Pripadnici OS BiH, uhapšeni su od strane pripadnika Odjela za posebne namjene sektora kriminalističke policije MUP-a HNŽ

Pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, 4. pješadijske brigade, incijala R.R i T.T uhapšeni su jučer od strane pripadnika Odjela za posebne namjene sektora kriminalističke policije MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije.
Protiv imenovanih pripadnika OS BiH će biti provedena istrage te sve druge radnje u skladu sa
odredbama Zakona o službi u OS BiH (br. 88/05 od 20.12.2005) i Pravilnika o vojnoj disciplini i
disciplinskom postupku (broj: 10-02-3-1460-8/21 od 23.08.2021. godine).

Komentar na odgovor Ureda člana Predsjedništva BiH- nastavno na imenovanje generala u OS BiH

Ured člana Predsjedništva BiH poziva se na članak 12. točke i), j) i k) Zakona o obrani BiH kojim su propisane nadležnosti Predsjedništva BiH oko imenovanja, promicanja i smjenjivanja generala u OS BiH.

U svome Odgovoru Komšićev ured napominje da je imenovanje generala isključiva nadležnost Predsjedništva BiH. Rječ isključivo u hrvatskome jeziku znači samo, jedino, exskluzivno, što znači da u ovome slučaju članak 12. Zakona o obrani BiH isključuje sve ostale članke Zakona o obrani BiH koji uključuju Ministarstvo obrane BiH u proces imenovanja generala.

Radi se o članku 15. točke g) navedenoga Zakona temeljem kojega Ministar obrane Bosne i Hercegovine predlaže postavljenje, promicanje i smjenu generala. Jedan članak zakona ne može isključivati drugi članak istoga zakona.

Komšićev ured navodi da General Stojčić nije imenovan zato što nema odgovarajuću školsku spremu. Ovdje se radi o apsurdu. General Stojčić je već General, kako i sam Komšićev ured tvrdi. Istoga nije trebalo imenovati jer je već imenovan. U vrijeme predsjedničkih mandata Željka Komšića i to od 2010. godine do 2018. godine Marko Stojčić je bio general. Tada taj isti Ured nije dovodio u pitanje stručnost generala Stojčića. I u tome razdoblju general Stojčić je premještan i postavljan od strane Predsjedništva, jedina razlika je što je tada sve odrađeno po Zakonu o obrani BiH, uvažavajući prijedlog Ministra obrane. U tome vremenu Komšićev ured očito nije imao svoga kandidata.

Komšićev ured nije dao odgovor zašto isključuje primjenu članka zakona kojega su prekršili (članak 15. točke g) Zakona o obrani BiH)? Zašto su postavili brigadira Martina Propadala na mjesto generala ako se nije našao u dostavljenom prijedlogu Ministarstva obrana.

Radi se o nezakonitome činu. Kako se uopće našlo ime Martina Propadala pred članovima predsjedništva ako nije zakonito predložen od strane Ministarstva obrane. To je pitanje za Tužiteljstvo BiH.

Zašto su smjenili i umirovili generala Marka Stojčića ako to nije bio prijedlog Ministra obrane?

U Odgovoru iz Ureda Željka Komšića naveli su da je Stojčić ispunio uvjete za umirovljenje. Članak 48.stavak (2) Zakona o službi u OS BiH propisuje uvjete za starosnu mirovinu te nalaže da se izuzetno, na prijedlog ministra Obrane, osoba koja ima čin generala,bez obzira na godine starosti i godine mirovinskog staža može umiroviti. I u ovome slučaju izostao je prijedlog Ministra te je ponovno prekršen članak zakona

Postavlja se pitanje jeli na snazi potpuno bezvlašće u kojeme svatko može predlagati generale članovima Predsjedništva BiH kršeći zakonske odredbe. U dostavljenom Odgovoru od strane Ureda Željka Komšića evidentno je da isti nisu niti pokušali demantirati povredu članaka Zakona o obrani i Zakona o službi u OS BiH. Isti su samo proširili svoje nadležnosti dodavanjem riječi isključivo koju Zakon o obrani BiH ne prepoznaje. Ponovno postavljam pitanje dali je ovim činom potpuno stavljen van pravne snage Zakon o obrani BiH i Zakon o službi u OS BiH. Poslije ovakvog Odgovora od strane Ureda Željka Komšića preostaje samo da se uključi Tužiteljstvo BiH i formira predmet.

