Epidemiološka situacija u Kantonu Središnja Bosna pod kontrolom

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara danas je održao sastanak s predsjedateljem Sabora Kantona Središnja Bosna Josipom Kvasinom i ministrima u Vladi Kantona Središnja Bosna: ministricom financija Mirjanom Plavčić, ministrom zdravstva i socijalne politike Antom Matićem, ministrom obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa Bojanom Domićem i ministrom pravosuđa i uprave Zoranom Markovićem.

Na sastanku su razmijenjena mišljenja o tijeku pandemije u KSB i Federaciji BiH, o radu i suradnji Vlade KSB i Sabora KSB, kao i o odnosu, suradnji i poziciji Kantona Središnja Bosna u Federaciji BiH.

S obzirom na epidemiološku situaciju u Kantonu i Federaciji BiH, na sastanku je izraženo zadovoljstvo poduzetim mjerama od strane Vlade i Sabora Kantona Središnja Bosna koji su usvajanjem Rebalansa proračuna i donošenjem kvalitetnih zakonskih rješenja, između ostalih i Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i Zakona o novčanoj egzistencijalnoj naknadi, uspješno odgovorili na posljedice pandemije koronavirusa.

Predsjednik Federacije BiH čestitao je članovima Vlade KSB, Sabora KSB i Kriznog stožera KSB, kao i medicinskim djelatnicima na ozbiljnom pristupu pandemiji koronavirusa, pristupu koji je rezultirao izuzetno dobrom epidemiološkom slikom u Kantonu Središnja Bosna, u odnosu na epidemiološku sliku u drugim kantonima i Federaciji BiH u cjelini.

Na kraju sastanka, upućen je apel svim stanovnicima u KSB i Federaciji BiH da se i dalje pridržavaju mjera i naredbi, kako bi epidemiološka situacija i dalje bila pod kontrolom, i, u konačnici, kako bismo čim prije pobijedili koronavirus, a i sve druge nedaće s kojima se susrećemo.

Sazvana XI. sjednica Sabora Kantona Središnja Bosna

Jedanaesta sjednica Sabora Kantona Središnja Bosna zakazana je za ponedjeljak, 16.3.2020. godine, s početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

1. Prijedlog zakona o turističkim zajednicama Kantona Središnja Bosna.
2.Prednacrt izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Središnja Bosna 2005-2025.godine.
3. Izvješće o radu Vlade Kantona Središnja Bosna za 2019. godinu.
4.Izvješće o radu Zavoda za javno zdravstvo KSB/SBK za 2019. godinu
5.Plan rada Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB za 2020. godinu.
6. Izvješće o radu Kantonalnog tužiteljstva Travnik za 2019. godinu.
7. Izvješće o radu Kantonalnog pravobraniteljstva Vitez za 2019. godinu.
8. Očitovanje o federalnom Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne skrbi, skrbi o civilnim žrtvama rata i skrbi o obiteljima s djecom.
9. Specijalno izvješće o zabrani fizičkog kažnjavanja dijeteta u Bosni i Hercegovini.

(Josip Kvasina, predsjedatelj Sabora)

Zajedničko djelovanje jedini put ka poboljšanju položaja mladih

U prostorijama Sabora KSB održan je prvi sastanak Radnog tima za izradu Strategije za mlade KSB.

Strategija ze mlade dokument je institucija vlasti s programskim pristupom djelovanjima prema mladima, što uključuje definirane probleme i potrebe mladih, strateške pravce djelovanja, te ciljeve Strategije i mjere za realizaciju ciljeva Strategije. Na razini kantona, u skladu s ustavnim nadležnostima i zakonom, Strategija obvezno sadrži programe djelovanja za mlade u pojedinim oblastima omladinskog sektora.

Zaključkom Sabora KSB formiran je Radni tim za izradu Strategije za mlade KSB kojega čine predstavnici zastupničkih klubova, predstavnici resornih ministarstava, predstavnici nevladinih udruga, kantonalnih vijeća mladih, odnosno predstavnici  mnogih oblasti u zajednici kako bi se definirala metodologija i koraci u izradi.

Članovi radnog tima su: Danijela Lovrić, Dajana Maros, Senad Selimović, Elvedin Mušanović, Adis Imamović, Mersiha Hamidović, Ivana Pavlović, Katarina Velte, Nusret Baručija, Jasmina Muhić, Anđela Bojanić, Anto Gavrić, Edina Alihodža, Elvira Emrović, Marijana Šafradin, Jasna Rajić, Elmir Škulj, Monika Milićević, Aldin Ljubunčić, Antina Pilić i Mersiha Poturović.

Sjednicom je predsjedala predsjednica Radnog tima Suzana Krišo, predlagač Nacrta Strategije za mlade KSB.

