Vlada FBiH uvezala staž za 371 radnika Vitezita, Krivaje, Aluminija

Vlada FBiH je na jučer održanoj, 151. hitnoj telefonskoj sjednici, donijela izmjene dvije odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava za uvezivanja radnog staža za ukupno 371 zaposlenika.

Prva odluka se odnosi na odobravanje 2.171.661,04 KM ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH za uplatu doprinosa za PIO/MIO s ciljem uvezivanja staža zaposlenicima privrednih društava iz oblasti namjenske industrije, za 270 zaposlenika PS Vitezit d.o.o. Vitez.

Istovremeno je izmijenjena i odluka o izboru korisnika preostalog dijela sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za uvezivanje radnog staža za uplatu doprinosa za PIO/MIO s ciljem penzionisanja 101 zaposlenika četiri privredna društva u iznosu od 918.725,29 KM.

Privrednom društvu MI „Fering” d.d. Gračanica u stečaju odobrena je dodjela 172.808,55 KM za uplatu doprinosa za PIO/MIO za devet radnika, Krivaji Mobel d.o.o. u stečaju 130.225,62 KM za 47 radnika, PD Rudstroju d.d. Kakanj 193.905,91 KM za 13 radnika i Aluminiju d.d. Mostar 421.785,21 KM za 32 radnika.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će s korisnicima grant sredstava sklopiti ugovore o dodjeli preostalog dijela grant sredstava, s definisanim pravima i obavezama ugovornih strana. Privrednim društvima će, nakon zaključenja ugovora s Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije, a u skladu s dostavljenim spiskovima zaposlenika koji su stekli uslove i ostvarili pravo za odlazak u penziju, sredstva biti uplaćena na račun Federalnog zavoda PIO/MIO.

(Poslovno jutro)

Za liječenje teško oboljele djece i mladih 434.547,61 maraka od igara na sreću

Vlada Federacije BiH odobrila je raspodjelu dijela prihoda u iznosu od 434.547,61 maraka uplaćenih u Proračun FBiH u 2018. godini, ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

Ta sredstva namijenjena su za financiranje programa i projekata iz oblasti zdravstva za liječenje i rehabilitaciju teško oboljele djece i mladih, te za organiziranje i promociju dobrovoljnog darivanja krvi.

Na javni poziv, objavljen 3. ožujka 2019. godine, stiglo je 87 prijava, od kojih je Povjerenstvo za ocjenu apliciranih projekata u razmatranje uzela 52, a na osnovu bodovanja napravljena je rang-lista na kojoj se nalaze 32 korisnika, priopćeno je iz Vlade FBiH. U roku od 30 dana Federalno ministarstvo zdravstva zaključit će pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava, koji će sadržavati i odredbu o obvezi korisnika da, najkasnije do 31. prosinca  2019. godine, dostave izvješća o njihovom namjenskom utrošku. Federalna vlada je donijela odluke na osnovu kojih su lokalne ceste Zenica – Arnauti – Ribnica – Donji Kakanj (spoj s regionalnom cestom R-466) i Alibegovački most – Šivša – Mlinište – Lovački dom – Bejići – Ularice – Šumski dvor – Makljenovac – Vila (spoj s magistralnom cestom M-17) rasvrstane u regionalne ceste.

Vlada je usvojila izvješće o izvršenju Proračuna FBiH za prvih devet mjeseci 2019. godine, u kojem je navedeno da su prihodi, primici i financiranje iznosili 1.738,6 milijuna maraka, što je 64 posto planiranog. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, riječ je o povećanju za jedanaest posto ili za 167,5 milijuna maraka. Porast je nastao zbog povrata kapitalnog transfera od 150,2 milijuna maraka, nakon što je odlukom Vlade FBiH od 31. 7. 2019 godine zatvoren namjenski projektni račun Federalnog ministarstva prometa i komunikacija za financiranje kapitalnih infrastrukturnih projekata koji je bio izvan Jedinstvenog računa trezora. Prihvaćena je informacija o kreditu EBRD-a za realizaciju projekta energetske učinkovitosti u javnim objektima u Sarajevskoj županiji, kao osnove za vođenje pregovora, te podržana inicijativu da kreditnim zaduženjem bude osigurano 8.000.000 eura za realizaciju tog projekta. Krajnji dužnik po ovom kreditnom zaduženju je SŽ.

