Poslušajte izjave ministara Domića i Merdžanića, te direktora Zavoda za javno zdravstvo KSB, Seada Karakaša

Nakon današnje sjednice Kriznog stožera u Travniku, novinarima su se obratili ministri obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta KSB, Bojan Domić i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva KSB, Salkan Merdžanić.

S najnovijim informacijama, javnosti se obratio i direktor Zavod aza javno zdravstvo KSB, dr. Sead Karakaš…

(Radio Vitez)

Premijer i ministar gospodarstva KSB održali sastanak s članovima Udruženja poslodavaca

Na Zahtjev Udruženja poslodavaca KSB, održan je sastanak kod Premijera Vlade KSB Tahira Lende, a nazočili su mu ministar gospodarstva KSB, Nisvet Hrnjić, predsjednik UO Udruženja poslodavaca KSB Kemal Čolak, te članovi UO Udruženja poslodavaca KSB Zoran Gazibarić, član Šaban Rizvić i Salem Ekmeščić.


Na sastanku se razgovaralo o trenutačnoj situaciji u gospodarstvu zbog pojave i širenja pandemije koronavirusa, hitnom provođenju predloženih mjera i budućih zajedničkih aktivnosti.
Poslodavci su naglasili da je stanje u gospodarstvu alarmantno, naročito u sektorima transporta, turizma, ugostiteljstva, drvne i tekstilne industrije, te da su veliki financijski gubici zbog blokade transporta, nemogućnosti izvoza gotovih proizvoda i uvoza repromaterijala, vraćanja uposlenika koji su izvodili građevinske i montažerske radove u zemljama EU. Mnogi ugovori su već danima zaleđeni, a primjetan je i porast otkazivanja ugovorenih isporuka i izvođenja građevinskih radova u EU.
Na sastanku su poslodavci prenijeli informaciju da je Upravni odbor Udruženja poslodavaca zasjedao 16.3.2020. godine i predložio da se odmah donese set mjera kako bi se odložilo plaćanje poreza i doprinosa na razuman period, te da se plaćanje PDV-a pomjeri sa 7 dana na minimalno 30 dana.
Članovi inizistiraju da Vlada KSB, Vlada FBiH i Udruženje poslodavaca FBiH s bankarskim sektorom odmah dogovore i omoguće da se svi krediti koje koriste gospodarski, kao i uposlenici (građani) zalede na tri mjeseca, te da se iz Kompenzacijskog fonda, na teret dobiti banaka, subvencionira plaćanje kamate minimalno šest mjeseci. Insistiraju da se, u interesu uposlenika, iznađe dio sredstava za subvencioniranje plaćanja doprinosa i poreza na plaće, što će doprinijeti da se sačuvaju radna mjesta uposlenika, kao i da se neodložno pristupi rješavanju problema sektora transporta (uvoz-izvoz) i osigura telefonska linija kako bi se mogle dobiti osnovne informacije u vezi prolaznosti granica.
Poslodavci su upoznali da su određene firme već sada morale jedan broj uposlenika poslati na godišnje odmore, čekanja i slično, kako bi se izbjeglo otpuštanje istih i slanje na evidenciju nezaposlenih.

