Vlada FBiH održala hitnu sjednicu: Značajan rast broja novih potvrđenih COVID slučajeva

Vlada Federacije BiH je na hitnoj, telefonski održanoj sjednici, usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u FBiH na dan 9.8.2021. godine, te predložene naredbe i preporuke Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva, koje su donesene s rokom važena od 14 dana.

Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva dužan je da, prije isteka ovog roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te Vladi FBiH dostavi prijedlog novih.

Među naradbama je i ta da će nadležna ministarstva obrazovanja kantona, u suradnji s kriznim stožerima kantonalnih ministarstava zdravstva i zavoda za javno zdravstvo kantona, ovisno o epidemiološkoj situaciji na području kantona, donijeti odluku o modelu i početku pohađanja nastave u novoj školskoj 2021./2022. godini za osnovno i srednje obrazovanje.

I dalje je obvezno nošenje maski u zatvorenom prostoru, uz poštivanje razmaka od minimalno dva metra, a i na otvorenom, ukoliko toliki razmak nije moguće ostvariti. Na snazi su i druge ranije donosene epidemiološke mjere.

Podsjećamo da je i dalje na snazi naredba Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva da su nadležna tijela u kantonima, kao i zdravstvene ustanove u kantonima, dužna otvoriti punktove za masovnu imunizaciju na razini općina s ciljem veće dostupnosti imunizacije stanovništvu.

Vladama kantona, odnosno kantonalnim stožerima ministarstava zdravstva, dozvoljeno je uvođenje restriktivnijih mjera u odnosu na procijenjenu epidemiološku situaciju u kantonu, odnosno općini, uz redovno obavještavanje Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.

Krizni stožer Federalnog ministrastva zdravstva će ove zaključke s prilozima dostaviti kantonanlim kriznim stožerima i kantonalnim ministarstvima zdravstva, zdravstvenim ustanovama s područja kantona, kliničkim centrima u FBiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama policije.

U informaciji je navedeno i da je u 31. tjednu zabilježen je značajan rast broja novih potvrđenih slučajeva, s udvostručenjem sedmodnevne incidence, koja na razini FBiH iznosi 19,5 slučajeva na 100.000 stanovnika, a najviša je zabilježena u Hercegovačko-neretvanskom, Sarajevskom i Zapadnohercegovačkom kantonu.

U skladu sa zaključkom od 8.1.2021. godine, Vlada FBiH će izvijestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u Federaciji BiH i mjerama koje je donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.

F BiH: Do sada prvom dozom cijepljene 178.494 osobe, a drugom 118.570

Federalna vlada danas se upoznala s informacijom Zavoda za javno zdravstvo FBiH o provođenju postupka ispitivanja tržišta, obavljenim pregovorima s proizvodačima cjepiva i/ili ovlaštenim zastupnicima u svrhu nabavke cjepiva protiv koronavirusa (COVID-19) u razdoblju od 14. do 21.7.2021. godine.

Stručni tim Zavoda za javno zdravstvo FBiH je u ovom razdoblju razmotrio sve dostavljene ponude, ugovore i informacije u svezi s nabavkom cjepiva protiv COVID-19 za potrebe građana Federacije BiH. Informacija sadrži pregled poduzetih aktivnosti ovog stručnog tima, u svrhu nabavke cjepiva protiv COVID-19 za potrebe građana FBiH.

U informaciji su dostavljeni i podaci o aktualnom stanju u provedbi cijepljenja protiv COVID-19 u Federaciji BiH. Putem Zavoda do 19.7.2021. godine kantonima je administrirano ukupno 297.064 doza cjepiva, od čega je prvom dozom cijepljeno 178.494, a drugom 118.570 građana. Informacija sadrži i predloženi plan distribucije cjepiva za naredni tjedan, tj. 26. i 27. srpanj ove godine, kada će Zavod za javno zdravstvo FBiH kantonima uputiti 115.370 doza cjepiva.

Vlada FBiH na još 14 dana produžila važeće mjere: Prijetnja zdravlju opće populacije visoka!

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u FBiH na dan 12.7.2021. godine, s prijedlogom naredbi i preporuka.

Naredbe i preporuke su donesene s rokom važenja od 14 dana, računajući od 15.7.2021. godine, a Krizni stožer FMZ je zadužen da, prije isteka ovog roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju u FBiH i sačini procjenu rizika, radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te Vladi FBiH dostavi prijedlog novih.

