Sazvana 52. sjednica Vlade KSB

U Travniku će u petak, 21.8.2020. godine, biti održana 52. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna.

DNEVNI RED

1.Zapisnik s 51. redovite sjednice i zapisnik s 36. izvanredne sjednice Vlade Kantona – tajnik Vlade
2.Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s pozicije Poticaji u poljoprivredi za 2020.godinu – primarna poljoprivredna proizvodnja Program za izvršenu proljetnu sjetvu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
3.Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s pozicije Poticaji u poljoprivredi za 2020.godinu – primarna poljoprivredna proizvodnja – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
4.Prijedlog Odluke o isplati štete od lovostajem zaštićene životinjske vrste – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
5.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti srednjim školama za raspisivanje Javnog natječaja za upražnjena radna mjesta – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
6.Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće zalihe Proračuna KSB za 2020. godinu, na ime pomoći za liječenja – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a)Đevadu Humiću
b)Draganu Petriću
7.Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava općini Vitez za saniranje štete nastale uslijed požara na stambenim objektima – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
8.Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava općini Travnik za saniranje štete nastale uslijed požara na stambenim objektima – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
9.Prijedlog Zaključka o datumu isplate novčane egzistencijalne novčane naknade – Kantonalna uprava za branitelje
10.Suglasnost za provođenje procedure nabavke o pružanju usluga servisiranja i održavanja vozila i motocikla – Ministarstvo unutarnjih poslova
11.Prijedlog zaključka o pokretanju postupka javne nabavke odstranjivači vlage – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
12.Prijedlog zaključka o pokretanju postupka javne nabavke crpke za vodu – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
13.Izvještaj načelnika općine Kiseljak za sufinanciranje izgradnje mosta u naselju Begići – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
14.Izvještaj načelnika općine Kiseljak o utrošku sredstava dodijeljenih za jednokratnu pomoć za hitne intervencije – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
15.Informacija o provedenim aktivnostima vezanim za projekt “Digitalizacije”- unapređenje procesa javne uprave – Ured za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
16.Informacija o dodjeli nagrade za upravljanje razvojem-sufinanciranje nabavke magnetne rezonance – Ured za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
17.Informacija u vezi smrti direktora Uprave i zahtjev za imenovanje vršitelja dužnosti – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
18.Zamolba za financijsku pomoć – Agencija za privatizaciju

PREMIJER VLADE
Tahir Lendo, dipl.ing.

Vlada KSB sufinancira nabavku RTG uređaja u tri doma zdravlja

U Travniku je održana 51. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke i dala suglasnosti:

– odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima, poticaji privredi
– odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima, za potporu razvoja poduzetničkih zona
– odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“, Ekonomsko-socijalnom vijeću za područje KSB
– odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima“ za podršku razvoju poduzetništva i pokretanju novih Start -up kompanija
– odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima“, za učešće na sajmovima i izložbama
– suglasnost za sklapanje ugovora o djelu radi povećanja obima posla uzrokovanih pandemijom COVID-19 na period od 6 mjeseci
– suglasnost za povećanje plaće državnom službeniku u Ministarstvu privrede.

 Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke i dala suglasnosti:

– odluka o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje poljoprivredi za 2020. godinu (interventna sredstva)
– odluka o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje šumarstvu za državne šume za 2020. godinu,
– odluka o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava s pozicije „Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač“.

 Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke i dala suglasnosti:

– odluka o raspodjeli i izdvajanju interventnih sredstava za poticaj povratku prognanih, obnovi i razvitku,
– odluka o izdvajanju sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša KSB za izradu fasade na zgradi ambulante općine Dobretići,

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke i dala suglasnosti:

– odluka o Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele za sport za 2020. godinu,
– odluka o davanju suglasnosti osnovnim školama za Ugovore o djelu za popunu radnih mjesta za školsku 2019./2020. godinu,
– suglasnosti za pokretanje postupka za nabavku usluga prijevoza učenika:
a) za općinu Novi Travnik
aa) Rješenje o imenovanju komisije
b) za općinu Fojnica
bb) Rješenje o imenovanju komisije
c) za općinu Vitez
cc) Rješenje o imenovanju komisije
d) za općine Kiseljak i Kreševo
dd) Rješenje o imenovanju komisije
e) za općinu Busovača
ee) Rješenje o imenovanju komisije

Ministarstvo unutarnjih poslova je predložilo, a Vlada KSB je donijela slijedeće odluke i dala suglasnosti:

– odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe MUP-a,
– odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz tekućih rezervi u korist Ministarstva unutarnjih poslova,
– suglasnost za pokretanje postupka za javnu nabavku računara s monitorom (3 komada) na osnovu Okvirnog sporazuma
– suglasnost za pokretanje postupka za javnu nabavku ručnih radio stanica (6 komada) za potrebe MUP-a.
– suglasnost za pokretanje postupka za izmještanje peći na pelet u zgradi Jedinice za specijalističku podršku na Slimenima.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada KSB je donijela slijedeće odluke i dala suglasnosti:

– odluka o izdvajanju sredstava za izvođenje obvezne preventivne sistematske deratizacije na području KSB za 2020. godinu, proljetna faza,
– odluka u vezi raspodjele zaštitne opreme zdravstvenim ustanovama.
– odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna za 2020. godinu na ime sufinanciranja nabavke RTG aparata:

a) JU Dom zdravlja Gornji Vakuf-Uskoplje
b) JU Dom zdravlja Busovača
c) JU Dom zdravlja Vitez

Ministarstvo pravosuđa i uprave je predložilo, a Vlada KSB je donijela slijedeće odluke i dala suglasnosti:

– suglasnost za pokretanje postupka za javnu nabavu uređaja za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku,
– suglasnost za pokretanje postupka za nabavku fiksne pregrade sa šalterom u Općinskom sudu u Bugojnu,
– suglasnost za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Općinskom sudu u Travniku,
– suglasnost za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme u Općinskom sudu u Travniku.

