Informacija o realizaciji projekta sanacije obale korita rijeke Bile u naselju Zabilje

Na osnovu inicijative Službe civilne zaštite za pokretanje postupka javne nabavke, Odluke načelnika Općine Vitez o pokretanju postupka javne nabavke, te provedene zakonske procedure javne nabavke i potpisanog Ugovora broj 01-1-44-3-1497/16-4  od 20.05.2016. godine, krenulo se u realizaciju projekta sanacije obale korita rijeke Bile u naselju Zabilje-općina Vitez. Read more