Vladama kantona, odnosno kantonalnim stožerima ministarstava zdravstva naređeno je uvođenje restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovno obavještavanje Kriznog stožera FMZ.

Krizni stožer FMZ će današnje zaključke, s prilozima, dostaviti kantonalnim ministarstavima zdravstva i njihovim kriznim stožerima, zdravstvenim ustanovama s područja kantona, kliničkim centrima u FBiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama policije.

U skladu sa zaključkom od 8.1.2021. godine, Vlada FBiH će izvjestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u FBiH i mjerama koje je donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.

U informaciji je navedeno da na nivou Federacije BiH sedmodnevna incidenca iznosi 4,3 slučajeva na 100.000 stanovnika, a u posljednjih sedam dana najviša je zabilježena u Kantonu Sarajevo, Posavskom i Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

U 27. tjednu bilježi se rast broja novih potvrđenih slučajeva COVID-19 i sedmodnevne incidence. Ostali tjedni indikatori su u padu.

Krizni stožer procjenjuje da je prijetnja zdravlju opće populacije visoka i da je postojeće mjere potrebno produžiti, radi zabilježenog blagog rasta novooboljelih, utvrđenog prisustva novih varijanti virusa, kao i povećanog broja ulazaka u zemlju u ljetnom periodu.

Do 11.7.2021. godine je u FBiH ukupno administrirano 286.319 doza cjepiva protiv COVID-19, od čega je prvom dozom cijepljeno 172.661, a drugom 113.658 građana.

Federalna vlada danas se upoznala i s informacijom Zavoda za javno zdravstvo FBiH o provođenju postupka ispitivanja tržišta, obavljenim pregovorima s proizvodačima cjepiva i/ili ovlaštenim zastupnicima u svrhu nabavke cjepiva protiv koronavirusa (COVID-19) u periodu od 8. do 13.7.2021. godine. Stručni tim Zavoda za javno zdravstvo FBiH je u ovom periodu razmotrio sve dostavljene ponude, ugovore i informacije u vezi nabavke cjepiva protiv COVID-19 za potrebe građana Federacije BiH. Informacija sadrži pregled poduzetih aktivnosti ovog stručnog tima, u svrhu nabavke cjepiva protiv COVID-19 za potrebe građana FBiH.

Grant od malim i srednjim poduzećima: Sredstva dobilo i 12 projekata iz KSB

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će sutra, u okviru grant programa „Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća“ za 2021. godinu, potpisati ugovore s 81 pravnim subjektom s područja Federacije BiH u ukupnoj vrijednosti od 2.382.436,42 KM.

Vlada Federacije BiH je osigurala sredstva za realizaciju ovog programa u skladu s potpisanim sporazumom sa Svjetskom bankom, a u okviru Projekta oporavka i podrške firmama/poslovnim subjektima u BiH. Ovim programom pruža se podrška malim i srednjim poduzećima, utvrđenim Zakonom o poticanju razvoja male privrede Federacije BiH i Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima, a koji djeluju u oblastima prerađivačke industrije kako bi realizirali investicije usmjerene ka tehnološkom unaprjeđenju, odnosno uveli digitalizirana rješenja u proizvodnji i unaprijedili digitalizirani pristup tržištu, te promovirali proizvode na tržištima s ciljem podizanja konkurentnosti malih i srednjih poduzeća.

Ovim projektom bit će unaprijeđene sposobnosti firmi da se prilagode i inoviraju svoj poslovni model kako bi se tržišno prilagodile tijekom perioda post COVID-a.

Na Javni natječaj za odabir korisnika grant programa „Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća“ za 2021. godinu podnesena je 291 projektna prijava. Od 81 uspješno ocijenjenog projekta, 21 projekt pripada oblasti metaloprerade, po 15 iz oblasti drvoprerade i proizvodnje prehrambenih proizvoda, te proizvodnje proizvoda od plastičnih masa, devet iz oblasti obrade tekstila, obuće i kože, pet iz oblasti proizvodnje ostalih nemetalnih mineralnih građevinskih materijala i jedan iz oblasti proizvodnje električne opreme.

Ukupna vrijednost odobrenih projekata iznosi 8.359.123,01 KM, od čega su mala i srednja poduzeća osigurala vlastito sufinanciranje u iznosu od 5.976.686,59 KM. Realizacijom projekata, čiji je rok implementacije do 10 mjeseci, planirano je zapošljavanje 263 nova radnika.

Kada je riječ o korisnicima grant programa njih 20 dolazi iz Zeničko-dobojskog kantona, 13 iz Tuzlanskog, 12 iz Kantona Središnja Bosna, 10 iz Hercegovačko-neretvanskog, devet iz Unsko-sanskog, po šest iz Kantona Sarajevo i Zapadnohercegovačkog kantona, tri iz Kantona 10 i dva korisnika iz Posavskog kantona.

Vlada utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje proslijedila Prijedlog zakona o roditeljima njegovateljima

Vlada FBiH je utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH.

Ovaj zakon prvi put sustavno rješava problematiku kada su u pitanju obitelji koje imaju dijete s invaliditetom. Cilj Zakona je da se jednom od roditelja osoba s invaliditetom prizna pravo na status “roditelja njegovatelja”, te da mu se omogući mjesečna naknada uz pripadajuće doprinose za mirovinsko-invalidsko, zdravstveno osiguranje i osiguranje za vrijeme nezaposlenosti.

Kako je definirano, roditelj njegovatelj je roditelj djeteta sa 100 postotnim invaliditetom koje ne može samo udovoljiti svojim osnovnim životnim potrebama. Pravo na ovaj status priznaje se jednom od roditelja osoba s invaliditetom sa 100 postotnom oštećenjem organizma i pravom na dodatak za njegu i pomoć druge osobe prve grupe. Ako u obitelji ima dvoje ili više osoba s invaliditetom, taj status mogu steći oba roditelja.

Pravo na status roditelja njegovatelja osobe s invaliditetom može biti priznato ukoliko je nazaposlen i prijavljen na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje. Izuzetno, može priložiti dokaz Porezne uprave FBiH da nije osigurana osoba u Jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa.

Uz ispunjavanje ovih uvjeta, status može biti priznat roditelju do njegove navršene 65. godine života, odnosno do navršene 30. godine života osobe s invaliditetom.

Ovo pravo ne priznaje se roditelju ukoliko je osobi s invaliditetom osiguran smještaj, organizirano stanovanje, poludnevni ili cjelodnevni boravak u skladu s propisima iz oblasti socijalne zaštite.

Za vrijeme dok jedan roditelj koristi porodiljno odsustvo za dijete, drugom roditelju ne može biti priznat status roditelja njegovatelja za to isto dijete. Iznimno, pravo na ovaj status se priznaje kada osoba s invaliditetom boravi manje od četiri sata dnevno u predškolskoj, obrazovnoj ili zdravstvenoj, te ustanovi socijalne zaštite ili kod drugog pružatelja usluga boravka.
Iznimno, roditelju se priznaje pravo na status roditelja njegovatelja kada osoba s invaliditetom u predškolskoj, obrazovnoj ili zdravstvenoj, te ustanovi socijalne zaštite, centru za pružanje usluga u zajednici ili kod drugog pružatelja usluga boravka boravi četiri i više sati dnevno pod uvjetom da mu roditelj tijekom boravka pruža usluge pomoći i njege.

Pravo na status roditelja njegovatelja isključuje pravo osobe s invaliditetom na dodatak za njegu i pomoć druge osobe.

Federalni ministar rada i socijalne politike će, u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovog zakona, donijeti propis kojim će biti određena potrebna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za priznavanje statusa roditelja njegovatelja.

Roditelj njegovatelj ima pravo na mjesečnu naknadu u visini iznosa neto najniže plaće u FBiH u skladu sa Zakonom o radu, te na mirovinsko i invalidsko, zdravstveno kao i osiguranje za vrijeme nezaposlenosti.

Prema procjenama, za provedbu ovog zakona će godišnje u proračunu FBiH trebati osigurati više od 27 milijuna KM.

Vlada FBiH za još 14 dana produžila važenje dosadašnjih mjera

Vlada Federacije BiH je usvojila informaciju Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u FBiH na dan 14.6.2021. godine s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.Usvojene su i naredbe i preporuke ovog stožera koje su donesene s rokom važenja od 14 dana računajući od 17.6.2021. godine. Na ovaj način je, praktično, za još 14 dana produženo važenje dosadašnjih mjera.

Vladama kantona, odnosno kantonalnim stožerima ministarstava zdravstva naređeno je uvođenje restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini uz redovno obavještavanje Kriznog stožera FMZ.

Ovaj stožer će današnje zaključke, s prilozima, dostaviti kantonalnim ministarstvima zdravstva i njihovim kriznim stožerima, zdravstvenim ustanovama s područja kantona, kliničkim centrima u FBiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama putem kriznih stožera kantonalnih ministarstava zdravstva, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i upravama policija MUP-ova kantona.

U skladu sa zaključkom od 8.1.2021. godine, Vlada FBiH će izvijestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u FBiH i mjerama koje je donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.

U prezentiranoj informaciji je, uz ostalo, navedeno da na nivou Federacije BiH sedmodnevna incidenca iznosi sedam slučajeva na 100.000 stanovnika. U posljednjih sedam dana, najviša sedmodnevna incidenca je zabilježena u Tuzlanskom, Sarajevskom i Unsko-sanskom kantonu. U 23. tjednu su svi tjedni indikatori u padu. Do sada je u FBiH (zaključno s 23. tjednom, a bez dostavljenih podataka iz tri kantona) ukupno administriranih doza cjepiva protiv COVID-19 192.006, od čega je prvu dozu dobilo 136.774, a drugu dozu 55.232 građana. Federacija BiH je do 6.6.2021. godine zaprimila 275.057 doza cjepiva.

Federalna vlada se upoznala i s informacijom Zavoda za javno zdravstvo FBiH o provođenju postupka ispitivanja tržišta, obavljenim pregovorima s proizvodačima cjepiva i/ili ovlaštenim zastupnicima u svrhu nabavke cjepiva protiv koronavirusa (COVID-19) u periodu od 10. do 15.6.2021. godine. Informacija sadrži pregled poduzetih aktivnosti Stručnog tima Zavoda za javno zdravstvo FBiH, te održanim sastancima, a u svrhu nabavke cjepiva protiv COVID-19 za potrebe građana FBiH.

Vlada FBiH donijela nove mjere; evo što se mijenja

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u FBiH na dan 31. svibnja 2021. godine, s predloženim naredbama i preporukama Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.

Naredbe i preporuke donesene su s rokom važenja od 14 dana računajući od 3. lipnja 2021. godine.

S obzirom na trend pada broja oboljelih od COVID-19, Vlada je prihvatila prijedlog Kriznog stožera FMZ-a da broj ljudi koji se mogu okupljati u zatvorenom prostoru bude povećan na 50, a na otvorenom na 100 osoba.

Također je moguće i organiziranje većih skupova uz jedan od uvjeta: posjedovanje negativnog antigenskog ili PCR testa, ne starijeg od 48 sati, ili potvrde o prebolovanom COVID-19, ne starije od šest mjeseci, ili potvrde o završenom cijepljenju.

Dozvoljeno je održavanje kongresa, konferencija i drugih edukativnih skupova, kojima bi moglo nazočiti do 100 osoba, a ukoliko skup ima više od 100 osoba potrebno je da sudionici zadovoljavaju jedan od tri uvjeta kao i za ostale velike skupove.

Novina je i da je dozvoljeno održavanje profesionalnih sportskih natjecanja na otvorenom uz nazočnost gledatelja, uz uvjete korištenja do 30 posto kapaciteta stadiona, a ne više od 500 osoba po tribini. Osobe na tribinama moraju nositi maske, a prilikom ulaska i izlaska sa stadiona obvezno je poštivanje epidemioloških mjera, za što su zaduženi COVID redari.

Kantonalnim vladama i stožerima ministarstava zdravstva dozvoljeno je uvođenje restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije, uz redovno obavještavanje Kriznog stožera FMZ.

Vlada je zadužila Krizni stožer FMZ-a da, prije isteka 14-dnevnog roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju u FBiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, čiji će prijedlog dostaviti Vladi FBiH.

Ovaj stožer će današnje zaključke s prilozima dostaviti kantonalnim ministarstvima zdravstva i njihovim kriznim stožerima, a putem njih i kantonalnim zdravstvenim ustanovama, kao i kliničkim centrima u FBiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama policija.