Kantonalna uprava za branitelje je predložila, a Vlada KSB je donijela slijedeće odluke i dala suglasnosti:

– odluka o izdvajanju sredstava s pozicije Tekući transferi pojedincima za pravnu pomoć braniteljima
– odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava s pozicije Tekući transferi neprofitnim organizacijama za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti,
– odluka o davanju suglasnosti o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava, za nabavu dogradnje računarskog programa za obračun prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite,
– suglasnost za isplatu naknade Sadetu Seferu za mjesec travanj, svibanj, lipanj i srpanj 2020. godine,
– suglasnost za isplatu naknade za obavljanje revizije
– rješenja o utvrđivanju visine naknade članovima radne grupe.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada KSB je donijela slijedeće odluke i dala suglasnost:

-suglasnosti za pokretanje postupka za nabavku – Obuka struktura zaštite i spašavanja.

Tim za sprječavanje korupcije je predložio, a Vlada KSB

– nije dala suglasnost na inicijativu za izradu Registra uposlenih u javnoj službi KSB.

Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada KSB je donijela odluke i dala suglasnosti:

– suglasnost o izdvajanju sredstava za nabavku namještaja u pisarnici u zgradi Vlade.

Vlada je primila na znanje izvještaje i informacije:

-Konsolidirani periodični izvještaji za Vladu i proračunske korisnike KSB – Ministarstvo financija.
a)Konsolidirani periodični izvještaji općina KSB
– Informacija o stanju punjenja Proračuna KSB za mjesec srpanj za 2020. godinu – Ministarstvo financija.
-Vlada se nije izjašnjavala o Izvještaju o poslovanju ŠPD/ŠGD „Šume Središnje Bosne/Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf za 2019. godinu – direktor Društva
a) Izvještaj neovisnog revizora za 2019. godinu
b) Izvještaj Nadzornog odbora za period 8.6.2019 – 31.121.2019.godine
– Izvještaj o provedenoj obveznoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji na području KSB za 2020. godinu, proljetna faza – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike.

 – Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu kolovozu 2020.godine – Stručna služba Vlade

a) Ministarstvo unutarnjih poslova
b) Ministarstvo financija
c) Ministarstvo privrede

Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu augustu 2020.godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
b) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
c) Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
d) Ministarstvo privrede
e) Ministarstvo unutarnjih poslova.

TRAVNIK: Za sutra zakazana sjednica Vlade KSB

Za sutra, četvrtak, 13.8.2020. godine, u 9 sati, sazvana je 50. sjednicu Vlade Kantona Središnja Bosna.

                                           
DNEVNI RED

1. Zapisnik s 49. sjednice Vlade – tajnik Vlade
2. Izvještaj o poslovanju ŠPD/ŠGD „Šume Središnje Bosne/Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf za 2019. godinu – direktor Društva
a) Izvještaj neovisnog revizora za 2019. godinu
b) Izvještaj Nadzornog odbora za period 8.6.2019 – 31.12.2019.godine
3. Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje poljoprivredi za 2020. godinu (interventna sredstva) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
4. Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje šumarstvu za državne šume za 2020. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
5.Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava s pozicije „Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač“ – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
6.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima, poticaji gospodarstvu – Ministarstvo privrede
7.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima, za potporu razvoja poduzetničkih zona – Ministarstvo privrede
8.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“, Ekonomsko-socijalnom vijeću za područje KSB – Ministarstvo privrede
9.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima“ za podršku razvoju poduzetništva i pokretanju novih Start -up kompanija – Ministarstvo privrede
10.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima“, za učešće na sajmovima i izložbama – Ministarstvo privrede
11.Prijedlog Odluke o Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele utvrđenih Proračunom KSB za 2020. godinu za oblast kulture – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
12.Prijedlog Odluke o Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele za sport za 2020.godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
13.Prijedlog Odluke o raspodjeli i izdvajanju interventnih sredstava za poticaj povratku prognanih, obnovi i razvitku – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
14.Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutarnjih poslova
15.Prijedlog odluke o izdvajanju novčanih sredstava iz tekućih rezervi u korist Ministarstva unutarnjih poslova – Ministarstvo unutarnjih poslova
16.Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša KSB za izradu fasade na zgradi ambulante općine Dobretići – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
17.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvođenje obvezne preventivne sistematske deratizacije na području KSB za 2020. godinu, proljetna faza – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
18.Prijedlog Odluke u vezi raspodjele zaštitne opreme zdravstvenim ustanovama – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
19. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava s pozicije Tekući transferi pojedincima za pravnu pomoć branioteljima – Kantonalna uprava za branitelje
20. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava s pozicije Tekući transferi neprofitnim organizacijama za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti – Kantonalna uprava za branitelje
21. Prijedlog zaključaka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za nabavku usluga prijevoza učenika – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
a) za općinu Novi Travnik
aa) Rješenje o imenovanju komisije
b) za općinu Fojnica
bb) Rješenje o imenovanju komisije
c) za općinu Vitez
cc) Rješenje o imenovanju komisije
d) za općine Kiseljak i Kreševo
dd) Rješenje o imenovanju komisije
e) za općinu Busovača
ee) Rješenje o imenovanju komisije
22. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti osnovnim školama za Ugovore o djelu za popunu radnih mjesta za školsku 2019./2020.godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
23. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti o izdvajanju sredstava za nabavku namještaja u pisarnici u zgradi Vlade – Služba za zajedničke poslove
24. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava, za nabavu dogradnje računarskog programa za obračun prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite – Kantonalna uprava za branitelje
25.Prijedlog zaključaka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka za nabavku – Obuka struktura zaštite i spašavanja – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
26.Suglasnost za pokretanje postupka za javnu nabavku računara s monitorom (3 komada) na osnovu Okvirnog sporazuma – Ministarstvo unutarnjih poslova
27.Suglasnost za pokretanje postupka za javnu nabavku ručnih radio stanica (6 komada) za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutarnjih poslova
28.Suglasnost za pokretanje postupka za javnu nabavku uređaja za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
29.Suglasnost za pokretanje postupka za izmještanje peći na pelet u zgradi Jedinice za specijalističku podršku na Slimenima – Ministarstvo unutrnjih poslova
30.Suglasnost za pokretanje postupka za izgradnju sportske dvorane u OŠ „13 Rujan“ Jajce – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
31.Suglasnost za pokretanje postupka za nabavku fiksne pregrade sa šalterom u Općinskom sudu u Bugojnu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
32. Suglasnost za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
33.Suglasnost za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
34.Suglasnost za sklapanje ugovora o djelu za obavljanje poslova stručnog suradnika za zaštitu voda – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
35.Suglasnost za sklapanje ugovora o djelu radi povećanja obima posla uzrokovanih pandemijom COVID-19 na period od 6. mjeseci – Ministarstvo privrede
36.Suglasnost za povećanje plaće državnom službeniku u Ministarstvu privrede – Ministarstvo privrede
37.Suglasnost za popunu radnih mjesta u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
38.Suglasnost za isplatu naknade Sadetu Sefer za mjesec travanj, svibanj, lipanj i srpanj 2020.godine – Kantonalna uprava za branitelje
39.Suglasnost za isplatu naknade za obavljanje revizije – Kantonalna uprava za branitelje
40.Prijedlog Rješenja o utvrđivanju visine naknade članovima radne grupe – Kantonalna uprava za branitelje
41.Suglasnost na inicijativu za izradu Registra uposlenih u javnoj službi KSB – Tim za sprJečavanje korupcije
42.Izvještaj o provedenoj obveznoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji na području KSB za 2020.godinu, proljetna faza – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
43.Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu kolovozu 2020. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutarnjih poslova (4x)
b) Ministarstvo financija (2x)
c) Ministarstvo privrede
44. Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu kolovozu 2020. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (2x)
b) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
c) Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta (2x)
d) Ministarstvo privrede
e) Ministarstvo unutarnjih poslova
45.Konsolidirani periodični izvještaji za Vladu i proračunske korisnike KSB – Ministarstvo financija
a)Konsolidirani periodični izvještaji općina KSB
46.Razrješenja i imenovanja
a)Ostavka na poziciji člana Upravnog odbora Agencije za privatizaciju KSB – Agencija za privatizaciju
47.Informacija o stanju punjenja Proračuna KSB za mjesec srpanj za 2020. godinu – Ministarstvo financija

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.v.r.

Vlada KSB izdvojila sredstava za izgradnju centra za psihosocijalno liječenje branitelja

Na jučer održanoj 50. sjednici Vlade Kantona Središnja Bosna, na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta, donesena je Odluka o prihvaćanju Elaborata o opravdanosti uvođenja studijskog programa „Zdravstveni menadžment„ na drugom ciklusu studija na Fakultetu za menadžment Univerziteta u Travniku.

Na osnovu pozitivnog Stručnog mišljenja Ekspertne komisije, koja je imenovana Rješenjem Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta KSB, Vlada je prihvatila Elaborat o opravdanosti uvođenja studijskog programa „Zdravstveni menadžment“ na drugom ciklusu studija u trajanju od jedne ili dvije godine (4+1 i 3+2) na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku.

Ministarstvo unutarnjih poslova je predložilo, a Vlada donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku snajperske puške, za potrebe MUP-a KSB. Odlukom se izdvajaju sredstava u iznosu od 5.850,00 KM. Sredstva će se doznačiti firmi „Danial S“ d.o.o. Tešanj.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada KSB donijela Odluku o izdvajanju sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna KSB s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini lovostajem zaštićena divljač. Odlukom se izdvaja iznos od 800,00 KM i isplatit će se na ime Mirko (Mate) Šantić, Busovača.

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava Proračuna KSB za 2020. godinu Hrvatskoj bolnici Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila. Iz sredstava Proračuna KSB za 2020. godinu s pozicije “Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima-za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama Kantona” izdvajaju se sredstva u iznosu od 10.000,00 KM Hrvatskoj bolnici Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila, na ime nabavke aparata za otoakustičnu emisiju. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun Hrvatske bolnice Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila.
– Odluka o izdvajanju sredstava Proračuna KSB za 2020. godinu JU Bolnici Travnik. Iz sredstava Proračuna KSB za 2020. godinu sa pozicije “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – zdravstvenim ustanovama u Kantonu” izdvajaju se sredstva u iznosu od 12.000,00 KM JU Bolnici Travnik, na ime nabavke medicinske i zaštitne opreme, lijekova, dezinfekcijskih sredstava i druge opreme zbog situacije nastale zbog epidemije Covid-19. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun JU Bolnica Travnik.

Vlada KSB je na prijedlog Kantonalne uprave za branitelje donijela Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava s pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za izgradnju centra za psihosocijalno liječenje branitelja“. Odlukom se izdvaja iznos od 25.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta, Vlada KSB je donijela slijedeće odluke:
– Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje procedure javne nabavke putem direktnog sporazuma za nižu potrošačku jedinicu Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta KSB, za „Mješovitu srednju ekonomsko-ugostiteljsku školu“ Travnik; procijenjena vrijednost nabavke iznosi 3.000,00 KM. Sredstva su namijenjena za nabavku i ugradnju parking rampe ispred škole. Sredstva su osigurana donacijom Općine Travnik i vlastitih prihoda škole.
– Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje procedure javne nabavke za OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Novi Travnik; procijenjena vrijednost nabavke iznosi 6.000,00 KM. Sredstva su namijenjena za usluge prijevoza opreme na relaciji Danska – Bosna i Hercegovina. Sredstva su osigurana donacijom Općine Novi Travnik.

Dana je i Saglasnost za utopljavanje zgrade Jedinice za specijalističku podršku na Slimenima. Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 3.500,00 KM, a materijal bi se nabavio od poduzeća „Trgo Ten“ d.o.o. Travnik s kojima je ranije sklopljen ugovor o nabavci materijala, a na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada KSB dala saglasnost za raskidanje ugovora za nabavku ronilačkih odijela i druge opreme za potrebe ove uprave.

Dana je i suglasnost Ministarstvu financija za pokretanje postupka Javne nabavke – ISFU riznična aplikacija (tehnička i funkcionalna podrška). Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 585.470,00 KM.

U Travniku danas sjednica Vlade KSB

Za danas je zakazana 50. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna. Na dnevnome redu je osamnaest točaka.DNEVNI RED

1. Zapisnik s 48. redovne i 35. izvanredne sjednice Vlade – tajnik Vlade
2. Prijedlog odluke o prihvaćanju Elaborata o opravdanosti uvođenja studijskog programa „Zdravstveni menadžment“ na drugom ciklusu studija na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
3. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku snajperske puške Ministarstvo unutarnjih poslova
4. Prijedlog odluke o isplati dodatnog toplog obroka za pripadnike policije (osiguranje vjerskih manifestacija) – Ministarstvo unutarnjih poslova
5. Prijedlog odluke o isplati naknade po osnovu prekovremenog rada, noćnog rada i rada za neradne dane za pripadnike policije (osiguranje vjerskih manifestacija) – Ministarstvo unutarnjih poslova
6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za naknadu štete od zaštićene divljači – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Hrvatskoj bolnici „Dr.fra Mato Nikolić“ Nova Bila za nabavku aparata za otoakustičnu emisiju – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava JU „Bolnica Travnik“ za nabavku medicinske opreme – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izgradnju centra za psihosocijalno liječenje branitelja – Kantonalna uprava za branitelje
10. Suglasnost na povećanje plaće zbog obavljanja poslova drugog radnog mjesta – Ministarstvo financija
11. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavku i ugradnju parking rampe ispred MSEU škole „Travnik“ – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
12. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavku usluga prijevoza donirane opreme za potrebe OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Novi Travnik – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
13. Suglasnost za utopljavanje zgrade Jedinice za specijalističku podršku MUP-a – Ministarstvo unutarnjih poslova
14. Suglasnost za raskidanje ugovora za nabavku ronilačkih odijela i druge opreme – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
15. Suglasnost za prijem namještenika na određeno vrijeme u Općinskom sudu u Bugojnu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
16. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavku usluga informacijske tehnologije – Ministarstvo financija
a) Rješenje o imenovanju komisije za nabavku
17. Zahtjev za financijsku pomoć Agenciji za privatizaciju (za mjesec lipanj 2020. g.) – Agencija za privatizaciju
18. Razrješenja i imenovanja
a) Prijedlog za imenovanje člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje – Ministarstvo gospodarstva
b) Suglasnost za imenovanje ekspertne radne skupine za izradu Strategije prometne edukacije KSB – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

Vlada KSB: Za subvencije zbog posljedica koronavirusa izdvojeno 862.547,00 KM

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva, Vlada KSB je na svojoj 49. sjednici, održanoj jučer u Travniku, dala suglasnost na Mišljenje na Federalni Prednacrt Zakona o vijeću zaposlenika.

Razmatrajući i analizirajući tekst Prednacrta Zakona o vijeću zaposlenika, Ministarstvo gospodarstva KSB smatra da je predmetni Prednacrt Zakona nastavak dodatnog uređenja ove oblasti i podržava donošenje ovog propisa kao dijela reforme radnog zakonodavstva i usklađivanja propisa koji uređuje vijeće zaposlenika sa Zakonom o radu i drugim važećim propisima. Prednacrtom Zakona o vijeću zaposlenika nastoje se na sistematičniji način urediti uslovi i postupak za formiranje vijeća zaposlenika, detaljno je propisan postupak izbora članova vijeća zaposlenika, precizirani su rokovi za obvezne konzultacije vijeća zaposlenika, odnos vijeća i sindikata, prava članova vijeća, regulisanje upravnog i inspekcijskog nadzora i druga pitanja od značaja za formiranje i rad vijeća zaposlenika kod poslodavca.

Ministarstvo financija je predložilo, a Vlada KSB usvojila Izvještaj o izvršenju Proračuna KSB za razdoblje I.-XII. 2019. godine. Na temelju ostvarenog nivoa prihoda, primitaka i financiranja i ostvarenog nivoa rashoda i izdataka u izvršenju proračuna za razdoblje od 1.1. do 31.12.2019. godine utvrđuje se višak prihoda nad rashodima (suficit). 

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada KSB usvojila Izvještaje o provođenju preporuka Odjela za unutarnju reviziju Ministarstva financija. Odjel za unutarnju reviziju Ministarstva financija sačinio je devet izvještaja o praćenju provođenja preporuka koje su date proračunskim korisnicima u izvještajima o obavljenim revizijama u 2019. godini. Izvještaji o praćenju provođenja preporuka, sačinjeni u prvom polugodištu 2019. godine pripremljeni su za sljedeće revizije:
1. Revizija putnih troškova kod svih pravosudnih institucija KSB
2. Revizija Transfera – potpora općini Dobretići
3. Revizija građevina kod svih srednjih škola u KSB
4. Revizija građevina kod svih osnovnih škola u KSB
5. Revizija građevina kod svih ministarstava, uprava, upravnih organizacija i službi u KSB
6. Revizija građevina kod svih pravosudnih institucija KSB
7. Revizija motornih vozila kod Ministarstva unutarnjih poslova
8. Revizija motornih vozila kod svih proračunskih korisnika osim MUP-a


Usvojen je i Izvještaj o obavljenim revizijama Odjela za unutarnju reviziju Ministarstva financija. Odjel unutarnje revizije Ministarstva financija sačinio je dva konačna izvještaja proračunskih korisnika KSB koji su revidirani u prvom polugodištu 2020. godine i to:
– Revizija transfera za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola u KSB za školsku 2019. / 2020. godinu kod Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
– Revizija subvencija za sudjelovanje na sajmovima i izložbama kod Ministarstva gospodarstva


Donesena je i Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu KSB za 2020. godinu. Odlukom se dopušta preraspodjela sredstava odobrenih u Proračunu KSB za 2020. godinu između Kantonalnog tužiteljstva i Ministarstva pravosuđa i uprave. Sredstva u iznosu od 12.398,25 KM Kantonalnog tužiteljstva preraspodjeljuju se i dodjeljuju Ministarstvu pravosuđa i uprave.

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva gospodarstva donijela Odluku o izdvajanju sredstava pravnim i fizičkim osobama s pravnim subjektivitetom kojima je naredbama stožera civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti s pozicije “Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID-19” u iznosu od 203,00 KM po uposlenom za subvencioniranje 50% najniže neto plaće za mjesec travanj i svibanj 2020. godine. Izdvojena sredstva iz ove odluke isplatit će se iz sredstava utvrđenih na poziciji “Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID-19” Proračuna KSB za 2020. godinu, pravnim i fizičkim osobama s pravnim subjektivitetom koji su ostvarili pravo po javnom pozivu.
Ukupan broj pravnih i fizičkih osoba s pravnim subjektivitetom kojima se izdvajaju sredstva iznosi: 1.046.
Ukupan broj zaposlenih kod pravnih i fizičkih osoba s pravnim subjektivitetom, kojima se izdvajaju sredstva iznosi: 3.160
Ukupan iznos financijskih sredstava koja se izdvajaju po ovoj odluci iznosi: 862.547,00 KM.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2020. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Proračuna KSB za 2020. godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od 2.000,00 KM Tanji Jukić iz Novog Travnika, na ime podrške za liječenje.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2020. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Proračuna KSB za 2020. godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.500,00 KM Muhamedu Hodžiću iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, na ime podrške za liječenje.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2020. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Proračuna KSB za 2020. godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.500,00 KM Ivanu Ćosiću iz Busovače, na ime podrške za liječenje.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2020. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Proračuna KSB za 2020. godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.500,00 KM Nijazu Husiću iz Jajca, na ime podrške za liječenje.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2020. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Proračuna KSB za 2020. godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.500,00 KM Denisu Batiću iz Bugojna, na ime podrške za liječenje.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2020. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Proračuna KSB za 2020. godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od 2.000,00 KM Mustafi Kovačeviću iz Travnika, na ime podrške za liječenje.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2020. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Proračuna KSB za 2020. godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.500,00 KM Zvonki Petroviću iz Viteza, na ime podrške za liječenje.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2020. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Proračuna KSB za 2020. godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.500,00 KM Dušici Marić iz Travnika, na ime podrške za liječenje.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
– Odluke o usvajanju izmjena Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2020. godini za epizootiološko područje KSB, zaštita zdravlja bilja u 2020. godini i način finansiranja mjera iz Proračuna KSB.
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna KSB s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač. Iz Proračuna KSB za 2020. godinu izdvaja se iznos od 990,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna KSB. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za naknadu štete koju počini zakonom zaštićena divljač-medvjed i isplatit će se na ime Hajrudina (Avde) Karadže iz Bugojna.

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
– Odluka o davanju suglasnosti na izmjene Pravilnika o pedagoškim mjerilima za srednje škole. Ovom odlukom Vlada KSB daje suglasnost na izmjene Poglavlja III. „broj učenika u odjelu, grupi te praktičnoj nastavi“ slovna oznaka A), redni broj 1. Pravilnika o pedagoškim mjerilima za srednje škola. Ovim izmjenama odobrava se srednjim školama KSB, u školskoj 2020./2021. godini, formiranje odjela i upis učenika u I. razred.
– Odluka o raspodjeli sredstava za visoko školstvo planiranih Proračunom KSB za 2020.godinu. Ovom odlukom se utvrđuje raspodjela sredstava planiranih Proračunom KSB za 2020. godinu, s pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za financiranje visokog školstva i stipendiranje studenata“, za mjesec svibanj i lipanj akademske 2019./20. godine u iznosu od 82.090,00 KM
– Odluka o raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinanciranje osnovnih muzičkih škola u 2020. godini. Ovom odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava planiranih Proračunom KSBB za 2020.godinu, s pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za sufinansiranje osnovnih muzičkih škola kojima je osnivač Kanton “, u iznosu od 166.666,66 KM za mjesec srpanj i kolovoz 2020. godine.
Na prijedlog Ministarstva gospodarstva, Vlada KSB je donijela Odluku o izdvajanju sredstava s pozicije “Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za podršku skijalištima i razvoju turizma”, Proračuna KSB za 2020. godinu, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 1.500,00 KM Turističkoj zajednici KSB. Sredstva iz ove odluke isplatit će se za sufinanciranje nabavke i implementacije Sustava za prijavu i odjavu turista v 2.0.

