Poziv poreznim obveznicima da smanje dug otpisom zateznih kamata

Porezna uprava Federacije BiH poziva obveznike koji imaju dugovanja po osnovu javnih prihoda nastala s 31.12.2016. godine da najkasnije do 31.12.2020. godine iskoriste pogodnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode i oslobode se plaćanja zateznih kamata. 

Sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, kamata koja je nastala po osnovu dospjelih, prijavljenih, a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2016. godine, otpisuje se u cijelosti, ako obveznik obveze po osnovu glavnog duga i troškova prinudne naplate izmiri najkasnije do 31.12.2020. godine.

Zahtjev za otpis zatezne kamate na javne prihode (Obrazac ZAOK) se podnosi neposredno ili putem pošte nadležnoj organizacijskoj jedinici Porezne uprave F BiH kod koje se podnositelj zahtjeva vodi kao porezni obveznik. Obrazac ZAOK se može preuzeti na web stranici Porezne uprave Federacije BiH: www.pufbih.ba, u dijelu obrasci.

Uz navedeni zahtjev potrebno je priložiti i dokumentaciju kojom se dokazuje da su ispunjeni uvjeti za otpis zatezne kamate (dokaze o izvršenim uplatama glavnice duga, a koja je knjižena na ime zatezne kamate, sporazum o odgođenom plaćanju poreznih obveza) ili izvoda iz evidencije o dugovanjima. Ukoliko je pokrenut postupak prinudne naplate porezni obveznik je dužan dostaviti i dokaz o uplati troškova prinudne naplate.  

Prije popunjavanja obrasca porezni obveznici su dužni u nadležnoj poreznoj ispostavi utvrditi stanje duga na dan 31.12.2016.godine, te uplatiti iznos utvrđenog duga.

Ukoliko podnositelj zahtjeva najkasnije do 31.12.2020. godine izmiri svoje obveze po osnovu glavnog duga (obveze za javne prihode koji se odnose na period do 31.12.2016. godine), uključujući i troškove prinudne naplate, Porezna uprava Federacije BiH donosi rješenje o otpisu zateznih kamata kojim se utvrđuje pravo na otpis, a na osnovu uredno podnesenog zahtjeva za otpis zateznih kamata, dostavljene dokumentacije i službene evidencije.

Za sve dodatne informacije u vezi otpisa zateznih kamata porezni obveznici mogu se obratiti na telefonske brojeve nadležnih kantonalnih poreznih ureda i poreznih ispostava koji se nalaze na web stranici Porezne uprave Federacije BiH: www.pufbih.ba, u dijelu kontakti.

(Porezna uprava Federacije BiH)

Produžen rok za subvencioniranje doprinosa

Porezna uprava FBiH obavještava porezne obveznici da je Vlada FBiH na 228. sjednici održanoj 2.7.2020. godine donijela Zaključak, kojim se rok za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje doprinosa za socijalno osiguranje za mjesece travanj, svibanj, lipanj/2020. godine produžava do 20.7.2020.godine.

Porezni obveznici koji imaju pravo na subvenciju, a nisu podnijeli Zahtjev za subvencioniranje doprinosa za obvezna osiguranja – Obrazac – ZSD, mogu to uraditi do 20.7.2020. godine.

Sukladno Zaključku Vlade Federacije BiH, Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike, ukoliko ispunjavaju uvjete padaprometa od 20% i više u odnosu na ostvareni promet u istom mjesecu 2019. godine, a nisu izvršili uplatu doprinosa i poreza na dohodak uz isplaćene plaće zaključno s veljačom 2020. godine, da iste uplate do podnošenja zahtjeva, i na taj način steknu uvjete za subvencioniranje doprinosa.

Porezni obveznici koji ne izvrše uplatu doprinosa zaključno s 02/2020. godine neće ostvariti pravo na subvenciju iako imaju pad prometa od 20%  i više.

Porezna uprava Federacije BiH podsjeća da pravo na subvencioniranje doprinosa za mjesece travanj, svibanj, lipanj/2020. godine imaju:

 • porezni obveznici sa sjedištem u Federaciji BiH i to samo za zaposlenike koji rade u Federaciji BiH,
 • obrtnici koji paušalno plaćaju porez na dohodak ili obavljaju niskoakumulativnu djelatnost.

Pravo na subvenciju nemaju:

 • porezni obveznici za zaposlenike u poslovnim jedinicama RS-a i BD,
 • poslovne jedinice privrednih subjekata čije je sjedište u RS-u ili BD,
 • javna poduzeća, banke i druge financijske organizacije, udruženja, javne institucije, organi uprave, organi i jedinice lokalne samouprave i obveznici uplate doprinosa koji su registrovani nakon 01.03.2020. godine

Za obveznike koji su u sistemu fiskalizacije ostvareni promet utvrđuje Porezna uprava Federacije BiH na osnovu podataka o evidentiranom prometu putem fiskalnih sistema na serveru Porezne uprave.

Za obveznike koji nisu u sistemu fiskalizacije pad prometa/prihoda se utvrđuje na osnovu prihoda prikaznog u poslovnim knjigama.

Obveznici koji su registrirani nakon travnja, svibnja, lipnja 2019. godine odnosno nakon mjeseca za koji se traži subvencija koriste prosjek prometa/prihoda ostvarenog u 2019. godini.

Obveznici koji su registrirani u 2020. godini koriste prosjek prometa/prihoda ostvarenog u siječnju i veljači 2020.

Pravo na subvenciju se ostvaruje podnošenjem Zahtjeva za subvencioniranje doprinosa za obvezna osiguranja – Obrazac – ZSD.

Zahtjev se podnosi u dva (2) primjerka isključivo na Obrascu- ZSD koji se nalazina web stranici Porezne uprave Federacije BiH.

Pored zahtjeva, porezni obveznik uz zahtjev prilaže obrasce: MIP-1023 Specifikacija 2001, 2001A Specifikacija 2002  i 2002-A.

Pravne osobe koje nemaju fiskalni uređaj prilažu financijske kartice prihoda, a obrtnici kopije stranica Knjige prihoda i rashoda, ovjerene vlastitim pečatima.

Svi podaci u Obrazac ZSD se unose iz poslovnih knjiga i evidencija podnositelja zahtjeva i isti trebaju odgovarati stanju u poslovnim knjigama.

Za sva pitanja ili nedoumice koje imaju porezni obveznici se mogu obratiti putem telefona ili e-mail adresa objavljenih na web stranici Porezne uprave Federacije BiH.

(Porezna uprava Federacije BiH)

Porezna uprava F BiH izvršila 221 kontrolu i otkrila 64 neprijavljena radnika

Porezna uprava Federacije BiH je jučer izvršila 221 inspekcijsku kontrolu tzv. akciju na području Federacije BiH kojom su bili obuhvaćeni porezni obveznici koji obavljaju građevinsku djelatnost, djelatnost priređivanja igara na sreću, pekarsku, trgovinsku, ugostiteljsku i druge uslužne djelatnosti. 

Cilj kontrola je bila provjera poštivanja Zakona o fiskalnim sistemima i zapošljavanja radnika na crno.

U ovim kontrolama inspektori Porezne uprave su kontrolirali 458 zaposlenika kojom prilikom su otkrili 64 neprijavljena radnika, 53 obveznika koji nisu izdavali fiskalne račune, 10 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj  i 16 objekata koji su radili bez odobrenja za rad nadležnog organa.

Zbog utvrđenih nepravilnosti: zapošljavanje neprijavljenih radnika, neevidentiranje prometa putem fiskalnog uređaja, nepostojanje fiskaliziranog fiskalnog uređaja i rada bez odborenja zapečaćeno je 38 objekata i u 115 inspekcijskih nadzora podneseni su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 277.300,00 KM.

Pozivaju se porezni obveznici kod kojih su utvrđene nepravilnosti da usklade svoje poslovanje i poštuju zakone. Ukoliko se u budućim kontrolama kod ovih poreznih obveznika ponovno utvrde nepravilnosti, bit će im izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u periodu od 6 mjeseci.

Porezna uprava zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da svoje obaveze blagovremeno izvršavaju, dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu s poreznim i drugim važećim propisima, jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja. Pozivamo porezne obveznike da svoj novac koriste za unaprjeđenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata.

Porezna uprava će na sve načine pomagati porezne obveznike koji pokazuju da žele izvršavati svoje porezne obaveze i pokazati odlučnost za preduzimanje svih mjera prema onima koji svoje obveze žele izbjeći i tako ih usmjeriti na zakonito postupanje. Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Samo na taj način moći ćete ostvariti svoja zakonom zajamčena prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na mirovinsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatirani.

Porezna uprava poziva sve građane da saznanja o nelegalnom poslovanju, odnosno nepoštivanju poreznih zakona prijave Poreznoj upravi. Svojim prijavama vi ste na putu dobra, pravde, istine i pomoći svojoj domovini, a ovo su najviše univerzalne vrijednosti – budite dio univerzalnih vrijednosti i prijavite Poreznoj upravi sve one koji nelegalno posluju. Vaš odziv nije „cinkarenje“. Oni koji to nazivaju „cinkarenjem“ ne žele dobro vama, vašim susjedima i našoj domovini i oni odobravaju nezakonito bogaćenje pojedinaca. Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose, varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac. Učinite korak i pomozite sebi. Na taj način dajete mogućnost i drugima da vam pomognu.

Porezna uprava poziva sve računovođe i revizore da prijave sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljaju aktivnosti. Vaša dužnost i odgovornost je da djelujete u javnom interesu i u skladu sa pravilima struke, da zaštitite sebe i profesuju koju obavljate. Budite saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.

Porezna uprava naglašava da su države koje nemaju uređen porezni sistem na veoma niskom nivou razvoja, nestabilne su, imaju izraženu korupciju, ugrožena prava i po svim kriterijima zauzimaju nepovoljna mjesta na tabelama uređenih država.

Napravimo sinergiju i učinimo svi korak da naša domovina zauzme što bolje mjesto na tabelama uređenih država. Porezna uprava je spremna i odlučna, a jeste li vi?

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

(Porezna uprava Federacije BiH)

Porezna uprava FBiH: Kako ostvariti pravo na subvenciju

Porezna uprava FBiH objavila je uputstva o načinu podnošenja zahtjeva i potrebnoj dokumentaciji za subvencioniranje doprinosa i uvjete, koje porezni obveznici moraju ispunjavati kako bi ostvarili pravo na subvenciju.

Obavještavaju se porezni obveznici da je Porezna uprava Federacije BiH shodno Zakonu o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica na linku http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/zakoni/54fb9-zakon-o-ublazavanju-negativnih-ekonomskih-posljedica.pdf (Službene novine FBiH, br. 28/20) sačinila i na web stranici Porezne uprave Federacije BiH objavila:

 • Uputstvo za popunjavanje Zahtjeva za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja Obrazac – ZSD na linku http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/Uputstvo_za_ZSD(1).pdf

Navedena Uputstva i Zahtjev se nalaze na web stranici Porezne uprave Federacije BiH u dijelu Obrasci i Zakoni.

Obrazac – ZSD je objavljen u PDF formatu koji je editabilan, tako da se isti može popuniti u elektronskom obliku, odštampati, potpisati i ovjeriti pečatom obveznika ili se može popuniti i ručno, odštampati i dostaviti nadležnoj poreznoj ispostavi prema sjedištu podnosioca zahtjeva.

Obavještavamo porezne obveznike da imaju pravo na subvencioniranje doprinosa ako ispunavaju sljedeća dva uvjeta, i to:

 1. da su izmirili obaveze za doprinose i porez na dohodak uz isplaćene plaće zaključno sa februarom 2020. godine i
 2. da imaju pad ostvarenog prometa 20% i više u odnosu na ostvareni promet u istom mjesecu 2019. godine

Skrećemo pažnju poreznim obveznicima, da je preduslov za uspješnu obradu zahtjeva tj.  Obrasca – ZSD da su plaćene obaveze po osnovu doprinosa i poreza na dohodak zaključno sa mjesecom 02/2020. godine i da su podneseni ispravni mjesečni obrasci MIP-1023, 2001/2001-A ili 2002/2002-A za mjesec za koji se traži subvencija.

Stoga pozivamo porezne obveznike koji nisu izvršili uplatu poreza i doprinosa na isplaćene plaće zaključno sa 02/2020 godine, to učine prije podnošenja zahtjeva i tako uz uslov pada prometa od 20 i više % ostvare pravo na subvenciju. Porezni obveznici koji ne izvrše uplatu doprinosa zaključnio sa 02/2020. godine neće ostvariti pravo na subvenciju i ako imaju pad prihoda od 20 i više %.

Za sva pitanja ili nedoumice koje imate na raspolaganju su vam brojevi telefona i e-mail  adrese objavljene na web stranici Porezne uprave Federacije BiH, odnosno na linku: http://www.pufbih.ba/v1/kontakti i e-mail: puinfo@fpu.gov.ba .

(Porezna uprava Federacije BiH)

Odgađaju se javne prodaje zaplijenjene imovine poreznih obveznika zakazane do 10.4.2020.

Obavještavamo porezne obveznike i zainteresirane ponuđače da Porezna uprava FBiH odgađa sve javne prodaje zaplijenjene imovine poreznih obveznika u prinudnoj naplati koje su zakazane do 10.4.2020. godine.

Odgoda se temelji na Odluci Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19), broj 408/2020 od 16.3.2020. godine, kojom je proglašeno stanje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području Federacije Bosne i Hercegovine, a u skladu s Odlukom Porezne uprave Federacije BiH o odgađanju svih javnih prodaja u prinudnoj naplati koje su zakazane do 10.4.2020. godine.

Pristigle ponude za javne prodaje zakazane do 10.4.20220. godine vratit će se ponuđačima, neotvorene, uz obavijest o odgodi javne prodaje.

Ova mjera primjenjivat će se dok Odluka Porezne uprave ne bude stavljena izvan snage, odnosno dok traje opasnost od širenja koronavirusa.

(Porezna uprava Federacije BiH)

Apel poreznim obveznicima da ne stvaraju gužve u poreznim ispostavama

Porezna uprava FBiH ponovo poziva porezne obveznike da poštuju preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, te da u cilju provođenja mjera zaštite na radu i suzbijanja širenja koronavirusa (COVID-19), ne dolaze u prostorije Porezne uprave FBiH, te da izbjegavaju čekanje u redovima.

Shodno preporukama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, Porezna uprava Federacije BiH je smanjila broj lica koja istovremeno mogu boraviti u zatvorenom prostoru kako bi se obezbijedila međusobna udaljenost lica od najmanje 1 metar. Molimo porezne obveznike da poštuju ovu preporuku, te da u prostorijama  organizacionih jedinica Porezne uprave Federacije BiH istovremeno ne bude više od tri porezna obveznika.

Podsjećamo da je rok za predaju poreznih prijava produžen do 15.04.2020. godine. Pozivaju se porezni obveznici da porezne prijave dostavljaju elektronski, faksom ili putem pošte na adrese nadležnih organizacionih jedinica Porezne uprave Federacije BiH, a da originalne porezne prijave dostave naknadno nakon prestanka proglašenog stanja nesreće u Federaciji BiH.  Apelujemo da se porezni obveznici pridržavaju radnog vremena sa strankama koje je u ovim uslovima određeno od 8,00-12,00. Porezna uprava neće vršiti prijem stranaka u vremenu izvan navedenog.

Ove mjere primjenjivat će se dok traje opasnost od širenja koronavirusa.

Apelujemo na sve porezne obveznike koji dođu u prostorije organizacionih jedinica Porezne uprave Federacije BiH, da se pridržavaju svih preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, odnosno kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, kao i zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH koje su postavljene u svim organizacionim jedinicama Porezne uprave Federacije BiH.

Porezna uprava Federacije BiH je poduzela preventivne higijenske mjere kako bi se eventualno širenje virusa svelo na minimum. Kontinurano se prati epidemiološka situacija u BiH i u skladu sa tim razmatraju se moguće dodatne mjere, s ciljem zaštite zaposlenika i poreznih obveznika.

(Porezna uprava Federacije BiH )

PU FBiH: Poziv poreznim obveznicima

Porezna uprava FBiH poziva porezne obveznike: pravne osobe i poduzetnike da sukladno Zakonu o Poreznoj upravi FBiH i drugim poreznim zakonima i podzakonskim aktima podnesu slijedeće porezne prijave:

•           Prijavu poreza na dobit za 2019. godinu do 31. 3. 2020. godine.

Poreznu prijavu koja uključuje Prijavu poreza na dobit, Porezni bilans i drugu dokumentaciju  propisanu zakonom  podnose: gospodarska društva i druge pravne osobe – rezidenti Federacije BiH, podružnice iz Republike Srpske ili Brčko distrikta za dobit koju ostvare u Federaciji BiH, poslovne jedinice nerezidentne pravne osobe, pravne osobe koje su registrirane sukladno posebnim propisima, a obavljaju neku tržnu djelatnost i ostvaruju i druge prihode na tržištu, matično gospodarsko društvo (koje ima odobreno porezno konsolidiranje), i to:

•           Obrazac PP-801 – Prijavu poreza na dobit podnose gospodarska društva i druge pravne osobe, rezidenti Federacije BiH, koji gospodarsku djelatnost obavljaju samostalno i trajno prodajom proizvoda i/ili pružanjem usluga na tržištu Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta ili na inozemnom tržištu radi ostvarivanja dobiti, nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH prema sjedištu pravne osobe.

Prilozi:

– Porezna bilanca (Obrazac PB-800),

– Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG-809),

– Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810),

– Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811),

– Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812),

– Plan investiranja (Obrazac PI-808),

– Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813),

– Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814),

– Prijava dobiti podružnice u RS ili BD (Obrazac PE-806),

– Prijava dobiti poslovne jedinice van Bosne i Hercegovine (Obrazac PE-807),

– Godišnja prijava za uklanjanje dvostrukog oporezivanja kod transfernih cijena (Obrazac TP-900),

– Godišnji izvještaj o kontroliranim transakcijama između povezanih osoba (Obrazac TP-902),

– Godišnji izvještaj o kontroliranim transakcijama multinacionalne pravne osobe (Obrazac CCB-901),

– Konsolidirana porezna bilanc i prijava poreza na dobit (Obrazac PP-805);

•           Obrazac PP-802 – Prijavu poreza na dobit podnose podružnice iz Republike Srpske ili Brčko distrikta za dobit koju ostvare u Federaciji BiH prema ispostavi za koju Porezna uprava odredi da je glavna.

Prilozi: 

– Porezna bilanca (Obrazac PB-800),

– Bilanca uspjeha,

– Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG-809),

– Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810),

– Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811),

– Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812),

– Plan investiranja (Obrazac PI-808),

– Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813),

– Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814);

•           Obrazac PP-803 – Prijavu poreza na dobit podnose poslovne jedinice nerezidentne pravne osobe prema ispostavi koju odredi Porezna uprava Federacije BiH.

Prilozi:

– Porezna bilanca (Obrazac PB-800-B),

– Bilanca uspjeha,

– Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG-809),

– Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810),

– Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811),

– Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812),

– Plan investiranja (Obrazac PI-808),

– Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813),

– Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814);

•           Obrazac PP-804 – Prijavu poreza na dobit podnose pravne osobe koja su registrirane sukladno posebnim propisima, a obavljaju neku tržnu djelatnost i ostvaruju i druge prihode na tržištu, osim prihoda iz registrirane djelatnosti po posebnim uslovima, nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH prema sjedištu pravne osobe.

Prilozi:

– Porezna bilanca (Obrazac PB-800-B),

– Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG-809),

– Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810),

– Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811),

– Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812),

– Plan investiranja (Obrazac PI-808),

– Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813),

– Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814);

•           Obrazac PP-805 – Prijavu poreza na dobit podnosi matično gospodarsko društvo koje ima odobreno konsolidiranje nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH prema sjedištu matičnog društva.

Prilozi:

– Porezna bilanca (Obrazac PB-800-B),

– Obrazac PP-801 – Prijavu poreza na dobit podnose gospodarska društva i druge pravne osobe,

– Rješenje o konsolidaciji.

Napominjemo porezne obveznike koji koriste porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja da je člankom 37. stavak 1. Zakona o porezu na dobit („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/16) propisano da porezni obveznik ima pravo na porezno priznati rashod u visini dvostrukog iznosa bruto-plaće isplaćene novoprimljenim uposlenicima ukoliko ispunjava sljedeće uvjete i to:

 a) trajanje ugovora o radu mora biti najmanje na period 12 mjeseci sa punim radnim vremenom i

b) novoprimljeni zaposleni nije bio zaposlen kod poreznog obveznika ili povezane osobe u prethodnih pet godina.

(2) Porezni obveznik iz stavka (1) ovog članka gubi pravo na umanjenje porezno priznatih

rashoda u dvostrukom iznosu ukoliko nije ispoštovao uvjete iz stavka (1) ovog članka, te je

u obvezi obračunati i uplatiti razliku poreza zajedno sa zateznim kamatama na javne prihode.

Ukazujemo i na odredbe članka 93. točka 9. Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dobit

(“Službene novine Federacije BiH”, broj: 88/16, 11/17, 96/17 i 94/19) koja glasi: Porezni poticaj iz članka 37. Zakona se ne primjenjuje na novozaposlene radnike za koje porezni obveznik koristi povlasticu ili subvencije po osnovu drugih propisa.

(Porezna uprava Federacije BiH)

Porezna uprava F BiH u proteklom periodu otkrila 7.081 neprijavljenog radnika

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH su u toku inspekcijskih nadzora, koji su provedeni prošle subote, u Federaciji BiH izvršili 260 kontrola.


Kontrole su izvršene na području: Starog Grada, Centra, Novog Sarajeva, Novog Grada, Ilidže, Trnova, Vogošće, Mostara, Tuzle, Živinica, Travnika, Bihaća, Zenice, Gračanice, Orašja, Cazina, Srebrenika, Banovića, Zavidovića, Gornjeg Vakufa/Uskoplja, Jajca, Drvara, Bosanske Krupe, Gradačca, Visokog, Goražda, Čapljine, Čitluka, Jablanice, Konjica, Gruda, Širokog Brijega, Ljubuškog, Posušja, Tomislavgrada, Livna, Kaknja, Maglaja, Doboj Juga, Bosanskog Grahova, Tešnja i Žepča.  

U toku izvršenih kontrola inspektori Porezne uprave Federacije BiH otkrili su 73 neprijavljena radnika, 64 obveznika koji nisu evidentirali promet, 12 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 23 objekata u kojima se djelatnost obavljala bez odobrenja nadležnog organa. Zbog utvrđenih nepravilnosti: zapošljavanje neprijavljenih radnika, rad bez odobrenja nadležnih organa, nepostojanje fiskalnog uređaja i neevidentiranje prometa putem fiskalnog uređaja zapečaćen je 41 objekt, a u 128 slučajeva izdati su prekršajni nalozi sa ukupno  izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 300.600,00 KM.

Podsjećamo, da je u proteklom periodu Porezna uprava Federacije BiH izvršila 22.984 brze kontrole u kojima je otkriven 7.081 radnik sa nerješenim radno-pravnim statusom (rad na crno), te je utvrđeno da je 2.468 objekata radilo bez odobrenja za rad, 1.827 objekata bez fiskalnog uređaja, a 6.556 subjekata nije izdavalo račune. Zbog utvrđenih nepravilnosti inspektori Porezne uprave su zapečatili 4.278 poslovnih objekata, koji nisu otvoreni sve dok poslodavci zatečene radnike koji su radili na crno nisu prijavili u Jedinstveni sistem koji se nalazi u Poreznoj upravi, a u 12.825 inspekcijskih nadzora izdati su prekršajni nalozi sa izrečenim novčanim sankcijama, u iznosu 31.412.022,00 KM.

Spisak svih provedenih akcija po općinama možete vidjeti klikom na link: http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/AKCIJE%20IZVRSENE%20PO%20OPCINAMA.pdf

ili OVDJE:

Porezna uprava će nastaviti provoditi aktivnosti na kontroli zakonitosti poslovanja poreznih obveznika i sprečavanju sive ekonomije i u vrijeme novogodišnjih praznika.

Pozivaju se porezni obveznici kod kojih su utvrđene nepravilnosti da usklade svoje poslovanje i da poštuju zakonske odredbe. Ukoliko se u budućim kontrolama kod ovih poreznih obveznika ponovo utvrde nepravilnosti, bit će im izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u periodu od 6 mjeseci.

Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da svoje obaveze blagovremeno izvršavaju, dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu sa poreznim i drugim važećim propisima, jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja. Pozivamo porezne obveznike da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata.

Porezna uprava će na sve načine pomagati porezne obveznike koji pokazuju da žele da izvršavaju svoje porezne obaveze i pokazati odlučnost za preduzimanje svih mjera prema onima koji svoje obaveze žele izbjeći i tako ih usmjeriti na zakonito postupanje. Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Samo na taj način moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.

Porezna uprava poziva sve građane da saznanja o nelegalnom poslovanju, odnosno nepoštivanju poreznih zakona prijave Poreznoj upravi. Vašim prijavama vi ste na putu dobra, pravde, istine i pomoći svojoj domovini, a ovo su najviše univerzalne vrijednosti – budite dio univerzalnih vrijednosti i prijavite Poreznoj upravi sve one koji nelegalno posluju. Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose, varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac. Učinite korak i pomozite sebi. Na taj način dajete mogućnost i drugima da vam pomognu.

Porezna uprava poziva sve računovođe i revizore da prijave sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljaju aktivnosti. Vaša dužnost i odgovornost je da djelujete u javnom interesu i u skladu sa pravilima struke, da zaštitite sebe i profesuju koju obavljate. Budite saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.

Porezna uprava naglašava da su države koje nemaju uređen porezni sistem na veoma niskom nivou razvoja, nestabilne su, imaju izraženu korupciju, ugrožena prava i po svim kriterijima zauzimaju nepovoljna mjesta na tabelama uređenih država.

Napravimo sinergiju i učinimo svi korak da naša domovina zauzme što bolje mjesto na tabelama uređenih država. Porezna uprava je spremna i odlučna, a jeste li vi?

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

(Porezna uprava Federacije BiH)

Porezna uprava FBiH najavila provođenje pojačanog nadzora obveznika fiskalizacije

U nastavku koordiniranih aktivnosti Porezna uprava FBiH će u narednom periodu provoditi pojačane kontrole obveznika fiskalizacije kod kojih je analizom podataka sa servera Porezne uprave FBiH utvrđeno da se stornira i reklamira značajan dio ostvarenog prometa.

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH će aktivnost inspekcijskog nadzora primjene Zakona o fisklanim sistemima u Federaciji BiH provoditi svakog dana, u toku radnog vremena i izvan radnog vremena, ali i u dane vikenda, u cilju smanjenja sive ekonomije i povećanja porezne discipline kada je u pitanju obveza evidentiranja prometa i izdavanja fiskalnih računa.

Porezna uprava Federacije BiH poziva obveznike fiskalizacije koji se nisu fiskalizirali da to što prije učine, a one koji su se fiskalizirali, da izdaju fiskalne račune i svaki pojedinačno ostvareni promet evidentiraju preko fiskalnog uređaja i tako izvrše prijenos podataka o ostvarenom prometu do servera Porezne uprave, jer Poreznoj upravi Federacije BiH nije cilj izricanje sankcija i kažnjavanje, već poštivanje odredbi zakona.

Posebnu pažnju skrećemo obveznicima fiskalizacije koji vrše storniranje fiskalnih računa, da će razloge storniranja prometa morati obrazložiti i dokumentirati. U protivnom, ukoliko ne dokumentiraju stornirane račune navedenim obveznicima fiskalizacije na iznos storniranog računa biće izvršen obračun poreznih obveza i poduzete sve mjere propisane važećim zakonima, uključujući i podnošenje krivičnih prijava.

Poštivanjem poreznih zakona i Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji BiH obveznici fiskalizacije neće biti izloženi rizicima pečaćenja objekta, kao ni plaćanju visokih novčanih kazni koje za neevidentiranje prometa i neizdavanje fiskalnih računa iznose od 2.500,00 KM do 20.000,00 KM za pravne osobe, od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM za odgovornu osobu pravne osobe, te od 3.000,00 do 10.000,00 KM za poduzetnike.

Za ponovno učinjene prekršaje obveznika u naredne dvije godine, Zakonom o fiskalnim sistemima, propisana je i mjera izricanja zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od šest mjeseci do godinu dana.

Porezna uprava Federacije BiH podsjeća i građane da su dužni za svaku kupljenu robu ili izvršenu uslugu tražiti fiskalni račun. Zakonom o fiskalnim sistemima propisana je novčana kazna u iznosu od 50,00 KM za kupce koji prilikom kontrole ne budu pokazali fiskalni račun inspektoru Porezne uprave Federacije BiH u krugu od 20 metara po napuštanju prodajnog mjesta.

U cilju povećanja porezne discipline pozivamo građane da traže fiskalni račun i da prijavljuju Poreznoj upravi Federacije BiH obveznike fiskalizacije koji ne izdaju fiskalne račune.

Neizdavanjem fiskalnog računa i neevidentiranjem prometa povećava se siva ekonomija, smanjuje se naplata javnih prihoda i nanosi se šteta budžetu iz kojeg se financiraju mirovine, invalidnine, zdravstvo, školstvo, policija, vojska, pravosuđe, itd. 
Sve slučajeve neizdavanja fiskalnih računa građani mogu prijaviti putem:

 • e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba,
 • SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,
 • besplatnog poziva na broj 080 020 333 i
 • pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.

(Porezna uprava Federacije BiH )

Izvršena 261 kontrola i otkriveno 57 neprijavljenih radnika; inspekcija i u Vitezu!

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH su u toku inspekcijskih nadzora koji su provedeni jučer u Federaciji BiH izvršili 261 kontrolu.


Kontrole su izvršene u svih 10 kantona, na području: Zavidovića, Doboj Juga, Tešnja, Visokog, Vareša, Žepča, Srebrenika, Tuzle, Gračanice, Gradačca, Kalesije, Lukavca, Živinica, Orašja, Odžaka, Domaljevca, Mostara, Čapljine, Jablanice, Stoca, Bihaća, Bosanske Krupe, Velike Kladuše, Cazina, Sanskog Mosta, Ključa, Starog Grada, Centra, Novog Sarajeva, Novog Grada, Ilidže, Vogošće, Ilijaša, Hadžića, Goražda, Novog Travnika, Bugojna, Gornjeg Vakufa-Uskoplja, Viteza, Donjeg Vakufa, Busovače, Travnika, Ljubuškog, Gruda, Posušja, Širokog Brijega, Livna, Tomislavgrada, Drvara i Bosanskog Grahova.

U toku izvršenih kontrola inspektori Porezne uprave Federacije BiH otkrili su 57 neprijavljenih radnika,  56 obveznika koji nisu evidentirali promet, 13 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 28 objekata u kojima se djelatnost obavljala bez odobrenja nadležnog organa.

Zbog utvrđenih nepravilnosti: zapošljavanje neprijavljenih radnika, rad bez odobrenja nadležnih organa, nepostojanje fiskalnog uređaja i neevidentiranje prometa putem fiskalnog uređaja zapečaćen je 41 objekt, a u 127 slučajeva izdati su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od  270.150,00 KM.

Porezna uprava će nastaviti provoditi aktivnosti na kontroli zakonitosti poslovanja poreznih obveznika i sprečavanju sive ekonomije i u dane vikenda.

Pozivaju se porezni obveznici kod kojih su utvrđene nepravilnosti da usklade svoje poslovanje i da poštuju zakonske odredbe. Ukoliko se u budućim kontrolama kod ovih poreznih obveznika ponovo utvrde nepravilnosti, bit će im izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u periodu od 6 mjeseci.

Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da svoje obaveze blagovremeno izvršavaju, dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu s poreznim i drugim važećim propisima, jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja. Pozivamo porezne obveznike da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata.

Porezna uprava će na sve načine pomagati porezne obveznike koji pokazuju da žele da izvršavaju svoje porezne obaveze i pokazati odlučnost za preduzimanje svih mjera prema onima koji svoje obaveze žele izbjeći i tako ih usmjeriti na zakonito postupanje. Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Samo na taj način moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.

Porezna uprava poziva sve građane da saznanja o nelegalnom poslovanju, odnosno nepoštivanju poreznih zakona prijave Poreznoj upravi. Vašim prijavama vi ste na putu dobra, pravde, istine i pomoći svojoj domovini, a ovo su najviše univerzalne vrijednosti – budite dio univerzalnih vrijednosti i prijavite Poreznoj upravi sve one koji nelegalno posluju. Vaš odziv nije „cinkarenje“. Oni koji to nazivaju „cinkarenjem“ ne žele dobro vama, vašim susjedima i našoj domovini i oni odobravaju nezakonito bogaćenje pojedinaca. Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose, varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac. Učinite korak i pomozite sebi. Na taj način dajete mogućnost i drugima da vam pomognu.

Porezna uprava poziva sve računovođe i revizore da prijave sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljaju aktivnosti. Vaša dužnost i odgovornost je da djelujete u javnom interesu i u skladu sa pravilima struke, da zaštitite sebe i profesuju koju obavljate. Budite saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.

Porezna uprava naglašava da su države koje nemaju uređen porezni sistem na veoma niskom nivou razvoja, nestabilne su, imaju izraženu korupciju, ugrožena prava i po svim kriterijima zauzimaju nepovoljna mjesta na tabelama uređenih država.

Napravimo sinergiju i učinimo svi korak da naša domovina zauzme što bolje mjesto na tabelama uređenih država. Porezna uprava je spremna i odlučna, a jeste li vi?

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

(Porezna uprava Federacije BiH)