Ugašen veliki požar u skladištu boja i lakova “Nutal” Počulica

Burna noć za viteške vatrogasce. Dana 13.07.2016. godine u ranim jutarnjim satima (oko 02;40 sati) dobili su dojavu da je došlo do požara u skladištu boja i lakova Nutal u Počulici, te da je kompletan objekat u plamenu. Odmah po dojavi, na lice mjesta upućena su dva navalna vatrogasna vozila sa 7 vatrogasaca, a prilikom vožnje do lica mjesta uočeno je da je u pitanju požar većih razmjera, pa su sami vatrogasci angažovali još dva vatrogasna vozila sa 5 vatrogasaca. Read more