Kantonalna uprava za branitelje je predložila, a Vlada KSB donijela Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava za pomoć u radu udruženja branitelja u iznosu 75.000,00 KM, planiranih Proračunom KSB za 2020. godinu, na poziciji Tekući transferi neprofitnim organizacijama-udruženjima branitelja.

Na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu, Vlada KSB je donijela Odluku o raspodjeli zaštitne opreme. Na osnovu iskazanih potreba od strane medicinskih ustanova – bolnica i zavoda na području KSB, te u skladu s rasporednim nalogom dostavljenim od strane Ministarstva zdravstva i socijalne politike KSB vrši se raspodjela dijela zaštitne opreme bolnicama i domovima zdravlja (maski, zaštitnih rukavica, zaštitnih odjela, itd.)

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada KSB dala suglasnost na potpisivanje kolektivnih ugovora za oblast zdravstva na području KSB. Dana je saglasnost Ministarstvu zdravstva i socijalne politike za potpisivanje Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavca i radnika u oblasti zdravstva na području KSB i Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavca i radnika – doktora medicine i stomatologije KSB na period od tri mjeseca (od 1.7.2020.g. do 30.9.2020.g.).

Dane su i slijedeće saglasnosti, a na prijedlog istog Ministarstva:
– Suglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za održavanje RIS i PACS sistema, a za potrebe Ministarstva zdravstva i socijalne politike. Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 38.462,00 KM.
– Suglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za održavanje Centralnog Laboratorijskog Informacijskog sistema (LIS) za potrebe Ministarstva zdravstva i socijalne politike. Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 89.774,00 KM.

Epidemiološka situacija u Kantonu Središnja Bosna pod kontrolom

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara danas je održao sastanak s predsjedateljem Sabora Kantona Središnja Bosna Josipom Kvasinom i ministrima u Vladi Kantona Središnja Bosna: ministricom financija Mirjanom Plavčić, ministrom zdravstva i socijalne politike Antom Matićem, ministrom obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa Bojanom Domićem i ministrom pravosuđa i uprave Zoranom Markovićem.

Na sastanku su razmijenjena mišljenja o tijeku pandemije u KSB i Federaciji BiH, o radu i suradnji Vlade KSB i Sabora KSB, kao i o odnosu, suradnji i poziciji Kantona Središnja Bosna u Federaciji BiH.

S obzirom na epidemiološku situaciju u Kantonu i Federaciji BiH, na sastanku je izraženo zadovoljstvo poduzetim mjerama od strane Vlade i Sabora Kantona Središnja Bosna koji su usvajanjem Rebalansa proračuna i donošenjem kvalitetnih zakonskih rješenja, između ostalih i Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i Zakona o novčanoj egzistencijalnoj naknadi, uspješno odgovorili na posljedice pandemije koronavirusa.

Predsjednik Federacije BiH čestitao je članovima Vlade KSB, Sabora KSB i Kriznog stožera KSB, kao i medicinskim djelatnicima na ozbiljnom pristupu pandemiji koronavirusa, pristupu koji je rezultirao izuzetno dobrom epidemiološkom slikom u Kantonu Središnja Bosna, u odnosu na epidemiološku sliku u drugim kantonima i Federaciji BiH u cjelini.

Na kraju sastanka, upućen je apel svim stanovnicima u KSB i Federaciji BiH da se i dalje pridržavaju mjera i naredbi, kako bi epidemiološka situacija i dalje bila pod kontrolom, i, u konačnici, kako bismo čim prije pobijedili koronavirus, a i sve druge nedaće s kojima se susrećemo.

TRAVNIK: Zakazana 49. sjednica Vlade KSB

Za sutra, četvrtak, 16. 7. 2020. godine, u 9 sati, zakazana je 49. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna.

DNEVNI RED

1. Zapisnik s 48. sjednice Vlade – tajnik Vlade
2. Mišljenje na federalni Nacrt zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca – Ministarstvo gospodarstva
3. Mišljenje na federalni Prednacrt zakona o vijeću zaposlenika – Ministarstvo gospodarstva
4. Izvještaj o izvršenju Proračuna KSB za 2019. godinu – Ministarstvo financija
5. Izvještaji o praćenju provođenja preporuka Odjela za unutarnju reviziju Ministarstva financija – Ministarstvo financija
a) Revizija putnih troškova kod pravosudnih institucija Kantona
b) Revizija Transfera – potpora općini Dobretići
c) Revizija građevina kod svih srednjih škola u Kantonu
d) Revizija građevina kod svih osnovnih škola u Kantonu
e) Revizija građevina kod svih ministarstava, uprava, upravnih organizacija i službi
f) Revizija građevina kod svih pravosudnih institucija u Kantonu
g) Revizija motornih vozila kod MUP-a
h) Revizija motornih vozila kod svih budžetskih korisnika (osim MUP-a)
i) Revizija financiranja troškova prijevoza učenika osnovnih škola u Kantonu
6. Izvještaji o obavljenim revizijama Odjela za unutarnju reviziju Ministarstva financija – Ministarstvo financija
a) Revizija transfera za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola za školsku 2019/20 godinu kod Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta – Ministarstvo financija
b) Revizija subvencija za sudjelovanjer na sajmovima i izložbama kod Ministarstva gospodarstva
7. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Poračunu KSB za 2020. godinu -. Ministarstvo financija
8. Prijedlog odluka (2x) o izdvajanju sredstava za izvršenje Odluka Ustavnog suda – Ministarstvo financija
a) Odluka broj: AP-4843/18 od 6.6.2020.g
b) Odluka broj: AP-4844/18 od 6.6.2020.g.
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava pravnim i fizičkim osobama s pravnim subjektivitetom kojima je naredbama stožera civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID 19 – Ministarstvo gospodarstva
10. Prijedlog odluka (8x) o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve proračuna za potporu u liječenju – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) Tanja Jukić
b) Muhamed Hodžić
c) Ivan Ćosić
d) Nijaz Husić
e) Denis Batić
f) Mustafa Kovačević
g) Zvonko Petrović
h) Dušica Marić
11. Prijedlog odluke o izmjenama Programa mjera zdravstvene zaštite životinja i bilja u 2020. godini – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za naknadu štete počinjene od zaštićene divljači – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
13. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izmjene Pravilnika o pedagoškim mjerilima za srednje škole – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
14. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za visoko obrazovanje za akademsku 2019/20.g. (za svibanj i lipanj) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
15. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava osnovnim glazbenim školama za srpanj i kolovoz 2020. godine – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku i implementaciju sistema za prijavu i odjavu turista – Ministarstvo gospodarstva
17. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava udruženjima branitelja – Kantonalna uprava za branitelje
18. Prijedlog odluke o raspodjeli zaštitne opreme – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
19. Suglasnost za potpisivanje kolektivnih ugovora za oblast zdravstva na području KSB – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
20. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavku usluga za održavanje PACS i RIS sistema – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
21. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavku usluga za održavanje centralnog laboratorijskog sistema (LIS) – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
22. Suglasnost za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme u Kantonalnom sudu u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
23. Suglasnost Kantonalnom sudu u Novom Travniku za prodaju peći za grijanje kao sekundarne sirovine – Ministarstvo pravosuđa i uprave
24. Prijedlog zaključka o korištenju godišnjih odmora za 2020. godinu – Stručna služba

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

TRAVNIK: Održana 48. sjednica Vlade KSB

Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada KSB je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog dokumenta okvirnog Proračuna Kantona Središnja Bosna za period 2021. – 2023. godinu.

Dokument okvirnog Proračuna za period 2021. – 2023. godine je kompleksan i sveobuhvatan dokument srednjoročnog planiranja u koji su uključene analize i projekcije Proračuna KSB, nastojeći da kvalitetnije poveže raspodjelu resursa s prioritetnim politikama Vlade Kantona. Godišnji Proračun je ključni instrument Vlade i omogućava provođenje ciljeva vladinih politika kroz programe i konkretne aktivnosti. Stoga je ključni cilj srednjoročnog proračunskog planiranja, odnosno, planiranja Dokumenta okvirnog Proračuna da politike Vlade Kantona usredotoči na makroekonomske, fiskalne politike i politike rashoda. U skladu s tim, Dokument okvirnog Proračuna za period 2021. – 2023. godine, predstavlja prednacrt Proračuna KSB za 2021. godinu i projekcije za naredne dvije godine, odnosno pokazuje gornje granice izdataka za 2021. godinu za svakog proračunskog korisnika.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada KSB primila k znanju Informaciju o stanju i kretanju prihoda i rashoda Proračuna Kantona za period 1. 1. do 30. 6. 2020.godine, s usporednim pokazateljima izvršenja prihoda za isti period 2019. godine.

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva gospodarstva donijela Odluku o usvajanju kriterija korištenja sredstava za ostvarivanje prava za dodjelu financijskih sredstava. Ovom Odlukom usvajaju se kriteriji za korištenje sredstava za ostvarivanje prava na dodjelu financijskih sredstava gospodarskim i fizičkim osobama s gospodarskim subjektivitetom kojima je naredbama stožera civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti, kao i poslovnim subjektima, koji su imali pad 20% i više ostvarenog prometa uzrokovanog pandemijom COVID-19, u odnosu na isti mjesec 2019. godine.

Donesena je i Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava s kriterijima za ostvarivanje prava za prvi mjesec važenja Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i dodjelu financijskih sredstava. Odlukom se usvaja Program korištenja sredstava s kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu financijskih sredstava poslovnim subjektima koji su imali pad 20% i više ostvarenog prometa uzrokovanog pandemijom COVID-19, u odnosu na isti mjesec 2019. godine.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada KSB usvojila Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2019. godinu.

Usvojen je i Program rada i financijski plan Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za period 2020. – 2022. godina.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
– Odluku o prenamjeni sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta. Namjenska sredstva u Proračunu KSB ostvarena od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta usmjeravaju se na pomoć primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, tj. podršku proljetnoj sjetvi, u cilju saniranja ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa. Sredstva su osigurana u Proračunu KSB za 2020. godinu i to:
o Sredstva iz Proračuna KSB osigurana Tekući transferi pojedincima-za rekultiviranje poljoprivrednog zemljišta u iznosu 280.000,00 KM.
o Sredstva iz Proračuna KSB osigurana Tekući transferi neprofitnim organizacijama-za rekultiviranje poljoprivrednog zemljišta u iznosu 30.000,00 KM i
o Sredstva iz Proračuna KSB osigurana na stavci Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima -za rekultiviranje poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 215.925,00 KM
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2020. godini na epizootiološkom području KSB i zaštita zdravlja bilja iz Proračuna KSB. Iz Proračuna KSB za 2020. godinu izdvaja se iznos od 92.955,00 KM radi provođenja Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2020. godini na epizootiološkom području KSB i zaštita zdravlja bilja iz Proračuna KSB. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za nadoknadu štete vlasnicima životinja koje su bile zaražene 15.580,00 KM, po Programu mjera zdravstvene zaštite životinja veterinarskim stanicama 70.402,00 KM i kolateralni troškovi 6.973,00 KM.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2020. godinu za nabavku 4 (četiri) čitača čipova za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Sa stavke „ “Nabavka opreme”, iz Proračuna KSB za 2020.godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.338,80 KM (s PDV-om) za nabavku 4 čitača čipova za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Sredstva iz ove Odluke doznačit će se firmi „Bosna-Vet“ d.o.o. Zenica.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve Proračuna KSB za 2020. godinu za podršku u liječenju:

– Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2020. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Proračuna KSB za 2020. godinu s Tekuće rezerve Vlade Kantona izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.000,00 KM Vladimiru Štrpcu iz Busovače, na ime podrške za liječenje.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2020. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Proračuna KSB za 2020. godinu s Tekuće rezerve Vlade Kantona izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.500,00 KM Adela Skrobo iz Travnika, na ime podrške za liječenje.