Usvojivši informaciju o planiranju, odobravanju i raspodjeli proračunskih sredstava za kazneno-popravne zavode, Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo financija da svakom KPZ-u i Odgojno-popravnom zavodu Orašje dodijeli status proračunskog korisnika, stoji u priopćenju,prenosi večernji.ba

Vlada FBiH obvezala kliničke centre u FBiH da provođenje transplantacijske medicine bude prioritet

Na današnjoj sjednici, održanoj u Sarajevu, Vlada FBiH obvezala je kliničke centre u FBiH da provođenje transplantacijske medicine bude prioritet!

Usvojivši informaciju o stanju u području dijalizne i transplantacijske djelatnosti u FBiH, s naglaskom na zahtjeve Udruge dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije BiH, Vlada FBiH danas je, između ostalog, zaključila da strateški podržava razvoj transplantacijske medicine u FBiH s obzirom na to da ulaganje u transplantaciju spašava živote i unapređuje kvalitet života pacijenata, ali donosi i značajne ekonomske benefite i smanjuje troškove za dijalizu, na koju se iz Federalnog fonda solidarnosti godišnje izdvaja skoro 30 milijuna KM, a ovaj fond se dijelom financira i iz proračuna FBiH, priopćeno je nakon sjednice.

Federalna vlada obvezala je kliničke centre u FBiH da provođenje transplantacijske medicine bude prioritet u njihovom radu, a Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH da prati izvršavanje ugovora zaključenih sa zdravstvenim ustanovama koje obavljaju transplantacijsku medicinu, naročito u dijelu plaćanja bolničkih koordinatora.

Osnivači dijaliznih centara obvezni su da u svojim proračunima za narednu godinu osiguraju sredstva za nabavku dijaliznih aparata i sredstva za provođenje aktivnosti radi podizanja svijesti javnosti o značaju doniranja organa i tkiva radi liječenja.

Zdravstvene ustanove, koje obavljaju transplantacijsku medicinu, dužne su da svaka dva mjeseca izvještavaju Federalno ministarstvo zdravstva – Centar za transplantacijsku medicinu o napretku transplantacijske medicine.

Vlada FBiH potvrdila izdvajanje 60 000 KM za zaštitare u “Vitezitu”

Realizirajući zaključak s prošle sjednice, Vlada FBiH danas je odobrila Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije izdvajanje iz budžetske tekuće rezerve, putem Općine Vitez, 60.000 maraka za finansiranje troškova rada Unutrašnje zaštitarske službe PS Vitezit u predstečajnom i stečajnom postupku.

Ovo izdvajanje sredstava odobreno je po ranijem zahtjevu nadležnog ministarstva, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Vlada FBiH odobrila 60.000 KM za rješavanje problema u Vitezitu

Prihvativši informaciju o ugroženom sigurnosnom stanju u PS Vitezit d.o.o. Vitez, Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo energetike, rudarstva i industrije da Federalnom ministarstvu financija podnese zahtjev za dodjelu sredstava iz Tekuće rezerve Proračuna FBiH za 2019. godinu za isplatu sredstava u iznosu od 60.000 KM za financiranje troškova rada unutarnje zaštitarske službe u predstečajnom i stečajnom postupku.

Vlada FBiH razmotrila je danas Informaciju o stanju sigurnosti u Vitezitu, nakon što je Unutarnja zaštitarska služba najavila da će napustiti svoja radna mjesta, jer su im, kako tvrde, tijekom ove godine isplaćene samo dvije plaće.

Ministar Nermin Džindić kazao je kako je Federalno ministarstvo energetike, rudarstva i industrije zaprimilo akt od Ministarstva unutrašnjih poslova SBK, a potom i od uprave Vitezita da je u ovoj firmi obustavljen proces pokretanja stečaja.

“Ne znamo iz kojeg razloga, budući je Vlada FBiH ranije dala suglasnost da se ide u ovaj proces na zahtjev uprave Vitezita i direktora Josipa Rajića“, kazao je Džindić na konferenciji za novinare u Sarajevu.

Kako je rekao, budući da stečaj nije pokrenut, proizvodnja je zaustavljena.