Premijer Vlade KSB Tahir Lendo upoznao je nazočne o održanoj sjednici koju je 16.3.2020. godine sazvao premijer Federacije BiH Fadil Novalić, a kojemu su nazočili premijeri svih deset kantona u Federaciji BiH, te čelnici Udruženja poslodavaca FBiH, Saveza samostalnih sindikata BiH, Gospodarske komore FBiH, Porezne uprave FBiH, Federalne uprave policije, Federalne uprave civilne zaštite, Federalne uprave za inspekcijske poslove, Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Federalne direkcije robnih rezervi, Crvenog križa FBiH i Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.
Premijer Vlade KSB Tahir Lendo i ministar gospodarstva KSB Nisvet Hrnjić upoznali su poslodavce da je Ministarstvo gospodarstva KSB izradilo Inicijalnu analizu uticaja korona virusa na gospodarske subjekte iz KSB-a, koju je Vlada KSB usvojila na 37. sjednici održanoj 12.3.2020. godine zajedno s preporučenim mjerama.
Vlada KSB zajedno s resornim ministarstvima u stalnom je kontaktu s Gospodarskom komorom KSB, Obrtničkom komorom KSB, Udruženjem poslodavaca KSB, reprezentativnim sindikatima KSB i gospodarskim subjektima koji djeluju na području KSB.
Ekonomsko-socijalno vijeće KSB u okviru svojih nadležnosti stalno je angažirano na prikupljanju informacija i predlaganju mjera za ublažavanje negativnih posljedica na gospodarstvo KSB.
Vlada KSB u stalnom je zasjedanju, prati razvoj situacije i donosi adekvatne mjere na prevazilaženju negativnih posljedica koje se odnose na sve oblasti društvenog života.
Ministarstvo gospodarstva KSB uspostavilo je Info servis za prijave promjena u poslovanju uzrokovanih širenjem koronavirusa. U cilju analize postojećeg stanja i poduzimanja adekvatnih mjera na smanjenju posljedica koje su uzrokovane epidemijom korona virusa, Ministarstvo gospodarstva KSB poziva gospodarske subjekte da sve relevantne informacije dostave na e-mail: minpriv@sbk-ksb.gov.ba ili da se jave na broj telefona 030 511 217. Kontakt osobe u Ministarstvu gospodarstva KSB su: Zihnija Aganović, Elmir Crnica, Aldin Ljubunčić, Emina Šošić i Nikola Đuričić.
Ministarstvo gospodarstva KSB u fazi je formiranja Kriznog stožera gospodarstva na razini KSB, koji će svakodnevno zasjedati i činit će ga ministri i predstavnici Ministarstava KSB, predstavnici Udruženja poslodavaca, Kantonalne porezne uprave – Novi Travnik i Službe za zapošljavanje KSB.

(Nisvet Hrnjić, ministar)

KSB: Vlada proglasila stanje nesreće

Na danas održanoj 7. izvanrednoj sjednici, Vlada Kantona Središnja Bosna proglasila je stanje nesreće.

Vlada KSB danas je razmatrala Informaciju Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike o poduzimanju mjera zaštite od epidemije coronavirusa (COVID-19).

Informacija Kriznog stožera se odnosila na izvještaj Stožera o epidemiološkoj situaciji na području KSB.

Epidemiološka situacija je pod kontrolom, trenutno nema oboljelih, ali ima osoba koje se nalaze u izolaciji odnosno samoizolaciji. Određene mjere su poduzete u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova oko izdavanja rješenja za samoizolaciju. Mjere su se odnosile na protok informacija odnosno, dostavljanja Rješenja s graničnih prijelaza do Ministarstva unutarnjih poslova pa na Higijensko-epidemiloške službe.

U sklopu Informacije, Krizni stožer je predložio slijedeće zaključke, a Vlada KSB utvrdila:
– Zaključak o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva i socijalne politike da JU Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu može po hitnom postupku izvršiti kupovinu dva respiratora iz vlastitih sredstava, a za potrebe liječenja osoba oboljelih od coronavirusa (COVID-19). S obzirom da Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu nije kadrovski osposobljena da radi na toj vrsti opreme, navedene respiratore dali bi na upotrebu po jedan JU Bolnica Travnik u Travniku i Hrvatskoj bolnici „Dr.fra Mato Nikolić“ u Novoj Biloj.
– Zaključak o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva i socijalne politike o uvećanju sredstava za materijalne troškove svim zdravstvenim ustanovama KSB zbog povećanja troškova nabavke opreme i zaštitnih sredstava u cilju zaštite zdravstvenih radnika i osiguranika od pandemije coronavirusa (COVID-19).

Sve Naredbe Federalnog stožera civilne zaštite su primjenjive na kantonalnoj razini.

