Požari u Vitezu i Novom Travniku

Na osnovu prikupljenih i obrađenih izvješća Općinskih operativnih centara CZ-e, BIHAMK-a, Federalnog meteorološkog zavoda, Agencije za vodno područje rijeke Save, Elektrodistributera na području KSB, Kantonalni Operativni centar Civilne zaštite Travnik objavio je Dnevnu informaciju, za vremenski period od 09,00 sati 04.10.2017.g. do 09:00 sati 05.10.2017. Read more

Civilna zaštita: U Vitezu pronađena granata

Na osnovu prikupljenih i obrađenih izvješća od općinskih operativnih centara Civilne zaštite, Kantonalni operativni centar Civilne zaštite Kantona Središnja Bosna Travnik, priopćio je da su u vremenskom razdoblju od 09,00 sati 28.06.2017.g. do 09:00 sati 29.06.2017. godine, uz ostalo, evidentirali jednu intervenciju zbog požara, te dvije prijave pronalaska NUS-a. Read more