“Imamo problem sa agencijom koja radi zaštitu i čuvanje kompletnog inventara, kao i područja koje je jako riskantno, jer se radi o eksplozivnim materijalima“, napomenuo je resorni ministar.

Kako bi novonastali problem bio riješen, Vlada FBiH danas je zadužila Federalno ministarstvo energetike, rudarstva i industrije da putem zahtjeva prema Ministarstvu financija traži iznos od 60.000 KM iz tekućih rezervi, te da ta sredstva u svrhu financiranja troškova rada unutarnje zaštite u Vitezitu dodijeli Općini Vitez, budući su ovoj firmi blokirani i standardni i namjenski računi.

“Ministarstvo financija će na osnovu naših prijedloga prebaciti sredstva resornom ministarstvu, koje će onda prebaciti sredstva Općini Vitez. Općina će potom ta sredstva uplatiti zaštitarskoj agenciji koja će do pokretanja zvaničnog stečajnog postupka nadzirati kompletnu tvrtku kako ne bi došlo do sigurnosnog ispada“, pojasnio je Džindić.

(vijesti.ba)

Plaće do 800 KM oslobođene poreza na dohodak, za ostale 13 posto

Osnovna novina u Zakonu o porezu na dohodak je što su prije postojale tri stope poreza i to nulta za plaće do 700 KM, 10 posto za plaće od 700 do 1.500 KM i 20 posto na plaće iznad 1.500 KM, sada će nulta stopa poreza na dohodak biti na plaće do 800 KM, a 13 posto na ostale plaće.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je na današnjoj sjednici u Sarajevu Nacrt zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, kao i izmjene još tri važna zakonska rješenja i to o računovodstvu i reviziji, o doprinosima te o porezu na dohodak.

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić nakon sjednice pojasnio je da su ključne stvari danas definirane kada je u pitanju jedna od točki iz Reformske agende a tiče se unapređenja poslovnog okružja, javlja Fena.

Istaknuo je da se problem pojavio kod uvođenja “one stop shopa”, ali danas je i to riješeno, tvrdi federalni premijer, usuglašavanje potrebnih zakona s odlukama Ustavnog suda. Napomenuo je da je danas utvrđen Nacrt zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca koji uređuje kriterije i postupak utvrđivanja reprezentativnosti, ovlaštenja, postupak preispitivanja utvrđene reprezentativnosti i druga pitanja značajna za ovaj postupak.

– Radi se o zakonu čije je donošenje predviđeno Zakonom o radu iz 2016. godine. Upravo reprezentativnost je važna tema ovih dana je donošenje ovog zakona put ka zatvaranju tog procesa – dodao je premijer.

Govoreći o današnjoj sjednici dopremijerka i ministrica finansije Jelka Milićević kazala je da će ova četiri važna zakona biti razmatrana na sjednici parlamenta i svi se tiču unapređenja poslovnog okruženja. Kada su u pitanju zakoni o doprinosima i porezu na dohodak, ministrica kaže da se oni zapravo odnose na svakog stanovnika u Federaciji na određen način. Rad na zakonima bio je dugotrajan, dodaje ministrica, jer je njihov cilj bio da se unaprijedi poslovno okruženje, rasteretiti gospodarstvenike, stvoriti preduvjete za veća zapošljavanja i sniženje troškova rada, ali istovremeno ne ugroziti proračunske fondove te umirovljenike i korisnike zdravstvene zaštite.

– Dvije godine smo pratili što se događa kod poslodavaca, korisnika i što se događa s javnim prihodima te smo utvrdili da imamo povećanje izravnih i neizravnih poreza najmanje sedam posto godišnje. To je stvorilo preduvjete za sniženje stope doprinosa na plaće – pojasnila je.

Osnovna novina u Zakonu o porezu na dohodak je što su prije postojale tri stope poreza i to nulta za plaće do 700 KM, 10 posto za plaće od 700 do 1.500 KM i 20 posto na plaće iznad 1.500 KM, a sada će nulta stopa poreza na dohodak biti na plaće do 800 KM, a 13 posto na ostale plaće.

Kada su u pitanju porezni zakoni koji zahtijevaju primjenu od početka poreznog razdoblja, odnosno kalendarske godine, za početak njegove primjene utvrđen je rok 1. siječnja 2020. godine.

