Utvrđen Prijedlog zakona o pravima razvojačenih branitelja u FBiH

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila i u po hitnom postupku Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji.

Razvojačenim braniteljem se, u smislu ovog zakona, smatra pripadnik Armije Republike BiH, Hrvatskog vijeća obrane i policije nadležnog organa unutarnjih poslova, koji je sudjelovao u pripremama za obranu ili u obrani BiH od 18.9.1991. do 22.4.1996. godine, a minimalno godinu dana.

Razvojačenim braniteljem dobrovoljcem smatra se i osoba koja je, u istom razdoblju, kao maloljetna, dobrovoljno stupila u Oružane snage. Razvojačeni branitelji i članovi njihovih obitelji mogu ostvariti više prava na osnovu ovog zakona.

Riječ je o pravima na zdravstvenu zaštitu, liječenje u inozemstvu, banjsko i klimatsko liječenje, jednokratnu novčanu pomoć za liječenje, prednost u korištenju usluga zdravstvenih ustanova, troškove prevoza za liječenje u drugoj županiji i besplatno liječenje PTSP-a.

Također su osigurani povoljniji uvjeti i prioritet pri zapošljavanju, pomoć u slučaju smrti, novčana egzistencijalna naknada, prijevremeno povoljnije umirovljenje i duži godišnji odmor po osnovu učešća u Oružanim snagama.

Egzistencijalnom novčanom naknadom bit će obuhvaćeni razvojačeni branitelji koji imaju 57 godina i stariji, a koji su najmanje jednu godinu bili sudionici u Oružanim snagama, najmanje jednu godinu na zavodu za nezaposlene, i koji nemaju nikakvih drugih prihoda.

Među pravima su i stambeno zbrinjavanje, subvencija plaćanja naknada za pogodnost, za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište i za uređenje građevinskog zemljišta. Tu su i dodjela sredstava za održivi povratak, besplatni priključak na infrastrukturne mreže (voda, električna energija, gas), prednost pri smještaju u penzionerske domove i gerontološke centre, osiguranje povoljnijih uvjeta školovanja, izdavanje identifikacijske kartice razvojačenog branitelja, te besplatna pravna pomoć. Uz ova prava, propisana je i javna objava jedinstvenog registra branitelja i korisnika prava iz oblasti branitelčjsko-invalidske zaštite na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida obrambeno-oslobodilačkog rata.

Federalno ministarstvo financija danas je zaduženo da, s ciljem osiguranja sredstava za provedbu Zakona, u najkraćem roku pripremi Rebalans proračuna FBiH za 2019. godinu kako bi i on bio upućen Parlamentu FBiH po hitnoj proceduri.

Kako je predviđeno, primjena Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji počinje 1. srpnja 2019. godine, uz istovremen prestanak važenja Sporazuma postignutog između Vlade FBiH i braniteljskih udruženja o dostignutoj razini sredstava u proračunu FBiH na poziciji resornog ministarstva namijenjenih za rješavanje prioritetnih zahtjeva braniteljskih kategorija. Vlada FiH je danas zadužila rukovoditelje federalnih organa da povuku naloge za isplatu po osnovu tužbi zaposlenika.

(www.vecernji.ba)