Liječniku i bez ovjerene knjižice, skraćuje se radno vrijeme ugostiteljskih objekata, zatvaraju se kladionice, fitness centri,…

Na današnjoj 6. izvanrednoj sjednici Vlade Kantona Središnja Bosna, na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, donesen je Zaključak kojim se nalaže svim zdravstvenim ustanovama (javnim i privatnim) koje imaju zaključen ugovor o pružanju zdravstvene zaštite sa Zavodom za zdravstveno osiguranje KSB, da do 31. 5. 2020. godine osiguranim osobama Zavoda koji pružaju zdravstvenu zaštitu bez obzira je li zdravstvena iskaznica ovjerena.

Uz Zaključak Vlade Srednjobosanskog kantona, dana je i Preporuka da se zbog epidemiološke situacije, preporuča svim osiguranim osobama izvjegavanje dolaska u poslovnice Zavoda za zdravstveno osiguranje bez potrebe. Rok za izvršenje Zaključka je odmah.

Uz ovaj Zaključak Vlade KSB, Krizni stožer KSB donio je nekoliko vrlo važnih naredbi…

Krizni stožer Ministarstva zdravstva i socijalne politike, u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane koronavirusom (COVID-19), koja je Zaključkom Vlade Federacije BiH, V. broj: 164/2020 od 31.1.2020. godine proglašena zaraznom bolešću čije je spriječavanje i suzbijanje od interesa za Federaciju BiH, na 5. sjednici održanoj 16.3.2020. godine, sukladno odredbi članka 1. stavkom (2) a u vezi s člankom 6. stavkom (5) Pravilnika o ustrojstvu i načinu rada Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike KSB (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 10/12), donio je slijedeću:

NAREDBU

1. Nalaže se sanitarnoj inspekciji da osigura sedmodnevni rad inspekcije. Rok: odmah.
2. Nalaže se domovima zdravlja Kantona Središnja Bosna da kod asistencije policije osiguraju zaštitnu opremu policajcima angažiranim na asistenciji u mjeri u kojoj zaštitnu opremu osiguravaju zdravstvenim radnicima. Rok: odmah
3. Nalaže se angažiranje javno-komunalnih poduzeća na svakodnevnom čišćenju i pranju javnih površina. Rok: odmah
4. Cijeneći epidemiološku situaciju u Bosni i Hercegovini kao i u zemljama regije, otkazuje se održavanje svih javnih skupova u Kantonu Središnja Bosna, kao i privatnih skupova, proslava i drugih okupljanja u organizaciji bilo pravnih ili fizičkih osoba. Rok: Odmah
5. Obustavlja se rad javnih bazena i kupališta, sportskih centara, spa centara, fitness centara, objekata u kojima se priređuju igre na sreću i sl. na području Kantona Središnja Bosna u trajanju od 15 dana. Rok: Odmah
6. Ograničiti rad iza 18 sati svim ugostiteljskim objektima za pripremanje i prodaju hrane i pića, barova, nargila barova, noćnih klubova, svadbenih salona, posluživanje pića u sklopu benzinskih crpki, tržnih centara i sl. na prostoru Kantona Središnja Bosna, osim hotela/motela za smještaj i ishranu gostiju koji borave u tim objektima. Rok: Odmah
7. Nalaže se svim lokalnim samoupravama, kantonalnim upravama, gospodarskim društvima, fizičkim i pravnim osobama na području Kantona Središnja Bosna da pojačaju provođenje općih i posebnih mjera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, a u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti Federacije BiH (SI. Novine FBiH 29/5) s posebnim naglaskom na pojačanu vanrednu dezinfekciju poslovnih površina, sredstava javnog prevoza (autobusi, taxi vozila, kombi vozila..) Rok: Odmah
8. Zadužuju se savjeti mjesnih zajednica da obavještavaju općinske/kantonalne krizne stožere i nadležne policijske stanice o poznatim kretnjama osoba kojima su izdata rješenja o kućnim izolacijama. Rok: Odmah
9. Nalaže se organima upravljanja, upravnim organizacijama, institucijama, javnim ustanovama, poduzećima i ostalim pravnim subjektima koji se bave pružanjem usluga građanima da uvedu dvokratno radno vrijeme gdje će između dva perioda izvršiti dezinfekciju prostorija i površina. Preporuča se racionalizacija potrebnog kadra za obavljanje rada. Svi navedeni subjekti obavezni su dostaviti informacije o poduzetim mjerama Kantonalnom kriznom stožeru.
(E-mail: mzsd@sbk-ksb.gov.ba). Rok: Odmah 
10. Zahtijeva se od nadležnih inspekcijskih tijela da sankcioniraju svaki neopravdano veliki rast cijena prehrambenih i svih drugih artikala (osobna zaštitna sredstva, dezinfekcijska sredstva i sl). Rok: Odmah
11. Nalaže se mjerodavnim inspekcijama da izvrše kontrolu cijena zaštitne opreme, dezinfekcijskih sredstava i životnih namirnica. Rok: Odmah.
12. Nalaže se Kantonalnoj upravi civilne zaštite da osigura prostor za samoizolaciju osoba koje ne poštuju Rješenja o samoizolaciji i osoba koje nemaju mogućnosti samoizolacije, kapaciteta cca 20 mjesta. Rok: Odmah.