Na pres-konferenciji nakon sjednice Vlade obratio se i dopremijer i ministar rada i socijalne politike koji je za naglasio da donošenje Nacrta zakona o reprezentativnosti sindikata i poslodavaca predstavlja nastavak radne reforme.

Cilj je unaprijediti slobodno organiziranje sindikata i udruženja poslodavaca, omogućiti osnivanje saveza i udruženja te unaprijediti socijalni i ekonomski dijalog u cilju zaključenja kolektivnih ugovora. Nacrt zakona je upućen u redovitu proceduru kako bi bila pribavljena mišljenja županijskih skupština te organiziran dodatni krug konzultacija sa socijalnim partnerima i svim drugim zainteresiranim udruženjima građana.

(www.vecernji.ba)

Policajci na državnoj razini izborili se za jednaka prava pri umirovljenju


Vlada Federacije pronašla je rješenje po kojem će konačno biti izjednačena prava za umirovljenje policajaca na državnoj razini s pravima policijskih službenika na razini Federacije i županija.

Ovu informaciju potvrdio nam je i Vesko Drljača, ministar rada i socijalne politike u Vladi FBiH.

O tome će danas poseban zaključak donijeti i Federalna vlada, koja zasjeda u Mostaru, a na konferenciji za medije, osim Drljače, novinarima će se obratiti i Aljoša Čampara, ministar unutarnjih poslova.

Državni policajci (SIPA, Granična policija i Direkcija za koordinaciju policijskih tijela) već godinama upozoravaju da su diskriminirani prilikom obračuna mirovina, ali ih je država
uporno ignorirala i probleme gurala pod tepih.
Zbog ovakve nepravde i nejednakih prava za umirovljenje policijskih službenika, državni policajci imaju mirovine za oko 600 maraka niže nego kolege s županijskog nivoa.

Drljača kaže da je taj problem konačno riješen i da više nema nikakvih nedoumica. Utvrđeno je, naime, da za način izračuna penzija policijskih službenika na državnom nivou treba primijeniti identične propise kao i za policijske službenike na nivou FBiH, prenosi Avaz.

– Kratko i jasno, utvrđeno je da se Zakon o PIO/MIO odnosi na sve policijske službenike u FBiH koji ostvaruju prava u Federalnom mirovinskom zavodu. To znači da je ovaj problem konačno riješen i da će im prava biti izjednačena. To ćemo sutra (srijeda, op.a) utvrditi na Vladi. Svi moraju imati jednak tretman – kaže Drljača.

Dragan Krvavac, predsjednik Sindikata policijskih službenika u BiH, rekao nam da će danas ipak biti održana sjednica Upravnog odbora Saveza sindikata policijskih organa, bez obzira na obećanja.

– Dok ne vidimo rješenja, mi više nikome ne vjerujemo. I ranije su nam obećavali da će riješiti pa nisu – rekao je Krvavac, prenosi Avaz.

(Dnevnik.ba)Federalna vlada naložila sačinjavanje nove Liste invaliditeta

Prihvativši informaciju o primjeni Liste invaliditeta Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Vlada FBiH u četvrtak je na sjednici u Mostaru naložila direktoru i Upravnom odboru Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja da imenuju Povjerenstvo koje će sačiniti novu Jedinstvenu listu invaliditeta i usklađivanje Pravilnika o kriterijima i postupku medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja.

Nova Lista invaliditeta će poštovati načela o jedinstvenim načelima i kriterijima ocjene za sve osobe s invaliditetom, bez obzira na uzrok njegovog nastanka, kao i načela koja su sadržana u Konvenciji UN-a o pravima osoba s invaliditetom.

Ona će biti bazirana na dijelovima Liste svjetske zdravstvene organizacije, kojima se isključivo tretira urođeni ili stečeni invaliditet kao trajno stanje nakon završenog medicinskog liječenja, priopćio je Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Prije usvajanja usuglašenog Pravilnika i nove Liste invaliditeta, Upravni odbor Instituta dužan je pribaviti suglasnost nadležnih ministarstava.

Rok za izvršenje današnjih zaključaka Vlade je 90 dana, navodi se.

(klix.ba)

Deset miliona maraka za uvezivanje radnog staža u FBiH

Vlada FBiH usvojila je dva programa utroška sredstava utvrđenih ovogodišnjim federalnim proračunom Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, a namijenjenih kao subvencije poduzećima za uvezivanje radnog staža radnicima koji su stekli uvjete za mirovinu, ali im nisu uplaćeni doprinosi za MIO.

