SDP BiH traži brisanje naziva “Herceg Bosna” iz imena EP HZHB i nacionalnog prefiksa iz naziva HT Mostar

Zastupnik SDP-a BiH Damir Mašić uputio je Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH zaključak kojim se zadužuje Vlada FBiH da u roku od 60 dana osigura brisanje svih nacionalnih prefiksa iz naziva javnih poduzeća. Kao primjere je naveo poduzeće “Hrvatske telekomunikacije Mostar” ili poduzeća koja pored nacionalnog prefiksa imaju i ime, kako je naveo nepostojeće paradržave “Herceg-Bosna”, poput poduzeća “Elektroprivreda hrvatske zajednice Herceg-Bosna”. Read more