“Zdravlje djeteta i mladih u fokusu kroz karate sport”

Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2 kojeg financira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u suradnji sa Općinom Vitez i karate klubom “MLADOST” VItez provode projekat pod nazivom “Zdravlje djeteta i mladih u fokusu kroz karate sport”.


Cilj i ideja karate kluba “Mladost” Vitez nije zasnovana samo na rezultatima koji su svakako prisutni, ali nisu jedini cilj. Ključni cilj i ideja kluba ali i ovog projekta jeste staviti zdravlje djeteta i mladih u fokus.
Zdravlje kao primarni cilj kolektiva, diktira i sam tok treninga i pristup usluge individualnog treniranja Projekat “Zdravlje djeteta i mladih u fokusu kroz karate sport” omogućit će novim sudionicima da osnovne karate elemente što podrazumjeva izdržljivost, samodisciplinu, samouvjerenost, samoobranu i dr. budu doživljene i izvođene u atmosferi zabavnog karaktera.
Psiho-fizički zahtjevi su prilagođeni uzrastu i potstiču djecu da rado i sa mnogo motiva i entuzijazma učestvuju u ovom programu. Četitiri mjeseca besplatnog treniranja za nove članove, dajući prednost djeci i mladima iz socijalno ugroženih kategorija te ruralnih područja, uz dvije edukacije/radionice sa stručnim
kadrom na dvije teme o zdravlju u toku trajanja projekta su osnovne našeg projekta.

Ovim putem pozivamo sve zaiteresirane članove da nam se pridruže i postanu dio našeg tima i
projekta – poručili su iz karate kluba ”Mladost” Vitez.

Dijalog, projekti i inspiracija za bolju budućnost mladih u Općini Vitez

Pozivamo vas da se pridružite inspirativnom druženju u okviru platforme “Dijalog za mlade” koje će se održati u općini Vitez u četvrtak, 30.5. 2024. godine s početkom u 17:00h u Etno Selu ‘’Čardaci’’.

“Dijalog za mlade” dio je Regionalnog programa lokalne demokracije na Zapadnom balkanu 2 (ReLOaD2), koji pruža mladima priliku da identificiraju potrebe, izazove i neiskorištene potencijale te da zajednički predlože inicijative za unapređenje kvalitete života u našoj lokalnoj zajednici. Ovaj dijalog nije samo razmjena ideja – to je korak ka aktivnom uključivanju u kreiranje bolje budućnosti. Poslužio je kao prostor na kojem su mladi izrazili stavove o potrebama i prioritetima koje imaju, a na osnovu kojih je kreiran javni poziv za predaju projekata organizacija civilnog društva koje se bave upravo pitanjima mladih.

Temeljem ranije identificiranih izazova, u okviru ReLOaD2 programa je u općini Vitez podržan jedan omladinski projekat. Upravo na ovom događaju ćemo se prvo upoznati s prilikama za mlade i pružiti mogućnost mladima da se direktno uključe u sprovedbu istih. Očekuje nas zanimljiva prezentacija projekata i prilika za sudjelovanje u aktivnostima omladinskih inicijativa koje će biti realizirane tijekom 2024. godine: Gradsko kazalište mladih “Vitez” s projektom “Vitae est – život je”.

Osim što ćemo saznati više o projektima, imat ćemo priliku prisustvovati motivacionom govoru Kasima Tatića, profesora na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Profesor Tatić će vas nasmijati, inspirirati i potaknuti na razmišljanje kroz svoj jedinstveni pristup i govor. Pridružite nam se i poslušajte inspirativnu priču našeg govornika, naučite nove perspektive i pronađite dodatnu motivaciju za postizanje vrhunskih rezultata u svim aspektima vašeg života. 

Pozivamo sve zainteresirane mlade i predstavnike medija da nam se pridruže i budu dio pozitivnih promjena.

Rezultati u vezi predloženih projektnih prijedloga organizacija civilnog društva (OCD) u okviru ReLOaD2 projekt

Općina Vitez objavljuje rezultate evaluacije i informacije u vezi sa predloženim projektnim prijedlozima organizacija civilnog društva (OCD) u toku Javnog poziva u okviru ReLOaD2 projekta koji je bio otvoren od 21.3. do 18.3. 2024. godine.

U ovom periodu održan je „Otvoreni dan“ i četiri mentorska sastanka sa zainteresiranom javnosti i predstavnicima civilnog društva. Inače, ReLOaD2 je regionalni projekt kojeg financira Europska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana.

Rezultate možete pogledati OVDJE

Napomena: Eventualne upite u vezi rezultata javnog poziva možete dostaviti najkasnije sedam dana od objave rang-liste slanjem elektronske poruke na sljedeći e-mail: registry.ba@undp.org

Poziv organizacijama civilnog društva na prvi mentorski sastank u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta ReLOaD2u općini Vitez

Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu 2– ReLOaD2 u saradnji sa Općinom Vitez objavljuje poziv za organizacije civilnog društva (OCD) za sudjelovanje na prvom mentorskom sastanku. Sastanak je prilika za OCD da sa mentorom javno komentira eventualna poboljšanja projektnih prijedloga (bez uplitanja u konkretne projektne ideje).

Prvi sastanak sa mentorom će biti organiziran u srijedu, 3.4.2024. godine sa početkom u 11,00 sati u maloj dvorani Općine Vitez, Ulica Stjepana Radića bb.

Također, tokom trajanja ReLOaD Javnog poziva bit će organizirana još tri mentorska sastanka, kako bi predstavnicima OCD-a bila pružena podrška prilikom pripreme projektnih ideja, i to:

  • Drugi sastanak sa mentorom u ponedjeljak, 8. 4.2024. godine sa početkom u 11,00 sati u velikoj dvorani Općine Vitez, Ulica Stjepana Radića bb.
  • Treći sastanak sa mentorom u petak, 12.4.2024. godine sa početkom u 11,00 sati u velikoj dvorani Općine Vitez, Ulica Stjepana Radića bb.
  • Četvrti sastanak sa mentorom u utorak, 16.4.2024. godine sa početkom u 11,00 sati u velikoj dvorani Općine Vitez, Ulica Stjepana Radića bb

Od predstavnika OCD se očekuje da na mentorske sastanke dolaze sa pripremljenim nacrtima obveznih dokumenata po javnom pozivu.

Potvrdu o prisustvu na mentorskim sastancima potrebno je poslati na amina.dananovic@undp.org

U svrhu transparentnosti, zapisnici s održanih sastanaka s mentorom će biti objavljeni na stranici Općine Vitez. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.