Novotravničani Tomo Kolenda i Martin Propadalo imenovani među vodeće ljude u OS BIH

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici usvojilo prijedlog Ministarstva obrane BiH o imenovanju novih članova generalskog zbora OS BIH.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, nakon više od tri sata zasjedanja i nekoliko pauza, uz izmjene i dopune, usvojilo je prijedlog Ministarstva odbrane BiH o imenovanju članova generalskog zbora. Uprkos različitim najavama i očekivanjima, na sjednici je ipak usaglašena odluka kojom je za načelnika Zajedničkog štaba OSBiH imenovan Gojko Knežević.

Na poziciju njegovog zamjenika za resurse imenovan je Mirsad Ahmić. Umjesto predloženog kandidata za zamjenika načelnika ZŠ OS BiH za operacije Marka Stojčića, koji odlazi u mirovinu Predsjedništvo je na ovu dužnost imenovalo Tomu Kolendu iz Novog Travnika.

Mirzet Lubenović imenovan je za komandanta Operativne komande, a za zamjenike za operacije i resurse Nebojša Bošnjak i Zdravko Rezo.

Na mjesto komandanta Komande za podršku imenovan je Martin Propadalo iz Novog Travnika, a za zamjenike za operacije i resurse Jasmin Čajić i Radovan Jović.

Slaven Blavicki, Fahir Žilić i Milorad Krajšumović su komandanti Četvrte, Pete i Šeste pješadijske brigade Oružanih snaga BiH. Na poziciju generalnog inspektora u Generalnom inspektoratu Ministarstva odbrane imenovan je Edin Fako.

Za načelnika Zajedničkog štaba OSBiH imenovan je Gojko Knežević, a evo tko se nalazi na spisku s imenima 13 generala:

Gojko Knežević

Gojko Knežević je imenovan za načelnika Zajedničkog štaba OSBiH. Rođen je 20. Avgusta 1962.godine u Kozarskoj Dubici. Prije funkcije na koju je imenovan danas bio je zamjenik načelnika Zajedničkog štaba za resurse.

General Knežević je Srednju vojnu školu završio 1982, a Vojnu akademiju 1989. godine. Godine 1999. završio je Komandno štabnu školu u Beogradu.

Školovanje je nastavio 2004. godine kada je završio Školu Nacionalne obrane u Beogradu, dok je 2012, također u Beogradu završio Visoki studij sigurnosti i obrane. Poznaje engleski jezik, a iz oblasti obrane i političko-vojnih oblasti završio je mnoštvo kurseva i seminara.

Tomo Kolenda

Tomo Kolenda je rođen 24. Veljače.1969. godine u Travniku. Završio je Časničku školu u Zagrebu, a diplomirao je na Fakultetu političkih nauka, Sarajevo, dipl. politolog iz oblasti sigurnosti. Kolenda je imenovan za zamjenika načelnika Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH.

Mirsad Ahmić

Mirsad Ahmić je rođen 22. septembra 1970. godine u Doboju, oženjen je i otac dvoje djece. Završio je Vojnu akademiju u Mostaru, Vojnu akademiju RV i PVO Rajlovac, Fakultet odbrane i sigurnosti na FPN UNSA, Akademija OS Republike Turske, a postdiplomski studij je nastavio u Briselu. Njegov formacijski čin je brigadni general. Imenovan je za jednog od zamjenika za operacije, odnosno resurse.

Jasmin Čajić

Jasmin Čajić je rođen 1971. godine u Jajcu. Doktorirao je na Fakultetu političkih nauka / Doktor nauka obrane i sigurnosti. Njegov formacijski čin je brigadir, a imenovan je zamjenika komandanta Komande za podršku OS BiH za operacije.

Radovan Jović 

Radovan Jović rođen je 29. aprila 1965. godine u Maglaju. Završio je Visoki studij sigurnosti i obrane u Beogradu. Imenovan je za zamjenika komandanta Komande za podršku OS za resurse.

Slaven Blavicki

Slaven Blavicki je rođen 30. Avgusta 1971. godine u Derventi. Magistar je struke iz oblasti nacionalne sigurnost. Imenovan je za je komandanta Četvrte pješadijske brigade.

Milorad Krajšumović

Milorad Krajšumović je imenovan za komandanta Šeste pješadijske brigadu Oružanih snaga BiH. Bio je komandant Trećeg pješadijskog RS puka u Oružanim snagama BiH.

Edin Fako

Edin Fako je imenovan za generalnog inspektora u Generalnom inspektoratu Ministarstva obrane. Javnosti je poznat i kao brigadir, šef vojnog dijela Misije BiH pri NATO, i lični pomoćnik NZŠ OS BiH.