Vlasti u FBiH neodlučne, korisnici očajni: Konverzija kredita u “švicarcima” neizvjesna

Kemalu Durakoviću, predsjedniku Udruženja korisnika kredita u švicarskim francima “Švicarac”, 19. travnja 2015. godine potekle su suze radosnice nakon što je Zastupnički dom Parlamenta FBiH jednoglasno podržao Nacrt zakona o konverziji kredita s valutnom klauzulom u švicarskim francima. Mjesec dana poslije čini se da je vlast korisnike kredita u švicarcima ponovo odlučila ostaviti na cjedilu.

Dom naroda Parlamenta FBiH na sjednici održanoj 2. lipnja 2016. uopće nije razmatrao Nacrt zakona o konverziji kredita s valutnom klauzulom u švicarskim francima. Zvanično, razlog je što niko od onih koji su predložili zakon (sedmočlana komisija Zastupničkog doma Parlamenta FBiH na čelu s Mirzom Ganićem iz SDA), nije bio prisutan da parlamentarcima objasni predložene izmjene.

Nezvanično, iako su izmjene zakona u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH podržale sve stranke, sada je vladajuća koalicija, čini se, “povukla ručnu”.

Naime, u pismu namjere u kojem su pobrojane reforme koje vlasti namjeravaju provesti decidno je navedeno da neće doći do bilo kakve konverzije. S obzirom na to da je kredit MMF-a vlastima uže spasa koje su objeručke prihvatili, teško je povjerovati da će se izigrati ono što su obećali MMF-u.

Da razlog nestavljanja ove točke na dnevni red sjednice Doma naroda nije nikakav banalan propust govori i činjenica da se nekoliko dana javno govorilo o mogućnosti da se ova točka ne razmatra.

Predstavnici Udruženja korisnika kredita u švicarskim francima “Švicarac” dan prije sjednice pozvali su zastupnike da ipak razmatraju ovaj zakon.

“Ukoliko se Nacrt zakona sutra ne nađe na sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH, to je jasan pokazatelj da nas je država zaista i prodala i kao predsjednik udruženja ću pozvati korisnike kredita da ne poštuju državu jer je to u biti naš novac”, poručio je tada Duraković.

Nakon što se zakon ipak nije našao na sjednici Doma naroda, Duraković za Klix.ba kaže kako je dobio uvjerenja da će se to desiti na narednoj sjednici.

“Navodno, predlagatelji zakona nisu znali da trebaju biti na sjednici. To je jedini razlog zašto se zakon nije našao na dnevnom redu. Imamo obećanje od Kolegija Doma naroda da će se zakon naći na narednoj sjednici”, kaže Duraković.

On smatra da svjetske financijske institucije, prije svega MMF, Svjetska banka i druge, svim silama nastoje da ovaj zakon ne bude usvojen.

Ipak, Duraković se boji da bi korisnici kredita u švicarskim francima mogli biti “žrtveno janje” u pregovorima vlasti s međunarodnim financijskim institucijama.

“Bojim se najgoreg scenarija, ali mi ćemo ići do kraja. Ja sam uvijek govorio da će ove predmete morati rješavati Strasbourg, ali će do tada mnogi dužnici biološki nestati. Hrvatska i Crna Gora su donijele identične zakone iako je, recimo, u Hrvatskoj ovakve kredite odobravalo osam banaka, a kod nas samo jedna”, kaže Duraković.

Vlada FBiH je već ranije dala negativno mišljenje o ovom zakonu, a stavove vlade ponovio je u jučerašnjem intervjuu i Zlatko Hurtić, ekonomski analitičar blizak upravo vodećim ljudima FBiH.

Hurtić je rekao da usvajanje ovog zakona sa sobom nosi velike rizike, prije svega pravnu nesigurnost, manje strane investicije, štetu ambicijama vlasti da povećaju zaposlenost, plaće i mirovine.

On je najavio mogućnost i katastrofe u bankarskom sektoru jer bi, prema njegovim navodima, usvajanje ovog zakona moglo dovesti do propasti neke banke, što Agencija za osiguranje depozita, nakon propasti banaka u RS-u, ne bi mogla sanirati.

Vlasti su ponovo između dvije vatre: korisnika kredita i vlastite želje da u javnosti poprave imidž i MMF-a i drugih stranih financijskih institucija koje se protive konverziji. Za sada i jedne i druge smiruju obećanjima.

Izvor: klix.ba

Slijedi rigorozno kažnjavanje neplatiša doprinosa za MIO!

Vlada FBIH danas je donijela mjere o financijskoj konsolidaciji Zavoda MIO.

Ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača predstavio je danas konkretene naloge prema nadležnim institucijama i poduzećima kako bi se zaustavilo neplaćanje doprinosa, prenosi Avaz.

Nalozi su dani Poreznoj upravi i Federalnoj inspekciji da rigorozno kontroliraju neplatiše te da ih sankcioniraju.

On je istaknuo da neplaćeni doprinosi u FBIH ukupno iznosi više od milijarde KM!

Izvor: prvi.tv

POLA VLADE KOD ČAVARE: “Ubrzati izgradnju autoceste i brze ceste Lašva-Travnik”

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara, na temelju Ustavnih obveza i odgovornosti, održao je  sastanak s predsjednikom Vlade Federacije BiH Fadilom Novalićem, zamjenicom predsjednika  i federalnom ministricom financija Jelkom Milićević, zamjenikom predsjednika Vlade FBiH i  federalnim ministrom rada i socijalne politike Veskom Drljačom, federalnim ministrom prostornog uređenja Josipom Martićem, federalnim ministrom prometa i komunikacija Denisom Lasićem i direktorom JP „Autoceste FBiH“ Jasminom  Bučom. Read more

Porezna uprava FBiH, na traženje Vlade FBiH, zaustavlja proces blokiranja računa poreznih dužnika?

Nakon najave Porezne uprave Federacije BiH da će izvršiti blokadu računa poreznih obveznika dužnika sa većinskim udjelom državnog kapitala, odnosno čiji su osnivači Vlada FBiH i Vlade Kantona, Porezna uprava Federacije BiH objavila je informaciju za javnost, u kojoj se navodi da je od Vlade Federacije BiH dobila usmenu informaciju da je Vlada zaključila kako Porezna uprava prestane s blokadom transakcijskih računa do održavanja sjednice Vlade FBiH. Read more

Vlada FBiH: 50 milijuna za zapošljavanje, 2 milijuna maraka kredita Vitezitu

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj 39. sjednici, koja je održana u Sarajevu, donijela Odluku o usvajanju Programa utroška s Planom raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – finansiranje prvog zapošljavanja i samozapošljavanja“, utvrđenih Budžetom FBiH za 2016. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta. Read more

Vlada FBiH pokrenula inicijativu za izmjenu Zakona o javnom RTV sistemu BiH

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je Prijedlog zakona o trezoru u Federaciji BiH, koji utvrđuje da njime upravljaju ministarstva financija, gradovi, općine i izvanproračunski fondovi, a njime, kao osnovnom organizacionom jedinicom, rukovodi pomoćnik ministra, odnosno rukovodilac službe za financije.

Trezor je nadležan za upravljanje novčanim sredstvima i računima koji su u sistemu Jedinstvenog računa trezora (JRT), kao i za planiranje novčanih tokova koje odobrava Odbor za likvidnost, a služe kao osnova za izradu prijedloga operativnih planova rashoda i izdataka budžetskih korisnika.

Vlada FBiH danas je prema Vijeću ministara BiH pokrenula inicijativu za izmjenu Zakona o javnom RTV sistemu u Bosni i Hercegovini, u dijelu koji se odnosi na naplatu RTV takse. Kako bi bila obezbijeđena financijska stabilnost javnog RTV emitiranja u BiH, odnosno sva tri javna RTV servisa (Radiotelevizija Bosne i Hercegovine – BHRT, Radiotelevizija Federacije Bosne i Hercegovine ¬ RTV RFBiH i Radiotelevizija Republike Srpske – RTRS), Federalna vlada predlaže da mjesečnu naknadu za RTV taksu naplaćuju korisnici dozvola za distribuciju audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija.

Korisnici dozvola za distribuciju bili bi Zakonom obavezani da plaćaju naknadu za RTV taksu prema broju svojih pretplatnika.

U cilju zaštite penzionera, čiji je iznos penzije ostvarene pod povoljnijim uslovima u 2016. godini manji od iznosa najniže po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju,Vlada FBiH danas je donijela Odluku o njihovom sufinansiranje iz sredstva koja su za te namjene, u iznosu od 6.613.048 konvertibilnih maraka, predviđena ovogodišnjim Budžetom FBiH.

Vlada FBiH je za sedam privrednih društava dala prethodne suglasnosti za dodjelu dijela sredstava Trajnog revolving fonda Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kod Union banke d.d. Sarajevo putem dodjele kredita za 2015. godinu. Suglasnost je data za kompanije Širbegović inženjering d.o.o. Gračanica, Lović&Co d.o.o. Lukavac i HANO d.o.o. Sarajevo za kredite od po 600.000 KM, Fram Ziral d.o.o. Mostar za 268.000 KM, Zvrko d.o.o. Travnik za 200.000 KM i UNIS Ginex d.d. Goražde za kredit od 300.000 KM i za privredno društvo Delibašić Poliuretani d.o.o. Kakanj 514.247 KM.
Federalna vlada dala je suglasnost Fondu za zaštitu okoliša FBiH za potpisivanje Ugovora o podršci zajmu za projekt “Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda” u Travniku sa Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD).

Ukupna vrijednost kredita je jedanaest miliona eura, a od Fonda je traženo da učestvuje u otplati s 25 posto od ukupnog zaduženja, odnosno sa 6.129.345 KM u vremenskom intervalu od 15 godina (2016.-2030).

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada FBiH izmijenila je prošle godine donesenu Odluku o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa iz koje je brisano da je uslov za sniženje ove cijene potpisivanje novog ugovora o snabdijevanju s distributerima gasa.

Vlada Federacije BiH prihvatila je informaciju o inicijativi za naplatu dijela klirinškog duga nekadašnjeg Sovjetskog Saveza prema bivšoj SFRJ putem isporuke pružne mehanizacije za potrebe JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo.

Danas je doneseno i više kadrovskih odluka i rješenja.

Izvor: klix.ba