Sveučilište „VITEZ“ na EFMD Radionici ,, Market Trends, Quality & Accreditations,, u Rovinju

Radionica o tržišnim trendovima, kvaliteti i akreditacijama u visokom obrazovanju održana je 24. i 25.listopada u Rovinju. EFMD je međunarodna mreža sa sjedištem u Bruxellesu, s 860 članica iz 86 zemalja svijeta, kojoj je jedan od ciljeva unapređenje izvrsnosti u visokom obrazovanju. Tema ove radionice, kojoj su domaćini bili Ekonomski fakultet Rijeka i Ekonomski fakultet Zagreb vezuje se za kvalitetu u visokom obrazovanju u globalnim okvirima. Read more