Lokalne vijesti

Terenska nastava u hotelu ‘Blanca’ na Vlašiću

Fakultet poslovne ekonomije Sveučilišta/Univerziteta “Vitez” Travnik organizira terensku nastavu u hotelu ‘Blanca’ u Vlašiću. Svrha posjeta ovom hotelu jest upoznavanje studenata sa specifičnostima poslovanja, prodaje i marketinga hotela, s upravljanjem kvalitetom i praćenja zadovoljstva klijenata i obilazak hotela.

Nakon obilaska hotela ‘Blanca’, planiran je posjet kompleksu Eko-Fis na Vlašiću, nakon kojeg slijedi rekreativni dio. Odlazak na Vlašić planiran je 02.02.2016.g.

Pozivaju se svi zainteresirani studenti da se prijave na e-mail adrese:

 tanja.gavric@unvi.edu.ba i  erdin.hasanbegovic@unvi.edu.ba , najkasnije do 29.01.2016.g.

 

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend