TRAVNIK: Sutra sjednica Vlade KSB

47. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna bit će održana sutra (četvrtak), 2. 7. 2020. godine, u 9 sati.

DNEVNI RED

1. Zapisnik s 46. sjednice Vlade – tajnik Vlade
2. Prijedlog dokumenta okvirnog Proračuna KSB za razdoblje 2021. – 2023. godina – Ministarstvo financija
3. Prijedlog programa raspodjele sredstava parlamentarnim, političkim strankama za 2020. godinu – Predstavnik Sabora Kantona
4. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje rekonstrukcije regionalnih cesta – Ministarstvo financija
5. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava s pozicije „subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji gospodarstvu” – Ministarstvo gospodarstva

6. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava s pozicije „tekući transferi neprofitnim organizacijama“ – Ministarstvo gospodarstva
7. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu KSB za 2020. godinu (donirana sredstva OŠ Mehmedalija Mak Dizdar-Novi Travnik) – Ministarstvo financija
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izgradnju zgrade PS Kreševo I. faza (II. privremena situacija) – Ministarstvo unutarnjih poslova
9. Prijedlog odluke o prodaji stalnog sredstva – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Općini Jajce za saniranje štete kao posljedice požara u poduzeću „Ober Bešpelj – Jajce“ – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Općini Bugojno za saniranje šteta kao posljedice požara na stambenom objektu Nedžada Čehaje – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
12. Prijedlog odluke o raspodjeli zaštitne opreme zdravstvenim ustanovama s područja Kantona Središnja Bosna – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
13. Prijedlog odluke o izmjeni Plana središnje nabave za 2020. godinu – Ured za javne nabavke
14. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku i ugradnju rezervnih dijelova za vozila i motocikle izvan garantnog roka – Ured za javne nabavke
a) Rješenje o imenovanju Povjerenstva za javnu nabavu
15. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova tehničkog tajnika u Uredu za javne nabavke – Ured za javne nabavke
16. Suglasnost za uvođenje nove relacije za prijevoz učenika na području općine Kiseljak – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
17. Suglasnost za pokretanje postupka javnih nabavki za potrebe pravosudnih institucija – Ministarstvo pravosuđa i uprave
a) Za izvođenje molerskih radova u Kantonalnom sudu u Novom Travniku
b) Za nabavku plakara u Općinskom sudu u Travniku
c) Za nabavku otvorenih ormara u Općinskom sudu u Bugojnu
18. Suglasnost za nabavku i izgradnju uredskog namještaja u pisarnici – Služba za zajedničke poslove
19. Izvješća o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu srpnju 2020. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutarnjih poslova
b) Ministarstvo gospodarstva
20. Izvješća o radu inspekcija za prvu sjednicu Vlade u mjesecu srpnju 2020. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutarnjih poslova
b) Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
c) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
d) Ministarstvo gospodarstva
21. Razrješenja i imenovanja –
a) Rješenje o imenovanju drugostupanjske disciplinske komisije za namještenike iz kantonalnih i općinskih organa državne službe
aa) Prijedlog odluke o iznosu naknade za rad u disciplinskoj komisiji
b) Rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku za potrebe MSŠ „Gornji Vakuf“

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

Vlada KSB: Radni sastanak o problemima tekstilne, kožarske i proizvodnje obuće

U zgradi Vlade Kantona Središnja Bosna održan je radni sastanak s gospodarskim subjektima iz industrije koja obuhvaća tekstil, kožu, obuću i gumu.

Sastanku je nazočio premijer KSB Tahir Lendo, ministar gospodarstva KSB Nisvet Hrnjić, predsjednik Udruženja poslodavaca Kemal Čolak, te predstavnici gospodarskih subjekata Maguba d.o.o., Makama d.o.o., Slovenka d.d., Tex Design d.o.o, Faik d.o.o, Fortitudo d.o.o. i predstavnici Olip Bosna d.o.o.

