakone ne mogu razmatrati odvojeno od zakona o minimalnoj plaći, odnosno, dok je minimalna plaća u FBiH 406 KM.

– Vlada Federacije BiH je u više navrata Parlamentu FBiH slala urgenciju kada su u pitanju fiskalni zakoni i nadamo se da će oni što prije biti usvojeni i stupiti na snagu, čime će se stvoriti pretpostavke za rast najniže, ali i svih ostalih plaća – govori Muminović.