Poziv na seminar Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za fondove EU

Ured za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu KSB ima nadležnost iz područja fondova i projekata.

U cilju primanja sredstava, daljnjeg razvoja europskog puta Bosne i Hercegovine organizira seminar na temu „Upravljanje projektnim ciklusom (PCM) i priprema projekata za fondove EU“ u suradnji s Regionalnom razvojnom agencijom za regiju Centralna BiH.

S obzirom da EU isključivo odobrava projektne prijedloge koji su vezani uz PCM od izuzetnog je značaja da službenici prolaze ovakve seminare i usvajaju ove specifične vještine. Polaznici seminara bi stekli osnovna znanja o upravljanju projektnim ciklusom prema EU metodologiji, bili osposobljeni za samostalnu analizu zainteresiranih strana, a sve u cilju sudjelovanja u procesu programiranja i razvoja projekata.

Seminar će se održati u Travniku 11. i 12. 12. 2019. godine s početkom u 10 sati, u zgradi Vlade KSB, sala na drugom katu.

Sve informacije možete dobiti na broj telefona 030/511-213.

Kanton Središnja Bosna prvi u F BiH usvojio Gender akcijski plan

Na današnjoj, 24. sjednici Vlade KSB, održanoj u Travniku, članovi Vlade raspravljali su ukupno o 82 točke dnevnog reda.

Između ostalog, usvojen je Gender akcijski plan Kantona Središnja Bosna za razdoblje od 2019. do 2022. godine, koji je članovima Vlade KSB prezentirala predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova u Saboru KSB, Edina Hrustić.

Usvojeni Gender akcijski plan za ravnopravnost žena, muškaraca, dječaka i djevojčica izrađen je u skladu s najboljim međunarodnim standardima. Plan je usklađen sa svim potrebnim bh. zakonima i propisima te u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova Bosne i Hercegovine.

„Ovaj Gender akcijski plan obveza je svake razine vlasti u Bosni i Hercegovini, a mi u Kantonu Središnja Bosna prvi ga usvajamo što je za svaku pohvalu. On uključuje analizu stanja spolova, implementaciju državnih politika i mjere za otklanjanje neravnopravnosti. Pogodnosti za usvajanje su mnoge, a posebno je korisno kod stranih organizacija, stranih vlada odnosno Europske unije gdje je ovaj dokument osnova za dobivanje sredstava i donacija“, istaknuto je nakon usvajanja Gender akcijskog plana od 2019. do 2022. godine Kantona Središnja Bosna.

Poticaje primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na prijedlog Ministarstva poljoprivrede članovi Vlade KSB također su usvojili jednoglasno i to u ukupnom iznosu od 212.489,73 KM (podrška pčelarstvu, ublažavanje šteta, podrška za poboljšanje zdravstvenih uvjeta držanja ovaca i podrška za uzgoj krava).

