U naselju Rijeka u tijeku izmještanje makadamske dionice puta i čišćenje nelegalne deponije

Sukladno potpisanom Ugovoru između Općine Vitez i odabranog izvođača radova u naselju Rijeka u tijeku su radovi na izmještanju makadamske dionice puta sa privatnog posjeda Aladina Tuce.

Ovi radovi podrazumijevaju i vraćanje privatnog posjeda u prvobitno stanje, a uz radove izmještanja trase puta sanirana je nelegalna deponija otpada te su adekvatno zbrinuta 373 m3 otpada.

Ukupna cijena radova sa uračunatim PDV-om iznosi 8.164,72 KM, a izvođač radova je GPUD „Sigma-SK“ d.o.o. Zenica.