Uz Svjetski dan bubrega: Koliko Vitežani znaju o ovoj temi?!

Svaka treća osoba u općoj populaciji izložena je povećanom riziku od kronične bolesti bubrega.

Procjenjuje se da u Svijetu od ove bolesti pati više od 850 milijuna ljudi. Prema svjetskim statistikama, svaka deseta odrasla osoba ima neku vrstu bubrežne bolesti. Procjene govore da 9 od 10 njih toga nije niti svjesno, s obzirom da bolest bubrega često ne boli.

Na ovogodišnji Svjetski dan bubrega, koji se obilježava danas, 12. ožujka, zagovornici, predvođeni od strane Međunarodnog društva za nefrologiju i Međunarodne federacije za bubrege, rade na podizanju svijesti o važnosti preventivnih mjera i hitnosti koja se odnosi na potrebu za većom edukacijom građana, pacijenata, liječnika i kreatora politika o prevencija bolesti bubrega.

Koliko naši sugrađani znaju o ovoj temi i koliko brinu o svome zdravlju, prvenstveno zdravlju bubrega, poslušajte u nastavku….

Ovogodišnja tema kampanje je „Zdravlje bubrega za svakoga svugdje“ – od prevencije do otkrivanja bolesti uz pravedan pristup skrbi i razgovoru o isticanju važnosti preventivne intervencije.

Troškovi dijalize i transplantacije, a posebno dijalize, opterećuju proračun svake države.

Usvajanjem dugoročnih planova i programa od strane Ministarstava zdravstva na svim razinama, kao i Zavoda za javno zdravstvo, na polju primarne, sekundarne pa i tercijarne prevencije, može donijeti puno kvalitetniji život građanima i značajno smanjiti broj potencijalnih bubrežnih bolesnika.

Planovi i programi u smjeru edukacije i prevencije ne iziskuju veće financijske izdatke, a donose ogromnu korist svima; građanima najviše.

Kada je riječ o bubrežnim bolesnicima i onima koji će to, na žalost, tek postati, Bosna i Hercegovina nije izuzeta i uklapa se u svjetsku statistiku.

Jako malo se pažnje posvećuje prevenciji i najčešće se bavimo samo posljedicama.

U BiH je oko 3000 pacijenta na liječenju dijalizom; od toga je gotovo jedna trećina u F BiH, što predstavlja  ogroman teret za proračun svake države pa tako i BiH.

Broj bubrežnih bolesnika je u stalnom porastu, s obzirom da su glavni uzročnici ove bolesti dijabetes i hipertenzija, odnosno povišeni krvni tlak, te naravno genetsko naslijeđe.

Najbolji, ali i daleko najjeftiniji način liječenja je transplantacija, ali BiH spada među posljednje države u Europi i Svijetu po broju urađenih transplantacija općenito, pa tako i transplantacije bubrega.

Za kraj još jedna obavijest, na žalost, zbog corona virusa ove godine Udruga dijaliziranih i transplantiranih pacijenata FBiH i Donorska mreža u BiH otkazali su neke jako važne događaje, kojima je planirano obilježavanje Svjetskog dana bubrega i na taj način promocija darivanja organa.