Sastanku su, također, nazočili i predstavnici gospodarskih subjekata Zvrko d.o.o., Positive Group d.o.o., Makap d..o.o., Kavat d.o.o. i Stivali d.o.o.

Cilj sastanka bila je razmjena informacija o utjecaju pandemije COVID-19 na gospodarstvo, posebno na prerađivače tekstila, kože, obuće i gume, kao i proizvođače.
U okviru navedene teme gospodarski subjekti su istaknuli probleme s kojima se trenutno susreću, kao i moguća rješenja, koja bi pomogla očuvanju stabilnosti ove industrijske grane na području KSB.

Posebnu pažnju su skrenuli na probleme koji se odnose na smanjenje obujma proizvodnje, nemogućnost plasmana proizvoda, problemi koji se javljaju prilikom transporta. Gospodarski subjekti su istaknuli da očekuju konkretnu pomoć, najavljenu od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, te pomoć koja je u okviru nadležnosti Vlade KSB.
Predstavnici Vlade KSB predstavili su set interventnih mjera Vlade za oblast gospodarstva u okolnostima pandemije COVID-19 u vidu sufinanciranja neto plaća, oslobađanje od parafisikalnih nameta, upućivanje preporuka općinama, koje će olakšati probleme s kojima se susreću gospodarski subjekti.

Za kraj, predstavnici Vlade KSB su iskazali želju za što jačom suradnjom a sve u cilju prevazilaženja problema.

(MINISTARSTVO GOSPODARSTVA KSB)

Punjenje Proračuna KSB za 36% manje u odnosu na prošlu godinu

Vlada KSB je na 26. izvanrednoj sjednici razmatrala i usvojila Izvješća Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Kriznog stožera Ministarstva gospodarstva i Kantonalnog stožera civilne zaštite.

Krizni stožer Ministarstva zdravstva i socijalne politike upoznao je Vladu da je 414 rješenja aktivno za samoizolaciju, a na podrucju KSB se 85 osoba nalazi u karanten. Dvanaest osoba oporavilo se od koronavirus, podaci su izneseni na jučerašnjoj sjednici Vlade KSB.
Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada donijela Odluku o raspodjeli zaštitne opreme kupljene od strane Vlade KSB za potrebe zdravstvenih ustanova. Odlukom se vrši raspodjela zaštitne opreme vizira, kapa, rukavica, hirurških maski, zaštitnih odjela, zaštitnih maski FFP2 i jednokratnih odijela.

Krizni stožer Ministarstva gospodarstva obavijestio je Vladu KSB da inspekcija redovito vrši kontrole i nije bilo evidentiranih prekršaja propisanih mjera. Isto ministarstvo je upoznalo Vladu da se u cilju detaljne analize postojećeg stanja i poduzimanja adekvatnih mjera na smanjenju posljedica koje su uzrokovane pojavom COVID-19 provodi istraživanje svih gospodarskih subjekata s područja KSB na bazi Upitnika. Upitnik se sastoji od nekoliko pitanja. Jedno od pitanja je i kakvu su posljedicu uzorkovanu koronavirusom COVID-19 subjekti osjetili na poslovanje, npr. nedostatak repromaterijala i sirovina, povećanje cijena repromaterijala i sirovina, poteškoće u sklapanju novih poslova, otkazivanje dogovorenih poslova, poteškoće u dovršavanju ugovorenih poslova, smanjena potražnja proizvoda i usluga na domaćem i stranom tržištu, poteškoće u transportu roba itd.

Kantonalni stožer civilne zaštite je informirao Vladu KSB da je Federalni stožer civilne zaštite donio 3 naredbe, koje se odnose na raspodjelu medicinskih sredstava za Zavode za javno zdravstvo, raspodjelu testova za koronavirus, raspodjelu jednokratnih kirurških maski iz donacije Vlade Malezije i raspodjelu zaštitne medicinske opreme kantonalnim stožerima civilne zaštite.
Ista uprava je obavijestila Vladu KSB da će tim Federalne uprave civilne zaštite izvršti dezinfekciju javnih površina na području KSB nakon 20,00 sati, odnosno nakon nastupanja zabrane kretanja stanovništva.

Ministarstvo financija informiralo je Vladu KSB da je punjenje Proračuna KSB za 36% manje u odnosu na prošlu godinu.

Sjednica Vlade SBK: Prihodi od poreza na dobit manji za 30,88%

U Travniku je danas održana 40. sjednica Vlade SBK. Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK primila k znanju Informaciju o izvršenju Budžeta Srednjobosanskog kantona za mjesec mart 2020. godine u periodu od proglašenja stanja nesreće na području ovog kantona, u kojoj je istaknuto da je kod analize prihoda evidentan značajan pad prihoda od poreza na dobit (-30,88%).

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je dala saglasnost na Prijedlog interventnih mjera Kriznog štaba Ministarstva privrede za praćenje i ublažavanje posljedica pandemije COVID-19 na privredu u Srednjobosanskog kantona. Informacije od privrednih subjekata koje su se dobijale preko Info Pulta i praćenje mjera drugih nivoa vlasti dovelo je do Prijedloga seta interventnih mjera koje je potrebno provesti kao prve mjere koje će smanjiti negativan uticaj pandemije COVID-19 na realni sektor Srednjobosanskog kantona.
Predložene mjere su podijeljenje u nekoliko cjelina, mjere obuhvataju formiranje novog ekonomskog koda u Budžet SBK kroz rebalans Budžeta SBK koji će se koristiti za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih pandemijom COVID-19; donošenje kantonalnog „Korona Zakona“ i usklađivanja zakonskih i podzakonskih akata s istim. Takođe, kao jedna od mjera, daje se preporuka općinama da donesu vlastite odluke pomoći privrednim subjektima.
Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost da se formira interresorna grupa koja će raditi na izradi kantonalnog „Korona Zakona“.
Više detalja o mjerama mogu se dobiti u Ministarstvu privrede SBK.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izvšrenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje neutrošenih doniranih sredstava temeljem Grant sporazuma od 20.12.2016. godine između delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, za projekt „Unapređenja rada na predmetima ratnog zločina u BiH“, Kantonalnom tužilaštvu u Travniku u iznosu od 12.398,25 KM.

Donesene su i slijedeće odluke, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva:
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu na bazi trogodišnjeg Plana javne nabavke i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva za realizaciju projekta: „Uređenje potoka Krševac-Šibenica, općina Jajce“, izabranom ponuđaču „Mukić Komerc“ d.o.o. Jajce , u iznosu od 14.917,50 KM.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu na bazi Plana javne nabavke i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva za realizaciju projekta: „Uređenje slapova rijeke Kozice, općina Fojnica“ izabranom ponuđaču, JKP „Ščona“ d.o.o.Fojnica u iznosu od 6.989,58 KM.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, okoliša, obnove, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2020. godinu za projekt Rekonstrukcija primarnog cjevovoda dijelom ul. Patriotska i dijelom ul. Kalinska, općina N. Travnik. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu s pozicije “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“ izdvajaju se sredstva i odobrava isplata na žiro-račun „IGM-IUT HASKIĆ“ d.o.o. Vitez u iznosu od 32.992,55 KM za projekt: Rekonstrukcija primarnog cjevovoda dijelom ul. Patriotska i dijelom ul. Kalinska, općina N. Travnik.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2020. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu s Tekuće rezerve Vlade SBK izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.500,00 KM Delfi Križanac iz Viteza na ime podrške za liječenje.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2020. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu sa Tekuće rezerve Vlade Kantona izdvajaju se sredstva u iznosu od 2.000,00 KM Emiru Brkiću iz Travnika na ime podrške za liječenje.

Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavu usluge u obliku prava – nadogradnja terenskog softvera SmartWorks Viva. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu s pozicije „Nabavka stalnih sredstava u obliku prava“ izdvajaju se sredstva u iznosu od 825,51 KM za nabavku usluge u obliku prava – nadogradnja terenskog softvera SmartWorks Viva za potrebe Kantonalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove. Sredstva iz ove Odluke doznačit će se firmi Geokom d.o.o. Sarajevo kao izabranom dobavljaču na osnovu direktnog sporazuma.

Na prijedlog Ministarstva finansija Vlada SBK je dala saglasnost na utvrđenu listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke Bankarskih usluga vođenja depozitnog računa. Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 130.000,00 KM, a procijenjena vrijednost LOT-a bez PDV-a iznosi 30.000,00 KM. Ugovor će se zaključiti s najpovoljnijim ponuđačem „UniCredit Bank“ d.d. Mostar s ukupnom cijenom s popustom i bez PDV-a u iznosu od 12.132,00 KM.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke za Srednju stručnu školu Bugojno. Predmet nabavke je Obuka učenika zanimanja vozač motornih vozila B kategorije i C1 podkategorije. Procijenjenja vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 27.600,00 KM. Ugovor će se zaključiti s najpovoljnijim ponuđačem „JUSUFBAŠIĆ“ d.o.o. Bugojno s ukupnom cijenom s popustom i bez PDV-a u iznosu od 12.691,40 KM.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme“. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2020. godinu, sa stavke “Nabavka opreme“- nabavka računarske opreme (35 tableta) za potrebe osnovnih i srednjih škola s područja SBK u iznosu od 6.965,00 KM sa PDV-om. Sredstva iz ove Odluke, nakon završene procedure javne nabavke i odabranog najpovoljnijeg ponuditelja, uplatit će se poduzeću S.T.R. „DOPER-TECH“ Kiseljak.
– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme“. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2020. godinu, sa stavke “Nabavka opreme“- nabavka računarske opreme za potrebe osnovnih i srednjih škola s područja SBK u iznosu od 6.982,38 KM s PDV-om. Sredstva iz ove Odluke, nakon završene procedure javne nabave i odabranog najpovoljnijeg ponuditelja, uplatit će se poduzeću „EUROCOMPANY“ d.o.o. Odžak.
– Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje procedure javne nabavke nižoj potrošačkoj jedinici Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK za „Srednju tehničku školu“ Bugojno. Predmet nabavke je informatička oprema za kabinet informatike u vrijednosti od 5.250,00 KM. Sredstva su osigurana donacijom Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Usvojeni su i Izvještaji o radu inspekcija i Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade SBK za prvu sjednicu u mjesecu aprilu 2020. godine.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK primila k znanju Informaciju o izvršenju Budžeta Srednjobosanskog kantona za mjesec mart 2020. godine u periodu od proglašenja stanja nesreće na području ovog kantona, isto ministarstvo je istaklo da je kod analize prihoda evidentan značajan pad prihoda od poreza na dobit(-30,88%).

KSB: Izdana četiri prekršajna naloga u iznosu od po 2.500,00 KM

Vlada Kantona Središnja Bosna je danas na 23. izvanrednoj sjednici razmatrala i usvojila Izvješća Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Kriznog stožera Ministarstva gospodarstva i Kantonalnog stožera civilne zaštite.

Krizni stožer Ministarstva zdravstva i socijalne politike upoznao je Vladu KSB da je 720 aktivnih rješenja za izolaciju, za 3017 osoba je isteklo rješenje o samoizolaciji, što znači da je za 3737 osoba bilo izdano rješenje za samoizolaciju.
Vlada KSB je dala suglasnost Ministarstvu zdravstva i socijalne politike za pripremu Odluke o određivanju dodatne tri lokacije na području KSB za karantenu osoba koje ulaze u Bosnu i Hercegovinu.
Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada KSB donijela Odluku o raspodjeli lijekova zdravstvenim ustanovama (bolnicama). Zavod za javno zdravstvo KSB će pratiti potrošnju i prema potrebi vršiti preraspodjelu sukladno iskazanim potrebama.

Krizni stožer Ministarstva gospodarstva obavijestio je Vladu da je inspekcija stalno prisutna na terenu i da se propisane mjere poštuju. Redovito se vrši kontrola marži po Odluci Vlade Federacije BiH, kojom je utvrđena mjera neposredne kontrole cijena na području Federacije BiH. Izvršeno je šest inspekcijskih nadzora i izdana četiri prekršajna naloga u iznosu od po 2.500,00 KM. Također, Ministarstvo gospodarstva je upoznalo Vladu KSB da se 1904 osobe od 29. veljače 2020. godine, nalaze na Evidenciji nezaposlenih osoba.

Kantonalni stožer civilne zaštite je informirao Vladu KSB da se 41 osoba nalazi u objektima koji su predviđeni za karantenu na području KSB.

Vlada KSB: U odnosu na početak godine, 1800 manje zaposlenih

Vlada KSB je na 22. izvanrednoj sjednici, održanoj danas, razmatrala i usvojila Izvješća Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Kriznog stožera Ministarstva gospodarstva i Kantonalnog stožera civilne zaštite.

Krizni stožer Ministarstva zdravstva i socijalne politike upoznao je Vladu KSB da je 798 aktivnih rješenja za izolaciju, za 2830 osoba je isteklo rješenje o samoizolaciji. Također, ministarstvo je obavijestilo Vladu KSB da je stigao dopis ispred Federalnog ministarstva zdravstva gdje stoji da su vlade kantona dužne donijeti posebne odluke kojim se predlažu prostori i lokacije za karanten za područje kantona, uz epidemiološku procjenu zavoda za javno zdravstvo o pogodnostima lokacija za karantenu. Predmetna odluka treba sadržavati određene elemente za ugovor o međusobnim pravima i obvezama, koji će Vlada Federacije Bosne i Hercegovine zaključiti sa svakom kantonalnom vladom odvojeno. Ministarstvo zdravstva i socijalne politike će, u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo, pripremiti odluku i dostaviti Vladi KSB na odlučivanje, nakon što utvrdi potencijalne lokacije i prostore za karantenu za područje KSB.

Krizni stožer Ministarstva gospodarstva upoznao je Vladu KSB da je Vlada Federacije BiH donijela Odluku kojom utvrđuje postojanje uvjeta za propisivanje mjera neposredne kontrole cijena na području Federacije BiH. Kao mjeru neposredne kontrole cijena, Vlada FBiH je propisala za pojedine proizvode utvrđivanje marži u trgovini (kalkulativne cijene). Mjere neposredne kontrole odnose se na proizvode u nadležnosti FBiH, kantona, gradova i općina propisane odredbama Zakona o kontroli cijena, kao i na ostale životne namirnice, osnovne higijenske i druge proizvode koje prodaju svi sudionici u lancu opskrbe, odnosno gospodarska društva i druge pravne i fizičke osobe koje proizvode i obavljaju trgovinu na veliko i trgovinu na malo. Pravne i fizičke osobe obvezne su utvrditi i primjenjivati marže tako da one ne prelaze nivo marži tih proizvoda na dan 5.3.2020. godine. U segmentu zapošljavanja situacija se stalno prati; s današnjim danom 10. travanj 2020. godine, broj zaposlenih po evidenciji Porezne uprave KSB je 51.185 prijavljenih osoba, što je za preko 1.800 osoba manje od brojke s kojom se ušlo u 2020. godini.

Kantonalni stožer civilne zaštite je informirao Vladu KSB da je poseban apel upućen građanima za pojačan angažman po pitanju sprječavanja požara na području KSB, te i ovom prilikom još jednom apelira na građane da odgovornim postupanjem spriječe izbijanje požara i doprinesu očuvanju prirode i materijalnih dobara.

Ured za javne nabavke je predložilo, a Vlada KSB dala slijedeće suglasnosti:
– Suglasnost Uredu za javne nabavke Vlade KSB da pokrene proceduru Javne nabavke za nabavku zaštitne medicinske opreme (domaći proizvođači medicinske zaštitne opreme – odijela, maske, rukavice, naočale, itd.) za potrebe zdravstvenih ustanova na području KSB.

Vlada KSB: Aktivno još 924 rješenja o samoizolaciji

Vlada KSB je na današnjoj 20. izvanrednoj sjednici razmatrala i usvojila Izvješća Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Kriznog stožera Ministarstva gospodarstva i Kantonalnog stožera Civilne zaštite.

Krizni stožer Ministarstva zdravstva i socijalne politike upoznao je Vladu KSB da je 3361 rješenja za samoizolaciju bilo aktivno, od toga 924 rješenja za samoizolaciju su aktivna, dok je za 2437 osoba istekla mjera samoizolacije.

Preostali dio poručene zdravstvene i zaštitne opreme će se isporučivati tijekom ovoga tjedna, a sukladno pripremljenoj listi od strane zdravstvene struke.

Izdavanje zdravstvene opreme i lijekova bolnicama i domovina zdravlja će se organizirati preko Sanitarnog inspektora Ministarstva zdravstva i socijalne politike.

Krizni stožer Ministarstva gospodarstva je obavijestio Vladu KSB da inspekcije redovito obavljaju svoje poslove. U postupku kontrole, inspekcije su izvršile 14 nadzora i vrlo je malo prekšrajnih naloga, što ukazuje na poštivanje propisanih mjera.

Kantonalni stožer Civilne zaštite informirao je članove Vlade KSB o novim naredbama i izmjenama naredbi, a služba je aktivno radila i na prijemu zdravstvene opreme u Centralno skladište SRC „PIROTA“.

Ministarstvo unutarnjih poslova je obavijestilo Vladu KSB da su u protekla 24 sata samo 2 osobe prekšile mjeru samoizolacije, dok je 10 osoba prekršilo mjeru zabrane kretanja (policijski sat).

Donesene su i slijedeće odluke:

Na prijedlog Kantonalnog stožera Civilne zaštite, Vlada KSB je donijela:
– Odluku o izdvajanju namjenskih sredstava Civilne zaštite; odlukom se izdvaja iznos od 2.000,00 KM za Crveni križ KSB za pomoć navedenom društvu u daljem radu i aktivnostima povodom pandemije koronavirusa (COVID-19).
– Odluku o davanju suglasnosti za pokretanje postupka nabavke dodatne opreme za potrebe službe civilne zaštite: Gorsku službu za spašavanje, Službu za zaštitu od požara i Službu civilne zaštite pri Ministarstvu unutarnjih poslova.

Također je zaključeno da Kantonalni stožer Civilne zaštite pripremi novu Naredbu u smislu stavljanja u punu pripravnost službe za zaštitu od požara pri Šumskogospodarskom drušvu „Šume Središnje Bosne“, Službu zaštite od požara Kantonalne uprave za šumarstvo i stavljanja svih snaga vatrogasnih i dobrovoljnih jedinica na raspolaganje, zbog pojave šumskih požara na području KSB.

Dana je i Preporuka Ministarstvu unutarnjih poslova odnosno odjelima krim policije, da aktivno koordiniraju suradnju sa Šumskogospodarskim drušvom „Šume Središnje Bosne“ u otkrivanju počinitelja šumskih požara, te da ih po hitnom postupku procesuiraju.

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa je predložilo, a Vlada KSB donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuće rezerve Proračuna KSB za 2020. godinu. Ovom Odlukom izdvajaju se sredstva sa stavke Tekuće rezerve Proračuna KSBK za 2020. godinu u iznosu od 10.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke prenijet će se na potrošačku jedinicu Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa, sredstva potrebna za podršku projekta „Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete obrazovanja za vrijeme COVID-19 pandemije“; sredstva su namijenjena za nabavku IKT opreme – PC tableti za potrebe osnovnih škola.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada KSB dala suglasnost da se sukladno Elaboratu o obavljenom popisivanju sredstava i izvora sredstava Vlade KSB, izvrši uvid računalne opreme, koja je namijenjena za rashod (otpis). Nakon izvršenog pregleda i utvrđenog stanja računalne opreme, Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa će izvršiti kontrolu navedene opreme koju će staviti na raspolaganje osnovnim školama.

Vlada KSB i krizni stožeri na razini Kantona Središnja Bosna zahvaljuju svim građanima koji se dosljedno pridržavaju propisanih mjera jer time, prije svega, doprinose svom zdravlju i zdravlju svojih sugrađana!

VLADA KSB: U Središnjoj Bosni 2.850 osoba u samoizolaciji

Vlada KSB je na danas održanoj 15. izvanrednoj sjednici razmatrala i usvojila Izvještaje Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Kriznog stožera Ministarstva gospodarstva i Kantonalnog stožera civilne zaštite.

Krizni stožer Ministarstva zdravstva i socijalne politike je informirao Vladu da je 2.850 ljudi u samoizolaciji i da se po nalogu Federalne inspekcije traži uspostavljanje centralnog registra.

Vlada je razmatrala i usvojila Izvještaj Kantonalnog sanitarnog inspektora o obavljenoj kontroli poštivanja naredbi o osiguranju prostora i potrebne opreme za smještaj zaraženih i izoliranih osoba u borbi protiv pandemije koronavirus. Izvršen je pregled svih općina na području KSB. Na temelju zahtjeva Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada KSB će uputiti dopis Kliničkom centru Sarajevo i Kliničkom centru Mostar za pojašnjenje oko eventualnog prijema pacijenata oboljelih od korona virusa, s obzirom da Kanton Središnja Bosna nema infektivni odjel.

Vlada KSB je donijela Zaključak kojim obvezuje Kantonalni stožer civilne zaštite da na temelju Izvještaja Kantonalnog sanitarnog inspektora o obavljenoj kontroli poštivanja naredbi, hitno uputi Izmjenu i dopunu Naredbe vezano za osiguranje prostora i potrebne opreme za smještaj zaraženih i izoliranih osoba u borbi protiv pandemije koronavirus, da se svi privremeni izolatoriji moraju što prije staviti u funkciju kako je i naređeno (priprema potrebne opreme, odvojeni prostor za žene i muškarce, prostor za ishranu, itd.).

Krizni stožer Ministarstva gospodarstva radi uobičajene poslove kontrole i održava se intenzivna komunikacija s gospodarskim subjektima i sa Službom za zapošljavanje u smislu praćenja broja ljudi koji se vode kao nezaposleni.

Kantonalni stožer civilne zaštite je informirao Vladu o novim Naredbama i izmjenama Naredbi Federalnog stožera civilne zaštite. Također, riješen je magazinski prostor za skladištenje nove opreme i medicinskog materijala koji je u postupku nabavke.

Ministarstvo unutarnjih poslova je obavijestilo Vladu KSB da je za 545 osoba istekla mjera samoizolacije. U protekla 24 sata, mjere samoizolacije je prekšilo 5 osoba, a 9 osoba je prekršilo mjeru zabrane kretanja (policijski sat).

Još jednom pozivamo građane da i dalje odgovorno i dosljedno poštuju sve mjere koje donose nadležne institucije.

KSB: 1 921 osoba u samoizolaciji, 6 slučajeva kršenja, jedna osoba prisilno smještena u samoizolaciju

Vlada KSB je na 12. izvanrednoj sjednici razmatrala i usvojila Izvješća Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Kriznog stožera Ministarstva gospodarstva i Kantonalnog stožera civilne zaštite.

