Lokalne vijesti

“Tajni kupac” u Travniku

“Od deset prodajnih objekata u Travniku, koliko je jučer obišao naš maloljetni Tajni kupac, u njih tri je bez problema uspio kupiti alkoholno piće”, priopćeno je iz Centra za edukaciju mladih Travnik.

Osoblje dva prodajna objekta jednog trgovačkog lanca, te jednog samostalnog trgovačkog objekta ovim je prekršilo odredbe Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH, koji izričito zabranjuje prodaju alkoholnih pićamaloljetnicima.

Akcijom smo još jednom pokazali da su alkoholna pića lako dostupna maloljetnicima, uprkos našim stalnim upozorenjima i pozivima trgovcima da poštuju zakon i obrate pažnju na mlade koji pokušavaju kupiti alkoholna pića u njihovim objektima.

Iako smo protekle sedmice, u saradnji sa policijskom stanicom Travnik, sproveli redovnu akciju upozoravanja trgovaca i ugostitelja o važnosti poštivanja zakona i uručili im informativni materijal o sadržaju zakona, kao i oznake o zabrani prodaje alkohola osobama mlađim od 18 godina, u nekim trgovačkim objektima je, kao što možemo vidjeti, nastavljena praksa prodaje alkohola maloljetnicima.

Dostupnost alkoholnih pića djeci i mladima samo je jedan dio vrlo složenog i ozbiljnog društvenog problema izloženosti djece i mladih alkoholu u našoj državi, kroz njegove niske cijene, nedovoljno kontrolisano reklamiranje, kao i navedenu praksu prodajnih objekata.

Naše društvo još uvijek nije shvatilo ozbiljnost problema koje konzumiranje alkohola izaziva, jer je upravo on uzrok brojnih socijalnih, ekonomskih, zdravstvenih i ekoloških problema. Bosna i Hercegovina, kao potpisnica brojnih konvencija o zaštiti i unaprjeđenju prava djece i mladih, dužna je aktivno raditina zaštiti njihovog zdravlja i smanjiti njihovu izloženost alkoholu i drugim štetnim materijama koje izazivaju negativne posljedice po njihovo zdravlje.

Budući da BiH posjeduje regulativu koja se tiče prodaje alkohola maloljetnicima, pozivamo nadležne institucije da koriste svoje ovlasti i poduzmu odgovarajuće mjere prema prekršiocima zakona.

Mi svakako nastavljamo aktivan rad na prevenciji konzumiranja alkohola među djecom i mladima, kroz direktan rad s njima, ali i podizanje svijesti donosilaca odluka i cjelokupne javnosti da zaštita djece i mladih od alkohola mora biti prioritet cijelog društva.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend