Javni poziv poreznim obveznicima da uplate porezni dug nastao do 2016.

Porezna uprava FBiH poziva porezne obveznike da uplate glavnicu poreznog duga i troškove prinudne naplate nastale do 31.12.2016. godine i tako ostvare pravo na otpis zateznih kamata na javne prihode, u skladu s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode.

Prema odredbama ovog Zakona, kamata koja je nastala po osnovu dospjelih, prijavljenih, a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2016. godine, otpisuje se u cijelosti, ako obveznik obveze glavnog duga izmiri najkasnije do 31.12.2020. godine.

Pozivaju se porezni obveznici koji imaju dugovanja po osnovu javnih prihoda nastalih s 31.12.2016. godine, da prvo uplate glavnicu duga i steknu pravo na otpis zateznih kamata shodno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otpisu zateznih kamata.

Zahtjev za otpis zatezne kamate na javne prihode (Obrazac ZAOK) se podnosi neposredno ili putem pošte nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave F BiH kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao porezni obveznik. Uz navedeni zahtjev potrebno je priložiti i dokumentaciju kojom se dokazuje da su ispunjeni uslovi za otpis zatezne kamate (dokaze o izvršenim uplatama glavnice duga, a koja je knjižena na ime zatezne kamate, sporazum o odgođenom plaćanju poreznih obveza) ili izvoda iz evidencije o dugovanjima.

Ukoliko podnosilac zahtjeva najkasnije do 31.12.2020. godine izmiri svoje obveze po osnovu glavnog duga (obveze za javne priode koji se odnose na period do 31.12.2016. godine), uključujući i troškove prinudne naplate, Porezna uprava Federacije BiH donosi rješenje o otpisu zateznih kamata kojim se utvrđuje pravo na otpis, a na osnovu uredno podnesenog zahtjeva za otpis zateznih kamata, dostavljene dokumentacije i službene evidencije.

Obavještavaju se porezni obveznici da Zahtjev za otpis zatezne kamate Obrazac ZAOK mogu preuzeti na web stranici Porezne uprave Federacije BiH: www.pufbih.ba, u dijelu obrasci.

Također, porezni obveznici koji su u potpunosti izmirili svoj glavni dug do 05.05.2019. godine i imaju pravosnažno rješenje o otpisu obračunate, a neplaćene kamate u visini od 50%, preostala obračunata, a neplaćena kamata će se otpisati u cjelokupnom iznosu.

Za sve dodatne informacije u vezi otpisa zateznih kamata porezni obveznici mogu se obratiti na telefonske brojeve nadležnih kantonalnih poreznih ureda i poreznih ispostava koji se nalaze na web stranici Porezne uprave Federacije BiH: www.pufbih.ba, u dijelu kontakti.

Izračunajte kada prestajete raditi za plaćanje poreza, a počinjete raditi za sebe

Prosječna zaposlena osoba u Bosni i Hercegovini od danas prestaje raditi za plaćanje svojih poreza, a počinje raditi za sebe, pokazuje platforma mojporez.ba.

Centar za politike i upravljanje i organizacija “Zašto ne” danas obilježavaju dan poreske slobode za prosječnu zaposlenu osobu u BiH, te ističu da je prosječna osoba u BiH ove godine radila 205 dana za otplatu poreza, što je osam dana više nego 2018. godine i 13 dana više nego 2017. godine.

“Osoba sa prosječnim primanjima i potrošačkim navikama je ove godine uplatila više poreza u odnosu na prošlu godinu. Konkretno, ove godine u Federaciji je po osnovu rada i potrošnje prosječna osoba uplatila 10.190 KM, u odnosu na 9.800 KM prošle godine. U RS-u je po istom osnovu prosječna osoba ove godine uplatila 8.550 KM, u odnosu na 8.350 KM prošle godine. Ovaj rast se može pripisati rastu prosječnih plata u oba entiteta, te promjeni potrošačkih cijena i navika građana”, saopćeno je iz ovih organizacija.

Šta se (nije) promijenilo u poreskoj politici?

U odnosu na to šta se jeste promijenilo u poreskoj politici u BiH, kako se to ističe u priopćenju, mnogo je značajnije istaći šta se nije promijenilo.

“Vlasti u BiH su se reformskim dokumentima još prije četiri godine obavezale da će promjene u poreskoj politici dovesti do toga da se poresko opterećenje prebaci sa rada na potrošnju. Međutim, do današnjeg dana nije se desilo očekivano smanjenje doprinosa za socijalno osiguranje u FBiH, odnosno poresko rasterećenje radničkih primanja. S druge strane, u RS je došlo do poreskog rasterećenja plata kroz povećanje neoporezivog dijela dohotka sa 200 KM na 500 KM u 2018. godini, te kroz donošenje Zakona o podsticajima u privredi RS koji je stupio na snagu u julu 2019. godine, a koji definiše uslove, korisnike i postupak za ostvarenje prava na podsticaje za povećanje radničkih plata. U skladu sa trendom iz prethodnih godina, nastavilo se povećanje oporezivanje potrošnje, pa su tako 1. januara 2019. godine povećane akcize na duhan”, stoji u saopćenju.

Izračunajte lični dan slobode od poreza

Građani i građanke BiH na ažuriranoj platformi www.mojporez.ba mogu izračunati lični dan poreske slobode – dan kada prestaju raditi za plaćanje poreza, a počinju raditi za sebe.

“Zbog kompleksnog poreskog sistema i složene administrativne strukture državnog aparata, prikupljanje i utrošak poreza građanima su slabo razumljivi. Dovoljno je da odgovorite na samo nekoliko pitanja o svojim primanjima i potrošačkim navikama, a zauzvrat ćete saznati koliko poreza plaćate na godišnjem i mjesečnom nivou i po kojim osnovama i na šta se tačno troši novac koji uplaćujete. Takođe, www.mojporez.ba će svakom korisniku izračunati lični Dan poreske slobode. Platforma www.mojporez.ba je kreirana od strane Centra za politike i upravljanje i U.G. Zašto ne u saradnji sa Centre for International Private Enterprise i Lithuanian Free Market Institute”, priopćeno je iz ovih organizacija.

(klix.ba)

U BiH se bez carine može uvesti roba do 600 KM

Iako sve veći broj stanovnika BiH redovito u kupnju odlazi u Hrvatsku, još uvijek postoje dvojbe o pravima na povrat poreza. Jedno od najčešćih pitanja je za koju vrijednost robe se može tražiti povrat poreza, a da se prilikom ulaska u BiH ne plaćaju davanja, a drugo je na što se može tražiti povrat poreza, odnosno smiju li se u BiH iz RH unijeti meso i mesne prerađevine te mlijeko i mliječni proizvodi, piše Večernji list BiH.

Read more