Održana treća konsultativna sesija za pripremu planova potencijalnih projekata JPP

Vlada Srednjobosanskog kantona je u 2018. godini uz podršku USAID projekta jačanja institucija vlasti i procesa u BiH (SGIP), finalizirala novi zakonski okvir za javno-privatno partnerstvo (JPP), kojeg čine Zakon o javno-privatnom partnerstvu i Uredba o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekta Javno-privatnog partnerstva donesena na 89. Sjednici Vlade SBK, a koja će stupiti na snagu osmog dana od objavljivanja u “Službenim novinama Srednjobosanskog kantona”.

Read more