Tema prvog sastanka je bila upoznavanje Tima s metodologijom izrade strategije i razrada plana aktivnosti sa podjelom zaduženja. Diskusije su bile usmjerene na konkretne probleme, analizu stanja na području ovog kantona. U narednom razdoblju, kada će biti provedena i javna rasprava, uključit će se što veći broj mladih ljudi iz svih zajednica i različitih kategorija u izradu strategije.

Strategija iskazuje jasno i dugoročno opredjeljenje u stvaranju socijalnih uvjeta za trajnu dobrobit mladih te njihovo aktivno, potpuno i odgovorno sudjelovanje u društvenoj zajednici. Strategijom se utvrđuju osnovna načela kantonalne politike prema mladima te radni plan kojim kanton  Središnja Bosna daje osnovne zadaće organima uprave za provedbu utvrđenih ciljeva.

Na temelju mjera, moći ćemo kreirati i nove Zakonske okvire koji omogućavaju ostvarivanje  prava na bolje obrazovanje, stipendiranje, rad i zapošljavanje, poduzetništvo te sve oblasti u  društveno-političkom angažmanu.

Sve institucije vlasti KSB trebaju zajedno raditi na poboljšanju položaja mladih. Složenost položaja i potreba mladih zahtijeva planirano, organizirano i zajednički koordinirano djelovanje različitih institucija vlasti, kao i javnih ustanova. Problemi mladih vezani su za sve oblasti života i često se prenose i prepliću iz oblasti u oblast.

Stoga je jedini objektivan put ka poboljšanju položaja mladih u KSB zajedničko djelovanje u okviru zajednički osmišljene i vođene politike prema mladima.

Zajedničko djelovanje jedini put ka poboljšanju položaja mladih

Radni tim za izradu Strategije za mlade ŽSB je spoj mladih, aktivnih članova našeg društva suočeni s potrebama i problemima mladih ljudi i članova tima s bogatim iskustvom u svim oblastima društveno političkog angažmana.

Diskusije na prvom sastanku su bile usmjerene na konkretne probleme i analizu stanja potreba mladih na prostoru KSB.

U narednom razdoblju, kada će biti provedena i javna rasprava, uključit će se što veći broj mladih ljudi iz svih zajednica i različitih kategorija u izradu strategije

Na temelju mjera, moći ćemo kreirati i nove Zakonske okvire koji omogućavaju ostvarivanje  prava na bolje obrazovanje, stipendiranje, rad i zapošljavanje, poduzetništvo te sve  oblasti u društveno-političkom angažmanu.

U Kantonu Središnja Bosna do sada nije kreiran ni usvojen niti jedan strateški dokument za mlade, te bi ovaj dokumet predstavljao prvu strategiju za mlade  kantona Središnja Bosna.

STRATEGIJOM ZA MLADE OSIGURAVAMO SUSTAVAN PRISTUP RJEŠAVANJA PROBLEMA MLADIH

Također, zastupnica i predsjednica Povjerenstva za školstvo, kulturu, šport i mladež Suzana Krišto razgovarala je s predsjednikom Vijeća mladih ŽSB Adinom Pinjom.

Predsjednik Vijeća je čestitao zastupnici Krišto na pokrenutoj proceduri donošenja Strategije za mlade KSB kao i iniciranim i usvojenim izmjenama Zakona kojim su i “Mladi” prepoznati u nazivu i djelokrugu ministarstva, te zahvalio na svim zalaganjima za sustavno poboljšanje položaja mladih na prostoru KSB.

Također, zastupnicu je upoznao s ustrojstvom Vijeća mladih KSB kao i s dosadašnjim radom i aktivnostima, te s budućim planovima Vijeća mladih.

Kao glavni problem predsjednik Vijeća mladih KSB istaknuo je implementaciju i primjenu Zakona o mladima Federacije BiH koji je donesen 2010. godine, ali njegova primjena ni danas nije zadovoljavajuća na svim nivoima FBiH.

Zastupnica Krišto zahvalila se na iskazanoj potpori za izradu Strategije za mlade KSB, te iskazanoj želji za nastavak suradnje za sustavno poboljšanje položaja mladih u KSB.

Obećala je potporu Vijeću mladih u njihovom budućem radu naglasivši da je rješavanje problema primjene Zakona o mladima F BiH jedan od prioriteta. Istaknula je da je funkcioniranje Vijeća mladih izuzetno značajno jer se ostvarivanjem dobre suradnje između institucija vlasti i mladih ove zemlje mogu postići dobri rezultati u rješavanju problema s kojima se ova populacija susreće.

Zastupnica je istaknula da Strategija za mlade KSB ima izuzetno veliku važnost, osobito one mjere koje se tiču zapošljavanja i sigurnosti mladih, te poticanje razvoja vještina kod mladih ljudi kroz sve oblasti.

„Stvaranje boljeg ambijenta za život mladih u svim dijelovima KSB je prioritet koji moramo što prije realizirati kako bi osigurali bolje uvjete mladima za obnašanje svih pozicija u društvu kao i zaustavljanje odlaska mladih iz BiH i ŽSB”, poručila je zastupnica Krišto.