Krizni stožer Ministarstva zdravstva i socijalne politike je obavijestio Vladu da se na razini Ministarstva unutarnjih poslova uspostavljena aplikacija, donosno registar izdanih rješenja zbog lakšeg praćenja i suradnje između institucija.

Također, Vlada KSB je obaviještena da je iz ranijih projekata suradnje s UNDP-om preostalo još 14.050,00 KM neutrošenih sredstava koja će se također usmjeriti za nabavku medicinske opreme. Vlade KSB je dala suglasnost da se nabavi putem UNDP-a što više opreme za bolnice i domove zdravlja na području KSB.

Epidemiološka situacija u KSB je poprilično stabilna, nema novoobojelih i prati se stalno. Građane su zamolili da se pridržavaju svih mjera i preporuka koje je Federalni stožer civilne zaštite i Kantonalni stožer civilne zaštite izdao.

U posljednja 24 sata, 1921 osoba se nalazi u samoizolaciji, od toga bilo je 6 kršenja samoizolacije, dok je jedna osoba prisilno smještena u samoizolaciju i izdani su prekršajni nalozi. Također, za 70 osoba je istekla mjera samoizolacije.

Razgovaralo se i usklađivanju procedure izdavanja recepata za osobe koje moraju primajti redovnu terapiju. U tom smislu, Zavod za zdravstveno osiguranje će detaljno izraditi proceduru i dostaviti je javnosti.

“Još jednom molimo sve građane da se pridržavaju izdanih mjera i preporuka od strane nadležnih organa!”, poručeno je s 12. izvanredne sjednice Vlade KSB.

Vlada KSB: Nove mjere reguliraju obveze jedinica lokalne samouprave

Vlada KSB je na današnjoj 11. izvanrednoj sjednici razmatrala i usvojila Izvješća Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Kriznog stožera Ministarstva gospodarstva i Kantonalnog stožera civilne zaštite.

Krizni stožer Ministarstva zdravstva i socijalne politike je obavijestio Vladu KSB i sve nazočne da Krizni stožer civilne zaštite treba donijeti Naredbu kojom će se jedinicama lokalne samouprave naložiti da kod osiguranja navedenih prostorija za izolaciju osiguraju i slijedeće:
– Dovoljan broj boca s kisikom i protokomjerom za kiseoničke boce s ovlaživačem,
– Osigurati dezinfekcijska i higijenska sredstva,
– U suradnji s humanitarnim i drugim organizacijama ili privatnim firmama organizirati ishranu za osobe koje će biti smještene u prostore za izolaciju.

Takođe, isti Stožer treba donijeti i slijedeće naredbe:
– Naredbu kojom će se ljekarnama, bez obzira na oblik vlasništva, narediti striktno pridržavanje zakonskih propisa o izdavanju lijekova s Pozitivne liste lijekova, isključivo na recept.
– Naredbu da se u poslove dezinfekcije prostora uključe općinski stožeri civilne zaštite kako bi se rasteretile HES službe domova zdravlja.

Krizni stožer Ministarstva gospodarstva je informirao Vladu KSB o gospodarskim subjektima s područja KSB koji su prilagodili proizvodne pogone za proizvodnju zaštitnih sredstava za potrebe borbe protiv pandemije COVID-19 na području Središnje Bosne.

Također je donesen Zaključak sukladno Naredbama Federalnog stožera za civilnu zaštitu da zbog opasnosti od širenja koronavirusa, a u cilju preventivnog djelovanja i realizacije mjera utvrđenih odlukama entitetskih kriznih stožera, Vlada KSB i njene službe rade prema posebnom režimu, odnosno radi se skraćeno od 8 do 13 sati.

Sve stranke koje trebaju komunicirati s Vladom kantona, kantonalnim organima uprave, kantonalnim upravnim organizacijama, uredima i službama, upućuju se da komunikaciju obavljaju isključivo putem telefona ili e-maila, kao i da sve podneske šalju putem pošte odnosno da se izbjegava neposredan dolazak u prostorije.