U informaciji o epidemiološkoj situaciji je navedeno da na razini Federacije BiH sedmodnevna incidenca iznosi 14,5 slučajeva na 100.000 stanovnika, a da je u posljednjih sedam dana najviša zabilježena u Bosansko-podrinjskom, Hercegovačko-neretvanskom i Kantonu 10. Inače, u 21. tjednu su svi tjedni indikatori u padu.

Na osnovu zaključka od 8. siječnja 2021. godine, Federalna vlada će izvjestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji i mjerama koje je donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.

(radiosarajevo.ba)

Vlada FBiH zatražila od inspekcija da iskontroliraju visinu cijena osnovnih životnih namirnica

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je zatražila od federalne i kantonalne inspekcije da provjere visinu marži i cijena osnovnih životnih namirnica te da ograniče maržu tako da, u periodu pandemije, ne bi dolazilo do nedopustivog ekstra profita prodavaca.

Usvojivši danas informaciju Federalnog ministarstva trgovine o potrebi osiguranja ekonomski opravdane visine marže u veleprodajnim i maloprodajnim cijenama osnovnih životnih namirnica u FBiH, Vlada FBiH je zadužila Federalnu upravu za inspekcijske poslove da od kantonalnih uprava za inspekcijske poslove i kantonalnih inspekcijskih organa zatraži podatke o primjeni odluka o mjerama neposredne kontrole cijena za proizvode iz kantonalne nadležnosti.

Federalna uprava je dužna i da, u roku od sedam dana, Federalnom ministarstvu trgovine dostavi podatke o visini veleprodajnih i maloprodajnih marži osnovnih životnih namirnica. Ovisno o nalazima i izvještaju Federalne uprave za inspekcije poslove, Federalno ministarstvo će, u najkraćem roku, za Vladu FBiH pripremiti informaciju i predložiti adekvatno daljnje hitno postupanje s ciljem zaštite životnog standarda građana.

Građani, ali i razna udruženja koja se bave zaštitom potrošača požalili su se na značajno poskupljenje osnovnih životnih namirnica

U informaciji je navedeno da su cijene prehrambenih proizvoda koje BiH uvozi, te njihovog transporta, na svjetskom tržištu znatno porasle u ovoj u odnosu na 2020. godinu, zbog čega je došlo do poskupljenja i kod nas.

Tijekom pandemije mnoge namirnice, od brašna do goriva, polako poskupljuju, a sada je došlo i do naglog skoka cijena kod nekih namirnica kao što su ulje, meso i slično.

Ovakvo poskupljenje namirnica je ekonomski uobičajena pojava usljed izvanrednog stanja kao što je pandemija. Potrošači sve manje kupuju pa su stoga prodavači primorani da podižu cijene kako bi opstali.

Kako je problem povećanja cijena u dominantnoj mjeri uzrokovan vanjskim faktorom, veoma je bitno i da visine marži osnovnih životnih namirnica, kao što su ulje, šećer, sol, maslac, margarin, pileće meso i drugo u trgovini budu na ekonomski opravdanom nivou. To znači da trgovačke marže trebaju da osiguraju pozitivno poslovanje trgovaca, ali nikako stjecanje ekstra profita i njihovog bogaćenja.

Federalno ministarstvo trgovine upoznalo je danas Vladu FBiH i o poduzetim aktivnostima na realizaciji zaključka s 252. sjednice održane 21. siječnja 2021. godine.

Podsjetimo, tada je nadležnim kantonalnim organima u FBiH preporučeno da, u roku od 15 dana, donesu odluke o visini maksimalne veleprodajne marže do osam posto na nabavnu i maksimalne maloprodajne marže do deset posto na nabavnu cijenu za proizvode iz nadležnosti kantona, za sve vrste brašna, kruha, peciva i drugih pekarskih proizvoda od brašna žitarica i za pasterizirano, homogenizirano i sterilno mlijeko.

Analiza informacija koje je dostavilo svih deset kantona ukazuje na to da je njih pet već od ranije imalo odgovarajuće odluke o mjerama neposredne kontrole cijena koje su bile usklađene s preporukom.