Izdvojena su sredstva za izgradnju kanalizacijske mreže u MZ Kandija (općina Bugojno) u ukupnom iznosu od 26.997,82 KM. Projekt financira Ministarstvo prostornog uređenja putem Fonda za zaštitu okoliša za 2019. godinu.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta raspoređena su sredstva za financiranje projekata značajnih za Kanton Središnja Bosna, sredstva namijenjena za sport te sredstva za djecu romske nacionalnosti.

(Ured za informiranje HDZ BiH ŽSB)

Vlada KSB: Proračun stabiliziran, povećani porezni prihodi, rast osnovice, ulaganja u putnu infrastrukturu…

U Travniku je održana 23. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna. Članovi Vlade raspravljali su o ukupno 26 točaka Dnevnog reda.

Najviše pažnje privukao je Nacrt proračuna Kantona Središnja Bosna za 2020. godinu, koji je jednoglasno usvojen. On je planiran u ukupnom iznosu od 219.008.468,00 KM, što je za 24.067.485,00 KM manje u odnosu na Izmjene proračuna Kantona Središnja Bosna za 2019. godinu.

Ministrica financija, Mirjana Plavčić, članovima Vlade prezentirala je projekcije Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2020. godinu. Pri tom je istaknula kako su porezni prihodi veći za 6,6 milijuna KM i kako je sam Proračun realno planiran.

„Nacrt Proračuna Kantona Središnja Bosna koji smo razmatrali na sjednici Vlade pokazuje kako je i ovogodišnji proračun stabilan i realno planiran“, kazala je ministrica Plavčić dodavši:

„Ovo je maksimum što smo mogli uraditi. Proračun Kantona Središnja Bosna iz godine u godinu sve više dobiva dimenzije razvojnog i sadašnja Vlada Kantona Središnja Bosna učinit će sve kako bi korisnici proračuna i svi stanovnici Kantona Središnja Bosna bili zadovoljni.“

Jedna od bitnih stavki u ovogodišnjem Proračunu je i povećanje osnovice, a što je Vlada realno planirala i osigurala u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2019. godinu. Kapitalni transferi u Nacrtu Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2020. godinu iznose 5,2 milijuna KM. Uz to, planiran je prijenos neutrošenih sredstava za rekonstrukciju regionalnih puteva Kantona Središnja Bosna u iznosu od 3,6 milijuna KM.

Tekući transferi planirani su ukupnom iznosu od 34,5 milijuna KM. Prioriteti su transferi iz oblasti socijalne skrbi 5,3 milijuna KM, transfer za skrb o obiteljima s djecom 3,35 milijuna KM, transfer civilnim žrtvama rata 2,45 milijuna KM, transfer za financiranje visokog školstva i stipendiranje studenata 2,1 milijuna KM, poticaji za sport, kulturu i znanost u iznosu od 1,7 milijuna KM i mnogi drugi.

(hdzbih-zsb.org)

U Travniku održana 18. sjednica Vlade SBK

U Travniku je održana 18. sjednica Vlade SBK. Na početku ovog zasjedanja usvojen je zapisnik sa 17. sjednice, kao i Izvještaji o radu ministarstava, uprava i upravnih organizacija, ureda i službi Vlade SBK za period 1.1. do 30.6.2019. godine.Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela Odluku o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Ministarstvu zdravstva i socijalne politike u iznosu od 50.000,00 KM na stavku „Kapitalni transferi za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama“.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (pomoć poljoprivrednim proizvođačima) u 2019. godini. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 25.240,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi u 2019.godini- pomoć poljoprivrednim proizvođačima – ublažavanje štete.
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (interventna sredstva) u 2019. godini. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 49.500,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi u 2019.godini (interventna sredstva). Sredstva iz ove odluke će biti utrošena za pomoć poljoprivrednim proizvođačima za održivu proizvodnju te za poboljšanje poljoprivredne proizvodnje.

 – Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu na bazi Plana javne nabavke i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 9.997,34 KM, sredstva se izdvajaju za realizaciju projekta: „Nabavka i isporuka materijala za rekonstrukciju vodovoda Karahodže, Alihodže, Brajići“, općina Travnik“. Sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču Ganik IDA d.o.o. Vitez. 

– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu na bazi Plana javne nabavke i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 15.267,09 KM, sredstva se izdvajaju za realizaciju projekta: „Nastavak regulacije korita rijeke Kruščice nizvodno od mosta na rijeci Kruščici u naselju Rijeka“, općina Vitez“. Sredstva iz ove odluke doznačit će se izabranom ponuđaču Ganik IDA d.o.o. Vitez.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu na bazi Plana javne nabavke i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Odlukom se izdvaja iznos od 19.997,87 KM, sredstva se izdvajaju za realizaciju projekta: „Regulacija korita rijeke Jaglinac“, općina Novi Travnik“. Sredstva iz ove odluke doznačit će se izabranom ponuđaču Merkez Oil d.o.o. Novi Travnik.
– Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za istražne radove, eksploataciju, preradu i korištenje vode u privredne, sanitarne i tehnološke svrhe sa izvorišta „Banja“ na lokalitetu Banja, na području općine Kreševo.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela Odluku o raspodjeli sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaji -privrede“. Odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM za sufinansiranje tekućih poslovnih aktivnosti, a po zahtjevu korisnika „Poljokomerc“ d.o.o. Kiseljak.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o raspodjeli dijela sredstava, s pozicije tekući transferi – Subvencije za sufinansiranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina Budžeta SBK za 2019. godinu – izdvajanje interventnih sredstava. Odlukom se izdvaja iznos od 35.000,00 KM za sufinansiranje projekta „Unapređenje poslovno-turističke zone Tovarište-Brus“ općina Fojnica.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinansiranje osnovnih muzičkih škola u 2019. godini. Odlukom se utvrđuje raspodjela u iznosu od 166.666,66 KM za mjesec septembar i oktobar 2019. godine.
– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekuća rezerva Budžeta SBK za 2019. godinu izdvaja se iznos od 28.040,00 KM za niže potrošačke jedinice.
– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuća rezerva Budžeta SBK za 2019. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 1.000,00 KM za OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“. Sredstva su namijenjena za prijem LOT tima iz Republike Turske i otvorenja multimedijalne učionice.
– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuća rezerva Budžeta SBK za 2019. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 3.000,00 KM za Nadbiskupsko sjemenište „Petar Barbarić“. Sredstva su namijenjena za projekat snovopriča o životu Petra Barbarića (monodrama i predstava).
– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuća rezerva Budžeta SBK za 2019. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 500,00 KM za Niku Grganovića, općina Travnik. Sredstva su namijenjena za finansijsku podršku za nastup Nikoline Grganović na dječijem festivalu „Dok teče Lašva“.
– Odluka o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Budžeta SBK za 2019. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 4.000,00 KM. Sredstva će se prenijeti na Tekući transfer – neprofitne organizacije – za kulturu“.
– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuće rezerve Budžeta SBK za 2019. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 2.000,00 KM za sufinansiranje projekta – predstava za polaznike prvih razreda osnovnih škola Općine Novi Travnik u izvedbi „Tropik“ d.o.o. Zenica. Sredstva će se uplatiti na račun općine Novi Travnik.
– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuća rezerva Budžeta SBK za 2019. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 1.000,00 KM za Sportski streljački klub „Target“ općina Travnik. Sredstva su namijenjena za podršku za ugradnju elektro instalacija u prostorijama kluba.
– Odluka o davanju saglasnosti srednjim školama za raspisivanje konkursa za upražnjena radna mjesta.

Ministarstvo zdravstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2019. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz Budžeta SBK za 2019. godinu Tekuća rezerva Vlade izdvajaju se sredstva u iznosu od 2.000,00 KM Muji Duranoviću iz Jajca na ime podrške za liječenje.

