Deset državnih ustanova i firmi zaradilo negativno mišljenje za raspolaganje javnim novcem

Ured za reviziju institucija u FBiH okončao je posao na reviziji prošlogodišnjeg rada i načina raspolaganja javnim novcem 82 institucije.

Iz izvještaja koje su objavili vidljivo je da je deset institucija dobilo negativno mišljenje za usklađenost svog rada za zakonima i drugim propisima. Njih tek osam dobilo je pozitivno mišljenje, a 64 mišljenje s rezervom.

Negativno mišljenje za rad u 2018. godini tako su dobili Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić Mostar“, Županijska bolnica „Dr. fra Mihovil Sučić“ Livno, Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH, Općina Vereš, Rudnik mrkog uglja Kakanj, Rudnici Kreka, RMU Abid Lolić, Preduzeće „Sarajevoputevi“, Kantonalno javno preduzeće „Poljoprivredno dobro Butmir“, te KJKP „Gras“ Sarajevo.

Među zamjerkama koje su imali revizori na rad federalnih organa vlasti su raspodjela transfera bez primjene mjerljivih kriterija, isplaćivanje naknada za rad u komisijama kao i sklapanje velikog broja ugovora o djelu za poslove koji su zapravo redovni.

Kantonima i kantonalnim institucijama su, između ostalog, zamjerali zbog javnih nabavki, ali i nesklapanja koncesionih govora, a na slične propuste su ukazivali i općinama.

U Uredu za reviziju institucija u FBiH napomenuli su da, iako daju preporuke kako bi se otklonili nedostaci, najlošiji stepen realizacije tih preporuka imaju federalne institucije.

(avaz.ba)

Od pet započetih revizija samo jedna završena

Na jednoj od posljednjih sjednica Vlada Federacije BiH razmatrala je informaciju o izvršenim revizijama privatizacije društvenog kapitala gospodarskih društava i banaka u FBiH za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine, piše Večernji list BiH.

U dokumentu se navodi kako je u planu rada za prošlu godinu predviđena revizija šest gospodarskih društava i pet banaka te kako je ukupno zaposleno pet revizora na predmetima.

Najveći dio podataka i dokumenata prikuplja se od federalne Agencije za privatizaciju i županijskih agencija za privatizaciju, Agencije za bankarstvo kod gospodarskih društava i banaka kod kojih će se obaviti revizija te od ostalih relevantnih institucija i institucija koje su sudjelovale u procesima privatizacije.

Navodi se kako je u prvoj polovini prošle godine pokrenuta revizija u poduzeću “Bazna hemija” d.d. Vitkovići – Goražde. Zanimljivo je kako revizori u ovome predmetu nisu mogli doći do potrebne dokumentacije, pa su 8. ožujka 2018. godine načinili službenu zabilješku u kojoj je navedeno koja dokumentacija nedostaje. Ne navodi se hoće li itko kazneno odgovarati zbog ovakvog stanja.

Također, vršena je revizija poduzeća PD “Dubrava” d.d. Cazin. Ni u ovom slučaju nije mogla biti završena revizija zbog nedostatka dokumenata, a predmetom se nastavilo baviti nadležno tužiteljstvo. Zato je do kraja obavljena revizija stanja u poduzeću “JANJ” TGS d.d. Donji Vakuf, a izvješće je poslano nadležnim institucijama. Pod revizijom su se našle i dvije banke. Prvi predmet bila je Una Banka d.d. Bihać, ali je taj proces prekinut zbog nedostatka dokumentacije.

Pod revizijom je bila i Vakufska banka d.d. Sarajevo, ali taj proces nije završen u prvih šest mjeseci prošle godine. To znači da je samo jedan predmet od pet riješen u šest mjeseci, što dovoljno govori koliko je opstrukcija u ovome procesu i što navodi na zaključak kako se dokumenti skrivaju zbog sumnjivih radnji odgovornih.

– Napominjemo da se Agencija svakodnevno susreće s poteškoćama u smislu provedbe Zakona o reviziji privatizacije. U najvećem dijelu to se ogleda u prikupljanju dokumentacije jer u takvim slučajevima Agencija nema mehanizam za pokretanje procedure kaznenih odredbi, a koje su kao takve navedene u Zakonu. U svezi s tim, Agencija može tek obavijestiti nadležno Tužiteljstvo, što trenutačno i radi.

U postupku revizije i primjene Zakona uočene su određene nejasnoće i neusklađenosti Zakona s drugim općim zakonima u Federaciji BiH. Pojedine odredbe zakona prevaziđene su, a neke je opet nemoguće primijeniti, zbog toga je nužno pristupiti izmjenama i dopunama zakona – navodi se u dokumentu koji je usvojila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

Za 2834 branitelja smanjili invalidnost kako bi izgubili prava

U trećoj fazi revizije braniteljskih prava koja se odnosi na medicinsko vještačenje u razdoblju od 15. ožujka 2011. do 30. lipnja 2015. Federalno ministarstvo branitelja i invalida Domovinskog rata s Instituta za medicinsko vještačenje dobilo je 24.242 obrađena predmeta, od čega 24.217 predmeta osobne invalidnine i 25 predmeta obiteljske invalidnine. Za prvo i drugo tromjesečje 2015. godine s Instituta od navedenog ukupnog broja obrađenih predmeta dani su nalaz i mišljenje za 5510 predmeta i proslijeđeni u rad sektoru za upravno rješavanje, navodi se u informaciju o primjeni Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015.

Od početka revizije do 30. lipnja 2015. u ukupno 4194 predmeta smanjen je postotak invaliditeta ili eventualno druga prava, te su donesene odgovarajuće odluke o smanjenju prava. U ukupno 2834 predmeta je postotak invaliditeta utvrđen ispod 20% ili 0%, te je odgovarajućom odlukom ukinuto svojstvo ratnog vojnog invalida i pravo na osobnu invalidninu. Nadalje, u informaciji se navodi da je u ukupno 11.355 predmeta osobne invalidnine nakon nalaza Instituta potvrđen opseg prava, kao i u 572 predmeta obiteljske invalidnine (bez pribavljanja nalaza i mišljenja). Institut je u 259 predmeta osobne invalidnine povećao opseg prava korisnicima nakon što su liječničke komisije utvrdile veći postotak invaliditeta ili odredile ortopedski dodatak, ili veći stupanj ortopedskog dodatka ili veći stupanj tuđe njege i pomoći od druge osobe u odnosu na konačnu i pravomoćnu odluku. Općinskim službama vraćeno je 159 predmeta zbog toga što su korisnici prava umrli ili je u ranijem postupku, u skladu sa zakonom, odlučeno o prestanku prava i dr. (za 1. i 2. tromjesečje 2015. 17 predmeta).

U informaciji stoji da je 12.086 predmeta osobne i obiteljske invalidnine obrađeno i pozitivno riješeno stavljanjem klauzule izvršene revizije, kako je to propisano pravilnikom o načinu i postupku vršenja revizije, te su predmeti vraćeni prvostupanjskim organima na nadležnost. Od početka revizije zaprimljena su 31.062 predmeta, a ukupno obrađeno i riješeno 30.587 predmeta. “U izvršenju presude Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine ponovno je doneseno 659 odluka i 200 njih nakon konzilijarnog pregleda”, navodi se u informaciju o primjeni Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine