Zabrana kretanja i zadržavanja na otvorenom prostoru više od jedne osobe na udaljenosti manjoj od 1,5 metra

Od jučer, 22.3.2020. godine na snazi je nova Naredba Federalnog stožera civilne zaštite.

Naređuje se zabrana kretanja i zadržavanja na otvorenom prostoru više od jedne osobe na udaljenosti manjoj od 1,5 metra.

Naređuje se taxi vozačima na području FBiH da u automobilima mogu prevoziti samo jednu osobu, s tim da ta osoba sjedi na sjedištu iza vozača uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera, koje podrazumijevaju minimalnu zaštitnu opremu (maska i rukavice) i za putnika i za vozača.

Za provođenje ove Naredbe odgovorni su ministri kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova, koji su zaduženi da o svim poduzetim mjerama na izvršavanju ove Naredbe izvještavaju Federalni stožer civilne zaštite.  

Uvodi se zabrana pušenja u zatvorenim prostorima- kazne do 15.000 KM

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila i Federalnom parlamentu uputila Nacrt zakona o kontroli i ograničenoj uporabi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje.

U cilju zaštite i unaprjeđenja zdravlja stanovništva, ovaj zakon uređuje mjere zabrane i ograničenje uporabe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, njihovog oglašavanja, promidžbe i sponzoriranja, sprječavanje pristupa maloljetnih osoba tim proizvodima, sastav duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, obvezne oznake na pakiranjima, suzbijanje štetnih posljedica, preventivne mjere, osnivanje Federalnog povjerenstva za kontrolu uporabe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje i nadzor nad provedbom Zakona.

Zakonom se zabranjuje uporaba svih duhanskih proizvoda za pušenje u svim zatvorenim javnim prostorima, na javnim skupovima, radnim mjestima i u javnom prijevozu, te u privatnim sredstvima prijevoza u kojim se nalaze maloljetne osobe.

Provedbu zabrane pušenja obvezni su osigurati vlasnik i korisnik prostora, kao i drugih mjesta u kojima je pušenje zabranjeno. U tim prostorima moraju biti postavljene vizualne informacije koje se sastoje od grafičkog znaka zabrane pušenja i teksta koji glasi: “Zabranjeno pušenje”, kao i informacije o načinu prijavljivanja i sankcioniranju. U slučaju da osoba ne poštuje zabranu pušenja, vlasnik, odnosno korisnik prostora ili mjesta u kojem je pušenje zabranjeno dužan je osobu opomenuti, uskratiti joj uslugu ili zatražiti da napusti prostor.

Ukoliko osoba to ne ispoštuje, vlasnik odnosno korisnik prostora ili mjesta u kojem je pušenje zabranjeno dužan je kontaktirati nadležni organ.

Kao iznimka, pušenje je dozvoljeno za pacijente u službama i odjelima za zaštitu mentalnog zdravlja u zdravstvenim i drugim ustanovama koje pružaju usluge socijalne njege mentalno oboljelim osobama, kao i u ustanovama namijenjenim za izdržavanje kazne, ako i kada mogu biti uspostavljene posebne prostorije za pušenje odvojene od nepušačke zone i ako medicinske i psihološke indikacije ukazuju na potrebu pacijenta za pušenjem.

Zakon zabranjuje proizvodnju i promet cigareta koje sadrže sastojke sa više od deset mg katrana, jedan mg nikotina i deset mg ugljen monoksida po jednoj cigareti. Zabrana se odnosi i na duhanske proizvode koji sadrže aditive i arome. Svi duhanski proizvodi za pušenje koji se proizvode ili uvoze na tržište Federacije BiH, obvezno moraju biti testirani, a troškove snosi uvoznik, odnosno proizvođač.

Svako pojedinačno pakiranje duhanskog proizvoda mora sadržavati Jedinstvenu identifikacijsku oznaku i zdravstvena upozorenja na jezicima u službenoj uporabi u Bosni i Hercegovini. Na zbirnim i pojedinačnim pakiranjima je zabranjeno korištenje termina kao što su “light”, “super light”, “ultra light” i sličnih.

Sve ove odredbe važe i za elektronske cigarete i biljne proizvode za pušenje u svim oblicima. Zakon propisuje zabranu izravnog ili neizravnog oglašavanja, sponzoriranja i na bilo koji način promicanja duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje. Oni ne smiju biti postavljeni ili vidljivi u trgovinskim objektima, osim prilikom same prodaje, ni izloženi u komercijalnu svrhu niti na jednom drugom mjestu.

Zabranjeno je, također, ove proizvode prodavati putem automata, s polica supermarketa prodavaonica u kojim kupci mogu slobodno uzeti robu, kod uličnih prodavača i na improviziranim nelegalnim mjestima prodaje, zatim putem interneta, u objektima i dvorištima zdravstvenih objekata i dvorišta za športske i kulturne aktivnosti, te u objektima koji su od ulaznih vrata predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te visokoškolskih ustanova udaljeni u radijusu manje od 100 metara.

Zabranjeno je prodavati i poklanjati duhanske i ostale proizvode za pušenje osobama mlađim od 18 godina i oznaka o toj zabrani mora biti postavljena na svim prodajnim mjestima. Nadležna županijska ministarstva obrazovanja su, u suradnji sa županijskim zavodima za javno zdravstvo, obvezna u nastavne programe za osnovnu i srednju školu uključiti temu o štetnosti pušenja za zdravlje.

Vlada FBiH donosi, za petogodišnje razdoblje, Strategijski, multisektorski program za kontrolu uporabe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, a provode ga nadležna federalna ministarstva i druge institucije, zavodi, ustanove i organizacije.

Vlada, također, imenuje jedanaestočlano međuresorno Federalno povjerenstvo za kontrolu uporabe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje koje, uz ostalo, predlaže programe odvikavanja od pušenja i prati provedbu Strategijskog programa.

Nadzor nad primjenom ovog zakona obavljaju Federalna uprava i županijski organi za inspekcijske poslove, kao i nadležna ministarstva unutarnjih poslova. Kad je riječ o kaznenim sankcijama za kršenje ili neprovedbu Zakona, novčane kazne su u rasponu od 250 KM do 15.000 KM, priopćeno je iz Vlade FBiH./HMS/