Prvi program vrijedan milijun maraka odnosi se na subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima. Grant sredstva bit će dodjeljivana poduzećima iz oblasti metalne, elektro, automobilske, drvne, papirne i grafičke, zatim industrije građevinskog materijala, proizvodnje tekstila, kože i obuće, kao i kemijske i industrije gume i plastike, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Pravo na dodjelu sredstava privatna poduzeća mogu ostvariti samo po jednom podnesenom zahtjevu, a maksimalan iznos koji može biti dodijeljen jednom gospodarskom društvu je 200.000 maraka.

Usvojen je i Program subvencija javnim poduzećima za uvezivanje radnog staža u iznosu od 9 milijun maraka.

Program se odnosni na poduzeća u kojima Federacija BiH ima udio u vlasništvu od najmanje 50 posto plus jedna dionica, računajući i poduzeća u poteškoćama ili u stečaju.

Pri izboru korisnika sredstava, ukoliko ne bude dovoljno sredstava, kriteriji će biti broj zaposlenih koji će biti umirovljeni te ravnomjerna teritorijalna zastupljenost, priopćili su iz Vlade FBiH.

Gdje će federalni ministri nastaviti svoju karijeru

Kako je najavljeno, do kraja marta mogle bi biti formirane državna i federalna vlast, čime ćetrenutne postave, koje djeluju u tehničkom mandatu, biti razriješene.

Većina aktera izvršene i zakonodavne vlasti u FBiH, međutim, svoj politički život nastavit će na drugim pozicijama. 

Privatni sektor

Premijer Fadil Novalić, prema najavi predsjednika SDA Bakira Izetbegovića, ipak bi mogao ostati na istoj poziciji. Novalić je ranije najavljivao da bi se mogao vratiti i privatnom sektoru, s obzirom na to da je suvlasnik kompanije.

Potpredsjednica Vlade FBiH i ministrica finansija Jelka Milićević svoj politički angažman u novom mandatu nastavit će kao zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, kao i ministar za boračka pitanja Salko Bukvarević i predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara. Njega bi na ovoj funkciji mogla zamijeniti sad već bivša predsjedavajuća Doma naroda FBiH Lidija Bradara.

Svoju karijeru u Parlamentu BiH nastavit će ministrica turizma i zaštite okoliša Edita Đapo i Šemsudin Dedić, ministar poljoprivrede. Ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić izabran je za zastupnika u Narodnoj skupštini RS.

Ministar unutrašnjih poslova FBiH Aljoša Čampara izabran je za zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo, a potom u Dom naroda FBiH, gdje će obavljati i funkciju dopredsjedavajućeg.

Nema brige

Ministar pravde Mato Jozić kazao nam je da još nije razmišljao o narednom angažmanu. Ako ne bude u politici, posla će biti negdje drugo. Isto je i s ministrom trgovine Zlatanom Vujanovićem.

Vjekoslav Mandić, ministar zdravstva FBiH, kratko nam je kazao da je on doktor medicinskih nauka i da se ne brine za posao.

– Ja sam specijalista, ima bolnica gdje sam i radio. Kao doktor medicine ne bih se trebao brinuti za iduću posao – naveo je Mandić.

Ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača rekao nam je da je posvećen poslu, reformi penzijskog sistema, te da uopće nije razmišljao o daljnjem angažmanu.

– Radimo sad aktivno na ovim stvarima. Bit će vremena da se vidi šta dalje – kazao je Drljača.

Ko nije odgovorio

Zvanične odgovore nismo dobili od ministrice obrazovanja Elvire Dilberović, ministrice kulture Zore Dujmović, ministra prostornog uređenja Josipa Martića, ministra poduzetništva i obrta Amira Zukića, ali ni Nermina Džindića, ministra energije, rudarstva i industrije. No, s obzirom na to da je Džindić i suvlasnik jedne kompanije, vjerovatno će se posvetiti privatnom biznisu ako ne bude nastavio politički angažman.

Odgovor nije stigao ni od ministra prometa i komunikacija Denisa Lasića. On je i profesor na Sveučilištu u Mostaru.

(avaz.ba)