Broj transplantacija u BiH još mali, više od 300 osoba na listi čekanja

U BiH trenutačno više od 300 osoba čeka na transplantaciju organa, najviše bubrega, potom jetre, srca te rožnjača.

BiH je poduzela prve ozbiljnije korake na putu prema Eurotransplantu. Članstvom u ovoj organizaciji državljanima BiH kojima je to jedina nada za preživljavanje pružili bi se značajno veći izgledi za presađivanje organa, piše Večernji list BiH.

Naime, trenutačno se u ovoj zemlji napravi tek od 8 do 14 transplantacija godišnje, i to uglavnom sa živog donora, dok se broj onih na listi čekanja konstantno povećava. Broj tzv. kadaveričnih transplantacija (transplantacije od umrlih osoba) još uvijek je jako mali te se rade samo na području Federacije BiH.

BiH mora napraviti iskorak

Prema riječima prof. dr. Halime Resić, predsjednice Donorske mreže BiH, jedan od uvjeta ulaska BiH u obitelj Eurotransplanta je povećanje broja donora. U cilju pokretanja ove situacije s mrtve točke, na kojoj se godinama BiH nalazi, ministrica civilnih poslova BiH Dubravka Bošnjak sastala se proteklih dana s rukovodstvom Eurotransplanta u Leidenu, u Nizozemskoj. Tom je prilikom ministrica Bošnjak informirala nazočne o do sada poduzetim aktivnostima u BiH u ovom području, posebice kada je riječ o jačanju HLA (Human Leukocyte Antigen) laboratorija i njegovoj akreditaciji od Europske federacije za imunogenetiku (EFI), kao i promidžbi značaja donorstva u BiH.

Među prioritetima istaknuta je i potreba za suradnjom kroz obuke i edukacije u ovom području. Rukovodstvo Eurotransplanta predstavilo je uvjete i korake koje je potrebno ispuniti i poduzeti na putu prema članstvu te izrazili spremnost podržati BiH, posebice kada je riječ o akreditaciji HLA laboratorija od EFI-ja. Kao jedan od koraka naglasili su značaj razvoja suradnje s centrima za transplantaciju iz zemalja članica Eurotransplanta. Ministrica Bošnjak istaknula je zainteresiranost za mogućnost formaliziranja suradnje BiH s Eurotransplantom kroz bilateralni sporazum o suradnji kao prvi korak prije ispunjavanja potrebnih uvjeta za članstvo u Eurotransplantu te zamolila za potporu u ispunjavanju uvjeta za članstvo.

U skladu s procedurama Eurotransplanta, o razgovorima koji su vođeni i interesu koji je BiH iskazala, bit će upoznata savjetodavna tijela Eurotransplanta, nakon čega će BiH biti upoznata o daljnjim koracima. Inače, u BiH trenutačno više od 300 osoba čeka na transplantaciju organa, najviše bubrega, potom jetre, srca te rožnjača.

Potpisivanje donorskih kartica

Posljednja kadaverična, odnosno transplantacija od preminule osobe urađena je u srpnju prošle godine. Donorska mreža u BiH zajedno s Udrugom dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije BiH dulje od 20 godina održava nadu pacijenata u transplantacije u ovoj zemlji.

Posljednjih pet godina provode kampanje promocije donorstva i zagovaranje za transplantacije. Upravo zahvaljujući najviše njima pojačava se svijest građana o važnosti doniranja organa nakon smrti. Donacija organa je darivanje organa nakon smrti osobama čiji život ovisi o presađivanju. U BiH je oko 80.000 potpisanih donorskih kartica.

Iako ona predstavlja samo simbolični znak naše volje i nije zakonska obveza, predstavlja jasnu želju pacijenta koju obitelj najčešće poštuje. Ipak, vrlo je važno da osobe koje žele biti donori organa o tome razgovaraju sa svojim najbližima jer, bez suglasnosti obitelji, bez obzira na posjedovanje donorske kartice, transplantacija se ne može izvršiti. 

izvor: vecernji.ba/radiovitez.ba