Dijalog za mlade: Održan prvi sastanak sa mladima u Općine Vitez

U sklopu kontinuiranog angažmana za aktivno uključivanje mladih u lokalnu zajednicu, održan je prvi sastanak u 2024. godini unutar platforme “Dijalog za mlade” u Općini Vitez.

Ovaj značajan događaj, koji se održao 20.03.2024. godine, okupio je mlade iz različitih dijelova općine kako bi se identificirale njihove potrebe, područja djelovanja te inicijative koje će biti pokrenute u skladu s njihovim interesima.

Cilj sastanka bio je osnažiti mlade i omogućiti im aktivno sudjelovanje u donošenju odluka koje se tiču njihovog života i budućnosti u zajednici. Kroz konstruktivan dijalog i razmjenu ideja, mladi su imali priliku iznijeti svoje stavove te predložiti konkretne akcije koje bi poboljšale njihovu lokalnu sredinu. Naglasak je stavljen na aktivizam i volonterizam, neformalno obrazovanje te kulturu kao ključne oblasti u kojima mladi mogu aktivno sudjelovati i doprinositi zajednici.

“Dijalog za mlade” predstavlja važan mehanizam za inkluziju mladih u procese odlučivanja i oblikovanje politika koje ih direktno dotiču. Ova inicijativa organizira se u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), koji finansira Evropska unija, dok je implementacija povjerena UNDP-u (Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini) u partnerstvu sa Općinom Vitez.

Zaključci doneseni na sastanku imaju za cilj pridonijeti provedbi aktivnosti koje će direktno koristiti mladima te unaprijediti njihovo aktivno sudjelovanje u izgradnji bolje i održivije lokalne zajednice. Ovaj događaj predstavlja samo početak kontinuiranog procesa u kojem će mladi biti ključni akteri u oblikovanju budućnosti Općine Vitez.