Sabor ŽSB jednoglasno usvojio Nacrt Proračuna ŽSB za 2024. godinu

Danas je održana 8. sjednica Sabora Županije Središnja Bosna pod predsjedanjem Dražena Matišića, predsjedatelja Sabora, na kojoj je jednoglasno usvojen Nacrt Proračuna Županije Središnja Bosna za 2024. godinu. Ukupni iznos proračuna za sljedeću godinu iznosi 335 milijuna KM, a fokus je jasno usmjeren na podršku razvoju kroz pažljivo planirane prihode i rashode.

Nacrt Proračuna ŽSB za 2024. godinu je prezentirala resorna ministrica Mirjana Plavčić (HDZ BiH), ističući tijekom izlaganja detalje procesa izrade nacrta. Konzultacije s proračunskim korisnicima održane su tijekom rujna, uz oslonac na projicirane makroekonomske pokazatelje, te uvažavanje stavova Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP) i projekcija Federalnog Ministarstva financija.

“Prema službenim projekcijama, očekuje se prosječni godišnji rast od 3% u razdoblju od 2024. do 2026. godine, s naglaskom na povećanju individualne potrošnje i umjerenom rastu investicija, pod uvjetom stabilnosti političkog stanja u državi i okruženju”, naglasila je ministrica Plavčić.

Na strani prihoda, planirani su prihodi, primitci, financiranje i suficit u iznosu od 355.265.322 KM za 2024. godinu. Proračunski prihodi čine 326.6 mil KM, što predstavlja povećanje od 11,4% u odnosu na plan za 2023. godinu. Posebno se ističe rast prihoda od poreza, planiranih u iznosu od 273,8 mil KM, što je povećanje od 13,6% u odnosu na prethodnu godinu.

S druge strane, rashodi Proračuna za 2024. godinu planirani su u iznosu od 324.294.522 KM, s pozitivnom tekućom bilancom od 2.328.956 KM. Kapitalni izdaci čine 22.509.950 KM, dok su izdaci za financiranje (otplata kredita) planirani u iznosu od 1.533.600 KM.

“Najznačajnije stavke rashoda obuhvaćaju plaće, doprinose i naknade uposlenih u iznosu od 196,7 mil KM, što predstavlja povećanje od oko 4% u odnosu na 2023. godinu. Također, izdaci za materijal i usluge povećani su za 5,8%, planirani u iznosu od 40,5 mil KM”, dodala je ministrica Plavčić.

Ministrica je istaknula da su tekući transferi, podrška obrazovanju, zdravstvu, socijalnoj zaštiti, egzistencijalnoj naknadi te potpora gospodarstvu, poljoprivredi i infrastrukturi, ključni elementi proračuna. Kapitalni transferi usmjereni su prema ulaganjima u opremu, zdravstvene ustanove te potpori poljoprivredi i vodoprivredi. Ministrica Plavčić naglasila je da je ova struktura proračuna odraz posvećenosti razvoju i zadovoljavanju potreba svih kategorija društva, s jasnom razvojnom dimenzijom za 2024. godinu.

“Ova proračunska politika odražava želju Vlade Županije Središnja Bosna za poboljšanjem institucionalnog okvira, jačanjem fiskalne discipline te učinkovitim pružanjem javnih usluga tijekom 2024. godine”, zaključila je ministrica Plavčić.

U nastavku sjednice Sabor ŽSB je donio niz važnih odluka. U skraćenom postupku, usvojen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama. Također, Sabor ŽSB je imenovao novog kantonalnog pravobranitelja putem Odluke o razrješenju i imenovanju. Nadalje, usvojene su izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje ŽSB te Financijskog plana Službe za zapošljavanje ŽSB za 2023. godinu.

Također, Sabor ŽSB dao je Mišljenje na Federalni nacrt Zakona o dopunama Zakona o radu te Mišljenje na Federalni nacrt Zakona o jakim alkoholnim pićima. Uz ova mišljenja, donesen je Zaključak koji, između ostalog, prihvaća prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o uređenju uvjeta za proizvodnju, dozvoljenoj količini proizvodnje po domaćinstvima te inspekcijskom nadzoru u vezi s dozvoljenom količinom i uvjetima proizvodnje jakih alkoholnih pića. Ovaj zaključak će biti proslijeđen Domu naroda Parlamenta FBiH, Vladi ŽSB i nadležnom ministarstvu.