J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u općinskom organu uprave Općine Vitez

Na osnovu  člana 20., 23. i 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH («Službene novine FBiH» broj 49/05) i člana 18. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi za upravu i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez, Općinski načelnik  o b j a v lj u j e Read more

Odlaze na odmor i ostaju raditi

Putovanja u Njemačku iznimno su popularna među Bosancima i Hercegovcima, kada se gledaju turistički aranžmani. Samo prošle godine to je bila treća najatraktivnija destinacija za građane, nakon Crne Gore i Hrvatske.

Iz Regionalnog ureda Njemačke turističke zajednice rečeno je da građani najviše idu u Berlin i Bavarsku.

Izvor: vecernji.ba