Renomirani fotografi izlažu u galeriji Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“

U galeriji Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“ u Travniku svečano je otvorena izložba  fotografija renomiranih fotografa Gordane Skenderija, Siniše Skenderija i Karla Gavrića. Tematika izložbe je slobodnog tipa. Prikazana su fotografska bilježenja svakodnevnog života, arhitekture, ljepote putovanja, ljepote prirode i samog čovjeka prikazanog na portretima… Read more

Natječaj za instruktivnu nastavu za polaganje pravosudnog ispita

U cilju olakšavanja pripreme za polaganje pravosudnog ispita, Sveučilište/Univerzitet „Vitez“ u suradnji s Federalnim ministarstvom pravde organizira pripremnu instruktivnu nastavu u trajanju od 9 tjedana za vrijeme koje će biti obrađene sve oblasti koje se moraju spremiti za ispit: krivično pravo (materijalno i procesno), građansko pravo, obiteljsko pravo, privredno pravo, upravno pravo, radno pravo, ustavni sistem i organizacija pravosuđa. Read more