Vlada SBK je na prijedlog Ureda za javne nabavke donijela slijedeće odluke:
– Odluka o poništenju postupka javne nabavke – održavanje i razvoj Korisničkog softvera za javne nabavke. Procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosila je 15.000,00 KM. Navedeni postupak se poništava jer nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku.
– Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – vulkanizerske usluge, procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 51.000,00 KM.
– Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – usluga pranja vozila, procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 169.000,00 KM.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti o pokretanju postupka javne nabavke – Atomskog apsorpcionog spektrofotmetra. Sredstva za ovu javnu nabavku su planirana u Budžetu SBK. Procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 83.000,00 KM.

Na prijedlog iste uprave, Vlada SBK je usvojila Izvještaj načelnika općine Kiseljak o utrošku doniranih sredstava za regulaciju korita rijeke Kreševice, općina Kiseljak.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva finansija usvojila slijedeće izvještaje:
– Izvještaj o obavljenim revizijama Odjela za unutarnju reviziju za II. kvartal 2019. godine.
– Izvještaj o praćenju provođenja preporuka Odjela za unutarnju reviziju

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke – Nabavka šumskih cipela. Procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 34.188,00 KM Najpovoljniji ponuđač je „FAIK“ d.o.o. Novi Travnik sa visinom ponude od 24.000,00 KM bez PDV-a i popustom.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke – Nabavka i ugradnja PVC stolarije u OŠ Treća osnovna škola Bugojno. Procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 8.500,00 KM. Najpovoljniji ponuđač je „Mega Roll“ d.o.o. Gračanica sa visinom ponude od 7,980,00 KM bez PDV-a i popustom.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je dala saglasnost za provođenje procedure javne nabavke putem direktnog sporazuma 5 uređaja Alcotest 5000-V3. Procjenjena vrijednost nabavke iznosu 5.382,00 KM sa PDV-om.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauka, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
– Odluka o raspodjeli sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu namijenjenih za kulturu u 2019. godini. Odlukom se izdvaja iznos od 320.200,00 KM u svrhu pomoći realizacije projekata i programa iz oblasti kulturnog stvaralaštva.
– Odluka o raspodjeli sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu namijenjenih za kulturu u 2019. godini. Odlukom se izdvaja iznos od 29.050,00 KM u svrhu pomoći realizacije projekata koje realizuju pojedinici iz oblasti kulture.
– Odluka o raspodjeli sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu namijenjenih za kulturu u 2019. godini. Odlukom se izdvaja iznos od 149.250,00 KM u svrhu sufinansiranja izgradnje, rekonstrukcije i obnove objekata namijenjenih za realizaciju kulturnih sadržaja.
– Odluka o raspodjeli sredstava Budžeta SBK za 2019. godine namijenjenih za kulturu u 2019. godinu. Odlukom se izdvaja iznos od 76.250,00 KM u svrhu pomoći projektima koji realizuju ustanove i preduzeća s prostora Srednjobosanskog kantona.
– Odluka o raspodjeli sredstava sa Tekuće rezerve Vade SBK, odlukom se izdvaja iznos od 2.000,00 KM u svrhu finansijske pomoći za projekat „Učimo zajedno“ sredstva će se doznačiti Društvu Lajpcig-Travnik.
– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuće rezerve Vlade SBK. Odlukom se izdvaja iznos od 270.383,50 KM. Sredstva će se prenijet na niže potrošačke jedinice.
– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuća rezerva Vlade SBK za 2019. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 4.000,00 KM, sredstva će se prenijeti na Tekuće transfer pojedincima – za kulturu i nauku.
– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuće rezerve Vlade SBK namijenjenih za sufinanciranje programa zapošljavanja stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju za period od 01.10.-31.12.2019.godine. Ovom Odlukom izdvajaju se sredstva iznosu od 44.048,48 KM.
– Vlada SBK je dala ovlaštenje Ministru zdravstva i socijalne politike da potpiše predloženi Kolektivni ugovor o pravima i obvezama poslodavaca i radnika – doktora medicine i stomatologije u Srednjobosanskom kantonu.