Na prijedlog Kantonalne uprave za branitelje, Vlada KSB je dala slijedeće suglasnosti:
– Suglasnost za poništenje postupka za javnu nabavku ortopedskih pomagala, jer niti jedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.
– Suglasnost za potpisivanje aneksa ugovora za nabavku ortopedskih pomagala za LOT 1, s obzirom da postupak javne nabavke traje duži vremenski period s neizvjesnim vremenom okončanja, a u cilju prevazilaženja postojećeg dana je saglasnost za potpisivanje Aneksa.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada KSB dala suglasnost Hrvatskoj bolnici „Dr. fra Mato Nikolić“ Nova Bila za provođenje projekta „Covid bolnice“. Cilj projekta je pripremiti dio bolnice za eventualne buduće faze ove ili sličnih pandemija. Realizacijom projekta stvorili bi se uvjeti koji podrazumijevaju potpunu samostalnost dijela bolnice od ostalih kapaciteta te mogućnost nesmetanog rada redovne djelatnosti bolnice i pružanja usluga.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada KSB dala suglasnost za prenamjenu izdvojenih sredstava Hrvatskoj bolnici Dr. fra Mato Nikolić, Nova Bila koja su prvobitno izdvojena Odlukom Vlade za nabavku Enzimno vezivnog imuno-apsorbirajućeg eleja ELISA u ukupnom iznosu od 55.000,00 KM. Kako je nabavka izvršena za 36.270,00 odobrava se prenamjena u iznosu od 18.730,00 KM za nabavku respiratora ili anestezioloških aparata, odnosno ovaj iznos se pridodaje već izdvojenim sredstvima za ove namjene iz Tekuće rezerve Vlade u iznosu od 150.000,00 KM.

Vlada KSB je primila k znanju Informaciju o realizaciji zaključaka o provjeri diploma, a na prijedlog Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta, i predložila slijedeće zaključke:
– Predviđeni rok do 30. 6. 2020.g. iz točke IV. Zaključka prolongira se do 31. 12. 2020.g. za provjeru diploma.
– Upozoravaju se sve institucije na koje se odnosi obveza revizije, odnosno provjere vjerodostojnosti obrazovnih isprava iz točke I. Zaključka Vlade od 3.10.2019. godine, da odmah podnesu zahtjeve na odgovarajuće adrese koje vrše provjeru.
– Vlada se obvezuje da će pristupiti rješavanju plaćanja provjere vjerodostojnosti diploma koje su stečene izvan KSB.

TRAVNIK: Sutra sjednica Vlade KSB

Za sutra (četvrtak, 9.7.2020. godine) sazvana je 48. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna.

DNEVNI RED

1. Zapisnik s 47. redovite i Zapisnik sa 34. izvanredne sjednice Vlade – tajnik Vlade
2. Prijedlog dokumenta okvirnog proračuna Kantona Središnja Bosna za period 2021. – 2023. godina – Ministarstvo financija
3. Informacija o kretanju prihoda i rashoda u proračunu Kantona (po zaključku Vlade) – Ministarstvo financija
4. Prijedlog odluke o usvajanju kriterija korištenja sredstava za ostvarivanje prava za dodjelu financijskih sredstava – Ministarstvo gospodarstva
5. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava s kriterijima za ostvarivanje prava za prvi mjesec važenja Zakona o ublažavanju ekonomskih posljedica – Ministarstvo gospodarstva
6. Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2019. godinu – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
7. Program rada i financijskog plana Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za period 2020. – 2022. godina – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje Odluke Ustavnog suda BiH, broj AP-2204/18 od 22.4.2020.godine – Ministarstvo financija
9. Prijedlog odluke o prenamjeni sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
10. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa zdravstvene zaštite životinja i bilja u 2020. godini – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku čitača čipova – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
12. Prijedlog odluka (2x) o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve Proračuna za potporu liječenja – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) Adela Skrobo
b) Vladimir Štrbac
13. Prijedlog odluke o rashodovanju motornog vozila – Ministarstvo unutarnjih poslova
14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku uredskih stolica – Stručna služba Vlade
15. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za poništenje postupka za nabavku ortopedskih pomagala – Kantonalna uprava za branitelje
16. Suglasnost za potpisivanje aneksa ugovora za nabavku ortopedskih pomagala LOT 1 – Kantonalna uprava za branitelje
17. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za popunu radnog mjesta „pomoćnik za drugostupanjsko upravno rješavanje iz oblasti urbanizma, građenja, okoliša i stambenih odnosa“ – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
18. Suglasnost Hrvatskoj bolnici „Dr.fra Mato Nikolić“ Nova Bila na projekt „Covid bolnica“ – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
19. Suglasnost za prenamjeni izdvojenih sredstava Hrvatskoj bolnici „Dr.fra Mato Nikolić“ Nova Bila – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
20. Suglasnost za zaključivanje izvansudske nagodbe za izvršenje Presude Općinskog suda u Travniku, broj: 51 0 Rs 039896 10 Rs od 19.12.2011. godine – Ministarstvo pravosuđa i uprave
21. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za vještačenje cestovne udaljenosti objekata – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
22. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe MSŠ „Donji Vakuf“ – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
23. Suglasnost za sklapanje ugovora o djelu za obavljane poslova snimanja sjednica Sabora kantona – Stručna služba Sabora
24. Informacija o realizaciji zaključka o provjeri diploma – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta


PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.