Sastanak predstavnika MO i OS BiH sa predstavnicima entitetskih ministarstava o rješavanju viškova naoružanja, municije i MES-a

Delegacija Ministarstva odbrane BiH i Oružanih snaga BiH, koju je predvodila ministrica odbrane BiH Marina Pendeš, održala je sastanak sa predstavnicima entitetskih ministarstava Republike Srpske i Federacije Bosne i Heregovine u cilju uspostavljanja bolje direktene saradnje vezano za rješavanje viškova naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava. Read more

Prilika za 74 mlade osobe s fakultetskom diplomom za zaposlenje u Oružanim snagama BiH

Povodom objave IV. Javnog konkursa za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu oficira Oružanih snaga BiH, u Domu OS BiH u Sarajevu je održana konferencija za novinare, na kojoj su se novinarima obratili zamjenik ministra odbrane BiH za upravljanje resursima Boris Jerinić, načelnik Zajedničkog štaba OS BiH general pukovnik Anto Jeleč i zamjenik načelnika Zajedničkog štaba OS BiH za resurse generalmajor Senad Mašović. Read more

Stručni kolegij MO i OS BiH o procesu knjiženja perspektivne vojne imovine

U Ministarstvu obrane BiH održana je 8. sjednica Stručnog kolegija na kojoj su najviši predstavnici MO i OS BiH razmatrali realizaciju zaključaka sa 16. sjednice Predsjedništva BiH, održane 2.12.2015. godine, koji se odnose na Ministarstvo obrane i zaključaka s radnog sastanka najviših predstavnika MO i OS BiH s članovima Predsjedništva BiH, održanog dan kasnije, te analizirali aktivnosti na uknjižbi perspektivne nepokretne vojne imovine. Read more