Tri kantona su pripremila i donijela nove odluke u skladu s preporukom iz zaključka Vlade FBiH, a Posavski kanton je obavijestio da je u proceduri donošenje odgovarajuće odluke koja će biti uvrštena u dnevni red naredne sjednice kantonalne Vlade.

Kanton 10 nije postupio prema preporuci Vlade FBiH i informirao je ovo ministarstvo da u ovom kantonu trenutno nije na snazi nikakva odluka o mjerama neposredne kontrole cijena.

(klix.ba)

Vlada FBiH odabrala dvije kompanije za nabavku ruskog cjepiva (VIDEO)

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, prihvatila informaciju ad hoc tima za pregovore s proizvođačima cjepiva i/ili ovlaštenim zastupnicima o provedenim pregovorima.

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH Vlada je danas zadužila da, bez odlaganja, zaključi ugovore za nabavku cjepiva s “MGM Farm” d.o.o. Kakanj i “Krajinagroup” d.o.o. Banja Luka. Ukupna količina cjepiva koja se nabavljaju ugovorima je 350.000.

Ovim ugovorima će biti definirano da ponuđač garantira dobro izvršenje posla, kao i da je količina prvog kontigenta najmanje 100.000 cjepiva. Bit će definiran i rok isporuke prvog kontigenta i da će se plaćanje biti izvršeno tek nakon što Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH odobri upotrebu cjepiva.

Zaduženo je Federalno ministarstvo zdravstva da odmah pokrene aktivnosti za preraspodjelu sredstva planiranih u Proračunu Federacije BiH za 2021. godinu za nabavku cjepiva na Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH.

Premijer Federacije BiH je ovlašten da potpiše pismo namjere za nabavku cjepiva za “MGM Farm” d.o.o. Kakanj i “Krajinagroup” d.o.o. Banja Luka.

Zavod za javno zdravstvo FBiH zadužen je da premijeru FBiH danas dostavi tekst pisma namjere.

USVOJENE NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG
STOŽERA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA


Federalna vlada je usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji BiH na dan 8.3.2021. godine, te usvojila predložene naredbe i preporuke Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.

Vladama kantona, odnosno kantonalnim stožerima ministarstava zdravstva je naređeno uvođenje restriktivnijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovito obavještavanje Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.

Naredbe i preporuke Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva donose se s rokom važenja od 14 dana računajući od 12.3.2021. godine, kao dana početka njihove primjene.

Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva zadužen je da, prije isteka ovog roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u FBiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te Vladi FBiH dostavi prijedlog novih.

Ovaj stožer je zadužen i da današnje zaključke s prilozima dostavi kriznim stožerima kantonalnih ministarstava zdravstva, kantonalnim ministarstvima zdravstva, zdravstvenim ustanovama s područja kantona putem kriznih stožera kantonalnih ministarstava zdravstva, kliničkim centrima u Federaciji BiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama putem kriznih stožera kantonalnih ministarstava zdravstva, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, te kantonalnim upravama policije.

Sukladno zaključku od 8.1.2021. godine, Vlada FBiH će izvjestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u Federaciji BiH i mjerama donesenim danas s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.

Inače, u informaciji je navedeno da na razini FBiH sedmodnevna incidenca iznosi 151 slučaj na 100.000 stanovnika, a najveća je u Sarajevskom (474,2), Hercegovačko-neretvanskom (176,06) i Bosansko-podrinjskom (130,2).

Do 8.3.2021. godine je Federalnom zavodu za javno zdravstvo prijavljeno 2.819 smrtnih slučajeva povezanih s koronavirusom.

Produžen rok za subvencioniranje troškova električne energije

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu, do 30.6.2021. godine produžila važenje Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti.

Subvencije će biti iskazivane na računima za utrošenu energiju do roka primjene.

Za kupce električne energije iz kategorije domaćinstva kod JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar koji ostvaruju pravo na najniži iznos mirovine koju je u tekućem mjesecu isplatio Federalni zavod MIO u Federaciji BiH, te pravo na stalnu financijsku pomoć korisnicima koji imaju izdana rješenja od nadležnih službi/centara za socijalni rad u FBiH, primjenjuje se oblik smanjenja troškova za električnu energiju na način da se potrošnja manja od prosječne (manja od 268 kWh mjesečno kod JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, odnosno manja od 348 kWh kod JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar), subvencionira u skladu s ovom odlukom.